Премини към основното съдържание

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2021 - 2027 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2021 - 2027 Г.

Приета от Министерски съвет с Решение № 865 от 9 декември 2021 г.
 
Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България е разработена въз основа на Закона за статистиката. Основната й цел е очертаване насоките за развитие на националната статистическа система през периода 2021 - 2027 година.
Пълният текст на този документ можете да изтеглите от тук.