Премини към основното съдържание

Информационна система „Бизнес цикли“

Уважаеми дами и господа,

От началото на август 2021 г. влиза в експлоатация разработената от НСИ нова онлайн Информационна система „Бизнес цикли“ (ИС БЦ), която ще замени досега действащата ИС „Краткосрочна бизнес статистика“ (ИС КБС).

ИС „Бизнес цикли“ включва всички месечни и тримесечни бизнес изследвания, с които се осигурява информация за формиране на краткосрочните бизнес показатели в съответствие със законодателството на ЕС, както и на важни показатели от областта на инвестициите, производството и продажбите на промишлени продукти и други.

Информационна система „Бизнес цикли“ включва следните изследвания:

Подсистема
Периодичност
Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите
Месечна
Цени на производител на вътрешния пазар
Месечна
Цени на производител на международния пазар
Месечна
Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти
Месечна
Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
Тримесечна
Разрешено и започнато строителство на нови сгради
Тримесечна
Дейност на нефинансовите предприятия
Тримесечна
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Тримесечна
Цени на производител в услугите
Тримесечна
Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради
Тримесечна
ИС „Бизнес цикли“ е достъпна на адрес: https://portal-isbc.nsi.bg.
 

За работа със системата не е желателно да се използва браузър Internet Explorer.

Достъпът до ИС „Бизнес цикли“ се осъществява с валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис) и инсталиран софтуер за подписване BISS.

Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с Ръководството за използване на ИС БЦ или с обучителното видео на входа за системата.

Необходимата ни информация можете да предоставите и с формуляр, който да изпратите на съответния отдел „Статистически изследвания“.

Ако се нуждаете от повече информация, можете да я получите както от методолозите в централното управление на НСИ, така и от експертите от териториалните отдели „Статистически изследвания“.

При проблеми от техническо естество можете да се свържете с нас на тел. 02 9078445 или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Инструкция за вход в ИС “Бизнес цикли“

Инструкция за BISS

Често задавани въпроси, свързани с регистрация в ИС БЦ

Системата ще бъде отворена за попълване на данните в следните срокове:

Подсистема
Период за въвеждане на данните
Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите
От 1-во до 19-о число всеки месец
Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти
От 8 до 17 число всеки месец
Цени на производител в промишлеността -
Цени на производител на вътрешния пазар и Цени на производител на международния пазар
От 15 до 24-то число всеки месец
Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
От 1-во до 17 число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Разрешено и започнато строителство на нови сгради
От 1-во до 10 число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Дейност на нефинансовите предприятия
От 1-во до 30/31-во число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
От 1-во до 30/31-во число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Цени на производител в услугите:
  • Цени на производител на услугите в товарния автомобилен транспорт
  • Цени на производител на услугите в областта на информационните технологии
  • Цени на производител на дейности по наемане и предоставяне на работна сила
  • Цени на производител на дейности по почистване
  • Цени на производител на услуги по обработка на товари
  • Цени на производител на услуги по складиране и съхраняване на товари
  • Цени на производител на услуги по обработка на данни, хостинг, web-портали
  • Цени на производител на пощенски и куриерски услуги
  • Цени на производител на услугите във въздушния транспорт
  • Цени на производител на услугите в морския транспорт
От 1-во до 24-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради
От 10 до 30/31-во число на месеца, следващ отчетното тримесечие