Премини към основното съдържание

Образувани битови отпадъци


Образувани битови отпадъци1
(Хил.тона)
Населени места / градове 2019 2020
София 591.3 644.9
Пловдив 182.9 179.9
Варна 164.9 137.8
Бургас 69.3 68.2
Плевен 65.3 59.7
Русе 64.0 61.1
Видин 19.3 18.4
Стара Загора 58.7 53.4
Сливен 36.3 41.7
Добрич 37.6 37.5
Шумен 38.8 28.7
Перник 44.5 35.2
Ямбол 32.2 25.5
Хасково 23.9 23.3
Пазарджик 37.2 33.2
Благоевград 23.0 21.8
Велико Търново 27.1 23.4
Враца 14.2 18.4

1 Данните са базирани на оценка.
24.04.2023