Премини към основното съдържание

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 2013 - 2017 Г.

Приета от Министерски съвет с Протокол №44 от 30 октомври 2013 г.
 
Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България е разработена въз основа на Закона за статистиката. Основната й цел е очертаване насоките за развитие на националната статистическа система през периода 2013 - 2017 година.
Пълният текст на този документ можете да изтеглите от тук.