Статистически данниПрессъобщения

петък, 10 август 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 1.8% спрямо края на март 2018 г. и достигат 2.35 милиона.

През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата се увеличава с 4.5% спрямо първото тримесечие на 2018 г. и достига 1 125 лева.

сряда, 8 август 2018 - 11:00

По предварителни данни през юни 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.0% в сравнение с май 2018 година. През юни 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2017 година.

сряда, 8 август 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

сряда, 8 август 2018 - 11:00

По предварителни данни през юни 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец. През юни 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 2.9%.

сряда, 8 август 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. е 573, а новопостроените жилища в тях са 2 285. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 1.9%, а жилищата в тях намаляват с 290, или с 11.3%.

вторник, 7 август 2018 - 11:00

През юли 2018 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в селата.

четвъртък, 2 август 2018 - 11:00

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища, на 32 административни сгради/офиси и на 1 274 други сгради. Започнал е строежът на 1 128 жилищни сгради с 6 195 жилища в тях, на 25 административни сгради/офиси и на 724 други сгради.

вторник, 31 юли 2018 - 11:00

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията – от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

понеделник, 30 юли 2018 - 11:00

През юли 2018 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността се наблюдава понижение.

понеделник, 30 юли 2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юни 2018 г. нараства с 0.8% в сравнение с предходния месец и с 6.8% спрямо юни 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2018 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.7%.

Страници