Премини към основното съдържание

Европейски статистически консултативен комитет (ESAC)

Европейският статистически консултативен комитет (ESAC) е създаден на 11 март 2008 г. с Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

ESAC има 24 члена, представляващи потребителите, респондентите и други участници в европейската статистика (включително научната общност, социалните партньори и гражданското общество), както и институционални потребители (като например, Съвета и Европейския парламент).

Комитетът ще изиграе важна роля, за да се гарантира, че изискванията на потребителите, както и натоварването на доставчиците и производителите на информация, се вземат предвид при разработването на статистическите програми. Той ще дава своето становище по многогодишната статистическа програма, по-специално по съответствието с изискванията на европейската интеграция. Той ще дава становището си относно баланса (приоритети и ресурси) между различните области от многогодишната статистическа програма, както и годишната статистическа работна програма на Комисията.