Механично движение на населението между областите


Динамичен ред: Pop_5.6_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 Г. МЕЖДУ ОБЛАСТИТЕ
(Брой)
Заселени в областите Общо Изселени от областите
България Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Чужбина
Общо 173 895 148 672 6 454 8 918 9 563 5 923 3 364 6 593 2 445 4 173 4 000 25 223
България 144 425 119 202 4 808 7 003 7 607 5 255 2 823 5 311 1 892 3 360 1 879 25 223
Благоевград 4 790 3 886 2 479 31 47 42 20 44 8 11 10 904
Бургас 10 034 7 383 51 4 290 308 117 24 48 45 55 38 2 651
Варна 10 321 8 169 27 310 4 385 188 46 48 74 538 22 2 152
Велико Търново 5 165 4 781 17 90 151 2 616 24 50 212 54 16 384
Видин 2 778 2 636 10 11 23 24 1 868 70 10 6 3 142
Враца 5 399 5 223 31 47 39 86 46 3 368 18 15 3 176
Габрово 1 806 1 596 5 36 28 184 7 19 823 13 2 210
Добрич 3 505 3 082 13 32 464 55 4 14 9 1 978 2 423
Кърджали 3 785 1 316 3 14 13 9 2 6 6 3 861 2 469
Кюстендил 2 643 2 443 323 8 11 11 9 13 1 3 1 200
Ловеч 2 437 2 137 8 16 27 120 7 38 41 13 5 300
Монтана 3 875 3 748 14 25 27 37 128 324 13 3 2 127
Пазарджик 2 997 2 738 59 33 31 27 13 18 9 17 14 259
Перник 2 796 2 626 55 19 13 20 11 21 8 7 2 170
Плевен 5 028 4 646 22 58 69 234 29 111 52 21 4 382
Пловдив 11 408 9 974 111 172 104 132 39 52 50 58 197 1 434
Разград 2 207 1 851 11 22 92 37 4 5 6 10 8 356
Русе 3 852 3 285 16 41 97 207 16 48 27 38 10 567
Силистра 2 094 1 773 6 22 147 35 6 4 7 95 2 321
Сливен 3 479 2 837 14 182 59 61 2 5 12 11 5 642
Смолян 1 267 1 152 19 20 8 13 1 1 7 5 31 115
София (столица) 23 096 17 800 1 327 811 813 641 472 844 311 284 238 5 296
София 6 116 5 835 92 31 57 35 19 114 21 14 17 281
Стара Загора 7 166 6 353 31 166 145 122 8 22 72 29 62 813
Търговище 2 495 2 033 13 25 111 82 10 7 14 8 6 462
Хасково 7 289 4 897 25 153 53 39 4 8 14 7 308 2 392
Шумен 4 027 2 726 12 113 218 40 2 5 12 58 3 1 301
Ямбол 2 570 2 276 14 225 67 41 2 4 10 6 7 294
Чужбина 29 470 29 470 1 646 1 915 1 956 668 541 1 282 553 813 2 121 -
МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 Г. МЕЖДУ ОБЛАСТИТЕ
(Брой)
Заселени в областите Общо Изселени от областите
България Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Чужбина
Общо 173 895 148 672 3 051 2 997 4 205 4 301 2 813 6 263 10 436 3 038 3 908 25 223
България 144 425 119 202 2 162 2 393 3 707 3 318 2 516 5 171 9 339 1 955 3 422 25 223
Благоевград 4 790 3 886 134 12 35 62 87 35 67 6 8 904
Бургас 10 034 7 383 27 32 39 59 23 84 187 30 73 2 651
Варна 10 321 8 169 10 40 44 28 12 153 109 223 150 2 152
Велико Търново 5 165 4 781 16 111 29 20 19 219 83 43 211 384
Видин 2 778 2 636 4 4 107 13 7 20 25 - 15 142
Враца 5 399 5 223 16 48 163 13 23 197 34 3 41 176
Габрово 1 806 1 596 7 45 11 7 2 51 29 9 33 210
Добрич 3 505 3 082 5 10 4 9 8 26 42 15 22 423
Кърджали 3 785 1 316 4 2 1 11 2 3 74 2 5 2 469
Кюстендил 2 643 2 443 1 011 10 10 13 143 12 21 - 11 200
Ловеч 2 437 2 137 6 1 028 12 10 5 227 21 4 31 300
Монтана 3 875 3 748 8 19 2 259 18 34 35 38 6 18 127
Пазарджик 2 997 2 738 13 9 11 1 447 12 30 408 5 23 259
Перник 2 796 2 626 57 14 21 19 1 253 25 16 6 2 170
Плевен 5 028 4 646 10 256 41 15 19 2 804 86 11 58 382
Пловдив 11 408 9 974 33 46 47 550 27 108 5 648 30 60 1 434
Разград 2 207 1 851 2 15 3 10 - 14 17 963 216 356
Русе 3 852 3 285 7 25 25 16 10 93 28 250 1 731 567
Силистра 2 094 1 773 1 11 5 3 10 11 14 45 83 321
Сливен 3 479 2 837 5 6 10 20 6 11 73 5 15 642
Смолян 1 267 1 152 2 3 2 30 4 11 208 2 3 115
София (столица) 23 096 17 800 680 504 725 735 708 819 1 090 135 408 5 296
София 6 116 5 835 73 93 63 93 62 81 100 10 17 281
Стара Загора 7 166 6 353 14 25 13 62 12 42 463 25 39 813
Търговище 2 495 2 033 5 9 4 9 6 13 28 68 111 462
Хасково 7 289 4 897 6 9 10 26 9 15 334 8 10 2 392
Шумен 4 027 2 726 4 3 9 7 9 21 29 49 22 1 301
Ямбол 2 570 2 276 2 4 4 13 4 11 67 2 6 294
Чужбина 29 470 29 470 889 604 498 983 297 1 092 1 097 1 083 486 -
МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 Г. МЕЖДУ ОБЛАСТИТЕ
(Брой)
Заселени в областите Общо Изселени от областите
България Силистра Сливен Смолян София (столица) София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Чужбина
Общо 173 895 148 672 2 489 4 421 2 727 17 615 4 798 7 215 2 896 6 700 4 078 3 288 25 223
България 144 425 119 202 2 022 3 347 1 701 14 488 4 116 6 559 2 204 4 844 3 237 2 763 25 223
Благоевград 4 790 3 886 6 11 19 566 54 34 12 21 13 12 904
Бургас 10 034 7 383 48 333 44 521 47 229 50 118 130 333 2 651
Варна 10 321 8 169 201 104 16 417 45 133 228 73 449 96 2 152
Велико Търново 5 165 4 781 28 85 19 295 38 90 121 42 64 18 384
Видин 2 778 2 636 6 2 2 359 26 10 1 3 3 4 142
Враца 5 399 5 223 9 12 6 780 136 50 6 9 15 9 176
Габрово 1 806 1 596 8 19 2 154 11 48 12 16 9 6 210
Добрич 3 505 3 082 81 17 6 145 9 12 12 14 59 15 423
Кърджали 3 785 1 316 2 8 37 78 4 21 5 130 4 6 2 469
Кюстендил 2 643 2 443 4 11 3 705 68 19 2 8 4 8 200
Ловеч 2 437 2 137 2 10 6 369 77 23 6 11 11 3 300
Монтана 3 875 3 748 2 6 6 625 67 10 2 7 7 8 127
Пазарджик 2 997 2 738 8 9 29 332 94 31 6 22 22 6 259
Перник 2 796 2 626 6 17 4 950 38 11 4 12 5 10 170
Плевен 5 028 4 646 21 13 7 531 59 51 14 8 26 16 382
Пловдив 11 408 9 974 27 112 473 779 121 393 31 441 48 85 1 434
Разград 2 207 1 851 66 10 1 80 10 24 96 38 90 1 356
Русе 3 852 3 285 190 17 7 183 15 28 76 17 45 22 567
Силистра 2 094 1 773 1 061 4 2 108 5 14 14 7 44 7 321
Сливен 3 479 2 837 3 1 569 5 173 21 346 23 36 25 134 642
Смолян 1 267 1 152 - 8 507 177 9 28 4 44 2 3 115
София (столица) 23 096 17 800 158 384 387 1 785 1 592 758 186 417 270 318 5 296
София 6 116 5 835 9 16 18 3 190 1 492 35 14 33 15 21 281
Стара Загора 7 166 6 353 13 283 37 441 29 3 673 22 364 18 121 813
Търговище 2 495 2 033 14 40 5 109 19 13 1 167 8 118 11 462
Хасково 7 289 4 897 10 78 46 291 13 389 9 2 849 15 159 2 392
Шумен 4 027 2 726 35 17 4 188 6 17 76 18 1 715 34 1 301
Ямбол 2 570 2 276 4 152 3 157 11 69 5 78 11 1 297 294
Чужбина 29 470 29 470 467 1 074 1 026 3 127 682 656 692 1 856 841 525 -
15.04.2016

Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Демографска статистика“

Лице за контакт

Елка Якимова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

EIakimova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 606

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 май 2016 г.
Дата на публикуване12 май 2016 г.
Дата на последно актуализиране12 май 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2000 – 2015 - вътрешна миграция;

· 2007 – 2015 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент 862 на Европейския Парламент и на Съвета, относно статистика на миграцията на общността.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население и демографски процеси в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), възрастови групи, местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Европейската стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Демографска статистика“

Лице за контакт

Елка Якимова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

EIakimova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 606

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2000 – 2015 - вътрешна миграция;

· 2007 – 2015 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), възрастови групи, местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Здравеопазване 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2014.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2014 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници