Премини към основното съдържание

Информационна система „Статистика на околната среда“

Уважаеми дами и господа,

От 2022 г. стартира новата информационна система „Статистика на околната среда“ (ИССОС), чрез която респондентите ще попълват и подават отчетите си по изследванията за околна среда онлайн.

ИССОС обхваща изследванията за околна среда, провеждани от Националния статистически институт, с които се осигурява информация за формиране на необходимите, съгласно Регламентите на Европейския съюз, показатели, както и на други показатели, свързани със сметките в околната среда и нейните компоненти и фактори.

Изследванията за околна среда са годишни и отчетите се попълват от респондентите, чиято дейност има отношение към предмета на съответното изследване. Предоставянето на данни по изследванията за околна среда е задължително, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, на основание на Националната статистическа програма.

 

ДОСТЪП ДО ИССОС

ИССОС е достъпна на адрес: https://issos.nsi.bg/.

Достъпът до ИССОС се осъществява с валиден цифров сертификат (квалифициран електронен подпис (КЕП) с ЕИК по БУЛСТАТ и инсталиран софтуер за подписване BISS.

В случай, че не разполагате с КЕП, изтеглете необходимия Ви формуляр, попълнете го и го изпратете на съответния отдел „Статистически изследвания“ (ОСИ) за въвеждане в ИССОС.

Проверка на задълженията за докладване можете да направите тук.

 

ПРОЦЕС И СРОКОВЕ

Процесът по събиране на първичните данни протича в два етапа:

  • Попълване на отчетите от респондентите в определените за това срокове.
  • Проверка на данните от ОСИ и при необходимост изискване на корекции и/или допълнения от респондентите.

 

ВАЖНО!

Преди да започнете работа със системата:

  1. Уверете се, че електронният Ви подпис е включен.
  2. Запознайте се с Ръководството за респондента.
  3. Запознайте се с указанията за попълване на конкретния отчет.
  4. При необходимост проверете раздел Често задавани въпроси или се свържете с нас.

 

КОНТАКТИ

Можете да се свържете с нас за помощ: