Премини към основното съдържание

Групата за партньорство

Групата за партньорство е група от генералните директори на Националните статистически институти на ЕСС, чиято мисия е по-нататъшното развитие на ЕСС на най-високо ниво, по-специално чрез осигуряване на ефективно функциониране на Комитета на Европейската статистическа система.

Нейните задачи са да:

• идентифицира и предложи стратегически въпроси за обсъждане от КЕСС;

• съдейства за координиране на сътрудничеството между националните статистически системи и Евростат върху стратегическите въпроси, за да участват във формулирането на въпросите преди обсъждане в КЕСС;

• обсъжда спорни въпроси с цел да направи предложения за КЕСС за постигане на консенсус или препращане към други органи (напр. секторни групи) за по-нататъшна работа;

• канализира идеи от членовете на КЕСС относно състоянието на сътрудничество и как може то да се подобри;

• обсъжда дневния ред за бъдещи срещи на КЕСС и дискутира същността на предстоящите точки от дневния ред на КЕСС;

• контролира функционирането на КЕСС и помощните органи;

• работи по всеобхватен начин за информиране на всички ръководители на Национални статистически институти (НСИ) относно дискусии и действия чрез обмен на информация в мрежата на групата и дава гаранции, че становищата на членовете извън групата могат да бъдат взети под внимание.

Групата за партньорство обикновено заседава четири пъти годишно между срещите на КЕСС.