Премини към основното съдържание

Други международни организации

Националният статистически институт е отговорен и активен партньор, както в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС), така и в други международни организации, сред които Организацията на обединените нации (ООН), Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Важен аспект от международната дейност на НСИ за възприемането на добри практики и насърчаването на производството и публикуването на висококачествена официална статистика е членството в международни научни организации като Международния статистически институт (ISI) и Международната асоциация за официална статистика (IAOS).