Премини към основното съдържание

Изходящ трафик на универсалните пощенски услуги

Динамичен ред: PostServ_3.2.1.xls

ИЗХОДЯЩ ТРАФИК НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
  2015
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Писмовна кореспонденция - изходяща 8 033 7 532 7 391 8 304
в т. ч. платена 7 490 7 005 6 870 7 726
Периодични издания – изходящи 4 884 5 043 4 916 4 852
в т. ч. вестници 4 719 4 812 4 689 4 636
Колетни пратки – изходящи 1 867 1 955 2 006 2 381
в т. ч. платени 1 713 1 803 1 860 2 225
26.02.2016