Премини към основното съдържание

Архив на Годишните отчети за дейността на предприятията за периода 2004 - 2008 г. в pdf вариант за разпечатване

 
Наименование на формуляра 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс PDF_NF_2004.zip NF_2005.pdf GO06_NF.pdf GO_NF_2007.pdf GO_NF_2008.pdf
Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) PDF_ES_2004.pdf ES_2005.pdf GO06_ES.pdf GO_ES_2007.pdf GO_EDN_2008.pdf
Годишен отчет на предприятията с нестопанска цел PDF_NTO_2004.zip NTO_2005.pdf GO06_NTO.pdf GO_NTO_2007.pdf GO_NTO_2008.pdf
Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия PDF_INV_2004.zip INV_2005.pdf GO06_INV.pdf GO_INV_2007.pdf GO_INV_2008.pdf