Премини към основното съдържание

Информационна система „Структура на заплатите 2014”

Информационна система „Структура на заплатите 2014” е достъпна в Интернет пространството на адрес https://www.nsi.bg/ses2014/ .

В системата се влиза чрез потребителско име и парола. Не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване.

Данните от Част А на статистическата карта се попълват само в системата, а информацията от част Б може да се попълни по два начина:
- чрез директно въвеждане в системата;
- чрез импорт на данните от CSV- файл, изготвен по спецификация и указания на НСИ.    
 
Програмата проверява за изпълнението на три типа условия, по отношение на:
1. формата и размера на променливите;
2. допустимите стойности за всяка променлива;
3. логическата обвързаност между променливите.

Моля не забравяйте, че отчетът ви се счита за успешно подаден в НСИ, след натискане на бутон „Приключване на отчета“ и визуализиране на съобщение „Отчетът е приключен успешно“.

Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ за допълнителна информация.