Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол


Динамичен ред: Pop_5.3_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ И ПОЛ*
 
(Брой)
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 144 425 70 382 74 043 148 672 72 249 76 423 -4 247 -1 867 -2 380
0 - 9 13 355 6 927 6 428 12 784 6 605 6 179 571 322 249
10 - 19 16 573 7 881 8 692 17 963 8 466 9 497 -1 390 -585 -805
20 - 29 27 960 11 791 16 169 31 141 13 288 17 853 -3 181 -1 497 -1 684
30 - 39 23 064 11 501 11 563 23 826 11 918 11 908 -762 -417 -345
40 - 49 17 837 9 544 8 293 18 254 9 800 8 454 -417 -256 -161
50 - 59 16 635 8 904 7 731 16 136 8 641 7 495 499 263 236
60 - 69 15 735 8 174 7 561 15 068 7 841 7 227 667 333 334
70+ 13 266 5 660 7 606 13 500 5 690 7 810 -234 -30 -204
Благоевград 4 790 2 275 2 515 6 454 3 103 3 351 -1 664 -828 -836
0 - 9 299 151 148 346 180 166 -47 -29 -18
10 - 19 435 180 255 1 041 490 551 -606 -310 -296
20 - 29 1 182 441 741 1 740 680 1 060 -558 -239 -319
30 - 39 836 426 410 1 040 519 521 -204 -93 -111
40 - 49 633 365 268 763 445 318 -130 -80 -50
50 - 59 576 321 255 625 355 270 -49 -34 -15
60 - 69 469 239 230 503 272 231 -34 -33 -1
70+ 360 152 208 396 162 234 -36 -10 -26
Бургас 10 034 4 757 5 277 8 918 4 270 4 648 1 116 487 629
0 - 9 840 428 412 710 367 343 130 61 69
10 - 19 830 365 465 1 084 482 602 -254 -117 -137
20 - 29 1 768 709 1 059 1 639 647 992 129 62 67
30 - 39 1 767 848 919 1 510 753 757 257 95 162
40 - 49 1 349 714 635 1 174 657 517 175 57 118
50 - 59 1 348 682 666 1 159 606 553 189 76 113
60 - 69 1 324 661 663 943 485 458 381 176 205
70+ 808 350 458 699 273 426 109 77 32
Варна 10 321 4 966 5 355 9 563 4 611 4 952 758 355 403
0 - 9 963 483 480 840 404 436 123 79 44
10 - 19 1 005 556 449 751 324 427 254 232 22
20 - 29 2 155 864 1 291 1 908 829 1 079 247 35 212
30 - 39 1 724 836 888 1 811 890 921 -87 -54 -33
40 - 49 1 294 670 624 1 333 723 610 -39 -53 14
50 - 59 1 260 641 619 1 196 627 569 64 14 50
60 - 69 1 153 589 564 1 045 528 517 108 61 47
70+ 767 327 440 679 286 393 88 41 47
Велико Търново 5 165 2 473 2 692 5 923 2 687 3 236 -758 -214 -544
0 - 9 481 255 226 577 297 280 -96 -42 -54
10 - 19 819 381 438 582 288 294 237 93 144
20 - 29 977 398 579 1 762 657 1 105 -785 -259 -526
30 - 39 702 326 376 776 350 426 -74 -24 -50
40 - 49 553 292 261 572 297 275 -19 -5 -14
50 - 59 512 291 221 506 273 233 6 18 -12
60 - 69 540 294 246 545 285 260 -5 9 -14
70+ 581 236 345 603 240 363 -22 -4 -18
Видин 2 778 1 462 1 316 3 364 1 685 1 679 -586 -223 -363
0 - 9 173 84 89 220 101 119 -47 -17 -30
10 - 19 135 55 80 381 190 191 -246 -135 -111
20 - 29 366 199 167 552 267 285 -186 -68 -118
30 - 39 433 233 200 458 232 226 -25 1 -26
40 - 49 454 261 193 467 257 210 -13 4 -17
50 - 59 394 231 163 394 222 172 0 9 -9
60 - 69 453 233 220 468 233 235 -15 0 -15
70+ 370 166 204 424 183 241 -54 -17 -37
Враца 5 399 2 742 2 657 6 593 3 250 3 343 -1 194 -508 -686
0 - 9 314 168 146 374 192 182 -60 -24 -36
10 - 19 324 147 177 827 374 453 -503 -227 -276
20 - 29 1 075 503 572 1 394 669 725 -319 -166 -153
30 - 39 886 480 406 1 071 545 526 -185 -65 -120
40 - 49 893 478 415 973 508 465 -80 -30 -50
50 - 59 784 431 353 797 446 351 -13 -15 2
60 - 69 595 323 272 602 309 293 -7 14 -21
70+ 528 212 316 555 207 348 -27 5 -32
Габрово 1 806 862 944 2 445 1 116 1 329 -639 -254 -385
0 - 9 150 73 77 198 98 100 -48 -25 -23
10 - 19 93 47 46 377 172 205 -284 -125 -159
20 - 29 231 101 130 398 168 230 -167 -67 -100
30 - 39 244 103 141 312 131 181 -68 -28 -40
40 - 49 226 120 106 265 136 129 -39 -16 -23
50 - 59 247 122 125 226 108 118 21 14 7
60 - 69 262 129 133 303 141 162 -41 -12 -29
70+ 353 167 186 366 162 204 -13 5 -18
Добрич 3 505 1 704 1 801 4 173 1 984 2 189 -668 -280 -388
0 - 9 301 154 147 370 178 192 -69 -24 -45
10 - 19 257 117 140 482 226 256 -225 -109 -116
20 - 29 602 250 352 821 348 473 -219 -98 -121
30 - 39 550 273 277 592 294 298 -42 -21 -21
40 - 49 483 269 214 528 273 255 -45 -4 -41
50 - 59 471 246 225 478 246 232 -7 0 -7
60 - 69 446 234 212 467 249 218 -21 -15 -6
70+ 395 161 234 435 170 265 -40 -9 -31
Кърджали 3 785 1 940 1 845 4 000 2 078 1 922 -215 -138 -77
0 - 9 169 91 78 225 121 104 -56 -30 -26
10 - 19 156 62 94 409 189 220 -253 -127 -126
20 - 29 561 182 379 711 288 423 -150 -106 -44
30 - 39 589 294 295 646 345 301 -57 -51 -6
40 - 49 645 344 301 596 333 263 49 11 38
50 - 59 830 493 337 611 368 243 219 125 94
60 - 69 590 343 247 500 294 206 90 49 41
70+ 245 131 114 302 140 162 -57 -9 -48
Кюстендил 2 643 1 358 1 285 3 051 1 493 1 558 -408 -135 -273
0 - 9 103 57 46 173 84 89 -70 -27 -43
10 - 19 119 57 62 586 264 322 -467 -207 -260
20 - 29 506 220 286 557 270 287 -51 -50 -1
30 - 39 432 237 195 438 208 230 -6 29 -35
40 - 49 359 197 162 344 176 168 15 21 -6
50 - 59 398 207 191 342 182 160 56 25 31
60 - 69 422 234 188 305 171 134 117 63 54
70+ 304 149 155 306 138 168 -2 11 -13
Ловеч 2 437 1 185 1 252 2 997 1 477 1 520 -560 -292 -268
0 - 9 206 104 102 253 129 124 -47 -25 -22
10 - 19 180 82 98 502 230 272 -322 -148 -174
20 - 29 426 188 238 521 243 278 -95 -55 -40
30 - 39 370 174 196 428 208 220 -58 -34 -24
40 - 49 333 180 153 344 179 165 -11 1 -12
50 - 59 305 165 140 294 170 124 11 -5 16
60 - 69 343 175 168 317 161 156 26 14 12
70+ 274 117 157 338 157 181 -64 -40 -24
Монтана 3 875 1 934 1 941 4 205 2 118 2 087 -330 -184 -146
0 - 9 326 170 156 316 167 149 10 3 7
10 - 19 298 132 166 567 279 288 -269 -147 -122
20 - 29 543 236 307 733 340 393 -190 -104 -86
30 - 39 598 316 282 600 329 271 -2 -13 11
40 - 49 526 285 241 492 262 230 34 23 11
50 - 59 546 299 247 531 283 248 15 16 -1
60 - 69 547 291 256 498 258 240 49 33 16
70+ 491 205 286 468 200 268 23 5 18
Пазарджик 2 997 1 365 1 632 4 301 2 061 2 240 -1 304 -696 -608
0 - 9 384 210 174 453 245 208 -69 -35 -34
10 - 19 238 106 132 791 400 391 -553 -294 -259
20 - 29 584 179 405 892 345 547 -308 -166 -142
30 - 39 472 206 266 703 348 355 -231 -142 -89
40 - 49 347 190 157 439 232 207 -92 -42 -50
50 - 59 369 200 169 387 208 179 -18 -8 -10
60 - 69 288 150 138 288 155 133 0 -5 5
70+ 315 124 191 348 128 220 -33 -4 -29
Перник 2 796 1 446 1 350 2 813 1 413 1 400 -17 33 -50
0 - 9 223 127 96 228 120 108 -5 7 -12
10 - 19 141 85 56 363 161 202 -222 -76 -146
20 - 29 466 210 256 455 240 215 11 -30 41
30 - 39 410 223 187 464 245 219 -54 -22 -32
40 - 49 379 200 179 343 174 169 36 26 10
50 - 59 361 186 175 325 163 162 36 23 13
60 - 69 397 221 176 305 167 138 92 54 38
70+ 419 194 225 330 143 187 89 51 38
Плевен 5 028 2 400 2 628 6 263 3 122 3 141 -1 235 -722 -513
0 - 9 461 232 229 515 295 220 -54 -63 9
10 - 19 354 144 210 879 444 435 -525 -300 -225
20 - 29 908 354 554 1 207 523 684 -299 -169 -130
30 - 39 743 360 383 902 442 460 -159 -82 -77
40 - 49 698 379 319 802 442 360 -104 -63 -41
50 - 59 645 358 287 692 380 312 -47 -22 -25
60 - 69 703 359 344 710 366 344 -7 -7 0
70+ 516 214 302 556 230 326 -40 -16 -24
Пловдив 11 408 5 247 6 161 10 436 4 939 5 497 972 308 664
0 - 9 1 370 682 688 1 179 615 564 191 67 124
10 - 19 1 205 557 648 975 445 530 230 112 118
20 - 29 2 377 896 1 481 2 278 904 1 374 99 -8 107
30 - 39 1 868 904 964 1 765 901 864 103 3 100
40 - 49 1 306 660 646 1 239 634 605 67 26 41
50 - 59 1 103 561 542 1 041 525 516 62 36 26
60 - 69 1 156 571 585 1 017 519 498 139 52 87
70+ 1 023 416 607 942 396 546 81 20 61
Разград 2 207 958 1 249 3 038 1 367 1 671 -831 -409 -422
0 - 9 229 123 106 284 134 150 -55 -11 -44
10 - 19 233 102 131 519 253 266 -286 -151 -135
20 - 29 463 136 327 670 243 427 -207 -107 -100
30 - 39 293 122 171 422 185 237 -129 -63 -66
40 - 49 261 122 139 340 156 184 -79 -34 -45
50 - 59 265 137 128 289 156 133 -24 -19 -5
60 - 69 227 121 106 264 135 129 -37 -14 -23
70+ 236 95 141 250 105 145 -14 -10 -4
Русе 3 852 1 779 2 073 3 908 1 689 2 219 -56 90 -146
0 - 9 408 192 216 383 184 199 25 8 17
10 - 19 553 294 259 389 171 218 164 123 41
20 - 29 724 257 467 886 339 547 -162 -82 -80
30 - 39 536 238 298 555 232 323 -19 6 -25
40 - 49 399 199 200 427 198 229 -28 1 -29
50 - 59 387 211 176 383 189 194 4 22 -18
60 - 69 427 214 213 438 208 230 -11 6 -17
70+ 418 174 244 447 168 279 -29 6 -35
Силистра 2 094 922 1 172 2 489 1 172 1 317 -395 -250 -145
0 - 9 151 70 81 204 96 108 -53 -26 -27
10 - 19 161 47 114 349 162 187 -188 -115 -73
20 - 29 391 115 276 523 209 314 -132 -94 -38
30 - 39 277 127 150 298 151 147 -21 -24 3
40 - 49 255 142 113 263 147 116 -8 -5 -3
50 - 59 301 154 147 278 139 139 23 15 8
60 - 69 310 165 145 312 158 154 -2 7 -9
70+ 248 102 146 262 110 152 -14 -8 -6
Сливен 3 479 1 614 1 865 4 421 2 191 2 230 -942 -577 -365
0 - 9 436 215 221 458 243 215 -22 -28 6
10 - 19 292 104 188 730 360 370 -438 -256 -182
20 - 29 632 241 391 908 417 491 -276 -176 -100
30 - 39 533 275 258 661 339 322 -128 -64 -64
40 - 49 450 232 218 494 250 244 -44 -18 -26
50 - 59 437 227 210 450 250 200 -13 -23 10
60 - 69 376 200 176 370 191 179 6 9 -3
70+ 323 120 203 350 141 209 -27 -21 -6
Смолян 1 267 600 667 2 727 1 269 1 458 -1 460 -669 -791
0 - 9 179 111 68 226 114 112 -47 -3 -44
10 - 19 78 40 38 431 234 197 -353 -194 -159
20 - 29 279 93 186 639 245 394 -360 -152 -208
30 - 39 250 121 129 466 216 250 -216 -95 -121
40 - 49 162 82 80 332 168 164 -170 -86 -84
50 - 59 97 54 43 262 130 132 -165 -76 -89
60 - 69 90 48 42 198 96 102 -108 -48 -60
70+ 132 51 81 173 66 107 -41 -15 -26
София (столица) 23 096 11 584 11 512 17 615 9 066 8 549 5 481 2 518 2 963
0 - 9 2 159 1 132 1 027 1 463 802 661 696 330 366
10 - 19 6 148 3 075 3 073 859 402 457 5 289 2 673 2 616
20 - 29 5 439 2 654 2 785 4 458 2 091 2 367 981 563 418
30 - 39 3 723 1 914 1 809 3 424 1 791 1 633 299 123 176
40 - 49 1 896 1 034 862 2 233 1 291 942 -337 -257 -80
50 - 59 1 317 701 616 1 858 1 017 841 -541 -316 -225
60 - 69 1 090 524 566 1 784 958 826 -694 -434 -260
70+ 1 324 550 774 1 536 714 822 -212 -164 -48
София 6 116 3 163 2 953 4 798 2 270 2 528 1 318 893 425
0 - 9 427 231 196 491 263 228 -64 -32 -32
10 - 19 376 177 199 776 353 423 -400 -176 -224
20 - 29 999 446 553 899 365 534 100 81 19
30 - 39 1 096 594 502 843 394 449 253 200 53
40 - 49 868 502 366 527 264 263 341 238 103
50 - 59 845 473 372 458 242 216 387 231 156
60 - 69 791 430 361 352 178 174 439 252 187
70+ 714 310 404 452 211 241 262 99 163
Стара Загора 7 166 3 424 3 742 7 215 3 626 3 589 -49 -202 153
0 - 9 828 423 405 810 431 379 18 -8 26
10 - 19 699 319 380 989 517 472 -290 -198 -92
20 - 29 1 371 575 796 1 307 543 764 64 32 32
30 - 39 1 098 519 579 1 062 536 526 36 -17 53
40 - 49 894 465 429 917 507 410 -23 -42 19
50 - 59 703 370 333 693 385 308 10 -15 25
60 - 69 771 394 377 736 391 345 35 3 32
70+ 802 359 443 701 316 385 101 43 58
Търговище 2 495 1 192 1 303 2 896 1 370 1 526 -401 -178 -223
0 - 9 283 146 137 296 150 146 -13 -4 -9
10 - 19 212 80 132 440 210 230 -228 -130 -98
20 - 29 429 154 275 555 221 334 -126 -67 -59
30 - 39 386 185 201 398 183 215 -12 2 -14
40 - 49 339 177 162 342 180 162 -3 -3 0
50 - 59 364 197 167 343 184 159 21 13 8
60 - 69 282 157 125 257 131 126 25 26 -1
70+ 200 96 104 265 111 154 -65 -15 -50
Хасково 7 289 3 872 3 417 6 700 3 340 3 360 589 532 57
0 - 9 1 077 599 478 645 321 324 432 278 154
10 - 19 749 367 382 917 442 475 -168 -75 -93
20 - 29 1 370 715 655 1 330 629 701 40 86 -46
30 - 39 1 286 692 594 1 132 604 528 154 88 66
40 - 49 938 521 417 825 444 381 113 77 36
50 - 59 790 433 357 699 362 337 91 71 20
60 - 69 621 347 274 600 309 291 21 38 -17
70+ 458 198 260 552 229 323 -94 -31 -63
Шумен 4 027 1 913 2 114 4 078 1 916 2 162 -51 -3 -48
0 - 9 234 113 121 310 153 157 -76 -40 -36
10 - 19 303 124 179 465 200 265 -162 -76 -86
20 - 29 681 270 411 828 324 504 -147 -54 -93
30 - 39 556 277 279 572 284 288 -16 -7 -9
40 - 49 562 291 271 520 269 251 42 22 20
50 - 59 623 338 285 459 247 212 164 91 73
60 - 69 711 350 361 556 296 260 155 54 101
70+ 357 150 207 368 143 225 -11 7 -18
Ямбол 2 570 1 245 1 325 3 288 1 566 1 722 -718 -321 -397
0 - 9 181 103 78 237 121 116 -56 -18 -38
10 - 19 180 79 101 502 204 298 -322 -125 -197
20 - 29 455 205 250 570 244 326 -115 -39 -76
30 - 39 406 198 208 477 263 214 -71 -65 -6
40 - 49 335 173 162 360 198 162 -25 -25 0
50 - 59 357 175 182 360 178 182 -3 -3 0
60 - 69 351 178 173 385 197 188 -34 -19 -15
70+ 305 134 171 397 161 236 -92 -27 -65
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 80 978 38 306 42 672 108 748 53 961 54 787 -27 770 -15 655 -12 115
0 - 9 9 701 5 049 4 652 8 303 4 301 4 002 1 398 748 650
10 - 19 12 978 6 390 6 588 12 472 6 106 6 366 506 284 222
20 - 29 18 504 7 695 10 809 23 072 10 210 12 862 -4 568 -2 515 -2 053
30 - 39 13 287 6 356 6 931 18 383 9 335 9 048 -5 096 -2 979 -2 117
40 - 49 7 724 4 052 3 672 14 366 7 788 6 578 -6 642 -3 736 -2 906
50 - 59 6 211 3 218 2 993 12 713 6 825 5 888 -6 502 -3 607 -2 895
60 - 69 5 761 2 822 2 939 11 434 5 934 5 500 -5 673 -3 112 -2 561
70+ 6 812 2 724 4 088 8 005 3 462 4 543 -1 193 -738 -455
Благоевград 2 626 1 217 1 409 4 489 2 239 2 250 -1 863 -1 022 -841
0 - 9 246 126 120 210 111 99 36 15 21
10 - 19 343 148 195 653 323 330 -310 -175 -135
20 - 29 749 275 474 1 202 487 715 -453 -212 -241
30 - 39 457 217 240 742 376 366 -285 -159 -126
40 - 49 283 174 109 593 360 233 -310 -186 -124
50 - 59 218 125 93 493 283 210 -275 -158 -117
60 - 69 158 77 81 397 213 184 -239 -136 -103
70+ 172 75 97 199 86 113 -27 -11 -16
Бургас 6 670 3 090 3 580 7 029 3 503 3 526 -359 -413 54
0 - 9 740 377 363 522 273 249 218 104 114
10 - 19 679 313 366 800 380 420 -121 -67 -54
20 - 29 1 243 506 737 1 243 527 716 0 -21 21
30 - 39 1 222 570 652 1 259 650 609 -37 -80 43
40 - 49 794 414 380 987 557 430 -193 -143 -50
50 - 59 749 354 395 978 529 449 -229 -175 -54
60 - 69 773 367 406 774 403 371 -1 -36 35
70+ 470 189 281 466 184 282 4 5 -1
Варна 6 524 3 017 3 507 7 829 3 793 4 036 -1 305 -776 -529
0 - 9 776 396 380 675 323 352 101 73 28
10 - 19 809 466 343 545 239 306 264 227 37
20 - 29 1 621 628 993 1 584 711 873 37 -83 120
30 - 39 1 097 494 603 1 518 740 778 -421 -246 -175
40 - 49 698 339 359 1 118 598 520 -420 -259 -161
50 - 59 539 271 268 1 022 535 487 -483 -264 -219
60 - 69 516 234 282 882 438 444 -366 -204 -162
70+ 468 189 279 485 209 276 -17 -20 3
Велико Търново 2 923 1 344 1 579 4 441 1 992 2 449 -1 518 -648 -870
0 - 9 335 186 149 391 196 195 -56 -10 -46
10 - 19 677 332 345 363 190 173 314 142 172
20 - 29 679 258 421 1 523 560 963 -844 -302 -542
30 - 39 407 169 238 605 275 330 -198 -106 -92
40 - 49 221 108 113 437 225 212 -216 -117 -99
50 - 59 188 101 87 391 213 178 -203 -112 -91
60 - 69 167 91 76 396 206 190 -229 -115 -114
70+ 249 99 150 335 127 208 -86 -28 -58
Видин 951 487 464 2 498 1 289 1 209 -1 547 -802 -745
0 - 9 118 61 57 143 68 75 -25 -7 -18
10 - 19 64 23 41 294 159 135 -230 -136 -94
20 - 29 145 72 73 411 197 214 -266 -125 -141
30 - 39 144 76 68 376 196 180 -232 -120 -112
40 - 49 124 75 49 375 207 168 -251 -132 -119
50 - 59 100 58 42 327 182 145 -227 -124 -103
60 - 69 116 61 55 358 180 178 -242 -119 -123
70+ 140 61 79 214 100 114 -74 -39 -35
Враца 1 417 656 761 4 524 2 317 2 207 -3 107 -1 661 -1 446
0 - 9 178 99 79 191 101 90 -13 -2 -11
10 - 19 132 58 74 543 262 281 -411 -204 -207
20 - 29 358 143 215 887 438 449 -529 -295 -234
30 - 39 225 109 116 791 416 375 -566 -307 -259
40 - 49 154 77 77 765 406 359 -611 -329 -282
50 - 59 121 65 56 629 347 282 -508 -282 -226
60 - 69 89 50 39 468 238 230 -379 -188 -191
70+ 160 55 105 250 109 141 -90 -54 -36
Габрово 920 414 506 1 994 907 1 087 -1 074 -493 -581
0 - 9 115 61 54 160 80 80 -45 -19 -26
10 - 19 64 32 32 341 152 189 -277 -120 -157
20 - 29 158 57 101 342 146 196 -184 -89 -95
30 - 39 141 55 86 272 115 157 -131 -60 -71
40 - 49 86 40 46 233 119 114 -147 -79 -68
50 - 59 92 43 49 191 96 95 -99 -53 -46
60 - 69 87 40 47 246 110 136 -159 -70 -89
70+ 177 86 91 209 89 120 -32 -3 -29
Добрич 1 390 633 757 2 782 1 344 1 438 -1 392 -711 -681
0 - 9 174 93 81 207 100 107 -33 -7 -26
10 - 19 125 60 65 274 135 139 -149 -75 -74
20 - 29 306 111 195 577 258 319 -271 -147 -124
30 - 39 235 111 124 414 207 207 -179 -96 -83
40 - 49 133 71 62 415 210 205 -282 -139 -143
50 - 59 128 65 63 342 172 170 -214 -107 -107
60 - 69 126 61 65 312 163 149 -186 -102 -84
70+ 163 61 102 241 99 142 -78 -38 -40
Кърджали 1 114 522 592 1 761 921 840 -647 -399 -248
0 - 9 68 31 37 90 47 43 -22 -16 -6
10 - 19 59 22 37 217 101 116 -158 -79 -79
20 - 29 192 56 136 299 130 169 -107 -74 -33
30 - 39 201 92 109 298 157 141 -97 -65 -32
40 - 49 156 83 73 265 147 118 -109 -64 -45
50 - 59 193 112 81 256 151 105 -63 -39 -24
60 - 69 151 88 63 214 127 87 -63 -39 -24
70+ 94 38 56 122 61 61 -28 -23 -5
Кюстендил 1 139 560 579 2 206 1 069 1 137 -1 067 -509 -558
0 - 9 80 48 32 124 62 62 -44 -14 -30
10 - 19 77 36 41 447 194 253 -370 -158 -212
20 - 29 287 113 174 414 201 213 -127 -88 -39
30 - 39 202 107 95 322 143 179 -120 -36 -84
40 - 49 131 71 60 267 143 124 -136 -72 -64
50 - 59 132 75 57 254 134 120 -122 -59 -63
60 - 69 93 54 39 213 118 95 -120 -64 -56
70+ 137 56 81 165 74 91 -28 -18 -10
Ловеч 1 070 493 577 1 938 970 968 -868 -477 -391
0 - 9 126 63 63 146 75 71 -20 -12 -8
10 - 19 88 38 50 348 169 179 -260 -131 -129
20 - 29 240 95 145 335 167 168 -95 -72 -23
30 - 39 153 73 80 297 142 155 -144 -69 -75
40 - 49 137 77 60 239 125 114 -102 -48 -54
50 - 59 95 46 49 199 113 86 -104 -67 -37
60 - 69 115 54 61 201 99 102 -86 -45 -41
70+ 116 47 69 173 80 93 -57 -33 -24
Монтана 1 069 468 601 2 979 1 543 1 436 -1 910 -1 075 -835
0 - 9 169 83 86 183 111 72 -14 -28 14
10 - 19 100 42 58 416 210 206 -316 -168 -148
20 - 29 197 69 128 516 244 272 -319 -175 -144
30 - 39 155 74 81 453 249 204 -298 -175 -123
40 - 49 117 54 63 380 207 173 -263 -153 -110
50 - 59 77 38 39 446 239 207 -369 -201 -168
60 - 69 77 40 37 361 191 170 -284 -151 -133
70+ 177 68 109 224 92 132 -47 -24 -23
Пазарджик 1 389 595 794 2 830 1 412 1 418 -1 441 -817 -624
0 - 9 221 120 101 265 141 124 -44 -21 -23
10 - 19 114 55 59 513 277 236 -399 -222 -177
20 - 29 323 91 232 559 230 329 -236 -139 -97
30 - 39 205 82 123 485 238 247 -280 -156 -124
40 - 49 128 67 61 328 183 145 -200 -116 -84
50 - 59 127 67 60 290 161 129 -163 -94 -69
60 - 69 119 60 59 194 103 91 -75 -43 -32
70+ 152 53 99 196 79 117 -44 -26 -18
Перник 1 152 542 610 2 185 1 109 1 076 -1 033 -567 -466
0 - 9 152 91 61 159 81 78 -7 10 -17
10 - 19 81 46 35 286 124 162 -205 -78 -127
20 - 29 216 77 139 375 206 169 -159 -129 -30
30 - 39 172 79 93 386 201 185 -214 -122 -92
40 - 49 123 65 58 287 145 142 -164 -80 -84
50 - 59 110 48 62 274 142 132 -164 -94 -70
60 - 69 108 57 51 230 121 109 -122 -64 -58
70+ 190 79 111 188 89 99 2 -10 12
Плевен 2 193 983 1 210 4 655 2 364 2 291 -2 462 -1 381 -1 081
0 - 9 307 155 152 323 189 134 -16 -34 18
10 - 19 198 85 113 618 338 280 -420 -253 -167
20 - 29 522 191 331 860 367 493 -338 -176 -162
30 - 39 363 165 198 710 346 364 -347 -181 -166
40 - 49 198 105 93 664 366 298 -466 -261 -205
50 - 59 175 100 75 591 327 264 -416 -227 -189
60 - 69 189 93 96 565 288 277 -376 -195 -181
70+ 241 89 152 324 143 181 -83 -54 -29
Пловдив 7 178 3 201 3 977 7 732 3 782 3 950 -554 -581 27
0 - 9 1 016 506 510 700 370 330 316 136 180
10 - 19 967 451 516 704 326 378 263 125 138
20 - 29 1 722 646 1 076 1 732 737 995 -10 -91 81
30 - 39 1 192 554 638 1 382 740 642 -190 -186 -4
40 - 49 670 323 347 990 527 463 -320 -204 -116
50 - 59 488 242 246 837 428 409 -349 -186 -163
60 - 69 512 240 272 801 409 392 -289 -169 -120
70+ 611 239 372 586 245 341 25 -6 31
Разград 931 417 514 1 526 717 809 -595 -300 -295
0 - 9 119 69 50 115 54 61 4 15 -11
10 - 19 111 55 56 245 130 115 -134 -75 -59
20 - 29 232 76 156 292 122 170 -60 -46 -14
30 - 39 122 50 72 221 99 122 -99 -49 -50
40 - 49 75 35 40 209 95 114 -134 -60 -74
50 - 59 83 44 39 175 92 83 -92 -48 -44
60 - 69 77 41 36 154 82 72 -77 -41 -36
70+ 112 47 65 115 43 72 -3 4 -7
Русе 2 368 1 087 1 281 3 036 1 368 1 668 -668 -281 -387
0 - 9 305 140 165 241 121 120 64 19 45
10 - 19 456 255 201 292 139 153 164 116 48
20 - 29 505 183 322 701 291 410 -196 -108 -88
30 - 39 355 156 199 440 192 248 -85 -36 -49
40 - 49 197 95 102 358 166 192 -161 -71 -90
50 - 59 166 97 69 328 159 169 -162 -62 -100
60 - 69 151 71 80 375 184 191 -224 -113 -111
70+ 233 90 143 301 116 185 -68 -26 -42
Силистра 667 276 391 1 300 649 651 -633 -373 -260
0 - 9 69 33 36 78 40 38 -9 -7 -2
10 - 19 59 18 41 180 94 86 -121 -76 -45
20 - 29 138 40 98 246 116 130 -108 -76 -32
30 - 39 85 37 48 163 81 82 -78 -44 -34
40 - 49 55 33 22 161 84 77 -106 -51 -55
50 - 59 69 33 36 166 83 83 -97 -50 -47
60 - 69 79 40 39 196 99 97 -117 -59 -58
70+ 113 42 71 110 52 58 3 -10 13
Сливен 1 572 702 870 3 007 1 518 1 489 -1 435 -816 -619
0 - 9 241 116 125 247 130 117 -6 -14 8
10 - 19 123 50 73 510 259 251 -387 -209 -178
20 - 29 355 134 221 594 285 309 -239 -151 -88
30 - 39 250 124 126 482 242 240 -232 -118 -114
40 - 49 165 84 81 377 195 182 -212 -111 -101
50 - 59 148 71 77 343 196 147 -195 -125 -70
60 - 69 145 69 76 257 132 125 -112 -63 -49
70+ 145 54 91 197 79 118 -52 -25 -27
Смолян 644 296 348 1 466 676 790 -822 -380 -442
0 - 9 97 59 38 117 55 62 -20 4 -24
10 - 19 51 27 24 256 138 118 -205 -111 -94
20 - 29 149 42 107 327 123 204 -178 -81 -97
30 - 39 138 63 75 252 120 132 -114 -57 -57
40 - 49 68 33 35 188 92 96 -120 -59 -61
50 - 59 42 26 16 150 68 82 -108 -42 -66
60 - 69 40 19 21 106 53 53 -66 -34 -32
70+ 59 27 32 70 27 43 -11 0 -11
София (столица) 21 887 10 997 10 890 16 626 8 593 8 033 5 261 2 404 2 857
0 - 9 2 001 1 059 942 1 309 710 599 692 349 343
10 - 19 6 060 3 033 3 027 775 361 414 5 285 2 672 2 613
20 - 29 5 194 2 536 2 658 4 296 2 022 2 274 898 514 384
30 - 39 3 464 1 791 1 673 3 228 1 716 1 512 236 75 161
40 - 49 1 752 963 789 2 103 1 226 877 -351 -263 -88
50 - 59 1 191 632 559 1 768 970 798 -577 -338 -239
60 - 69 985 474 511 1 716 920 796 -731 -446 -285
70+ 1 240 509 731 1 431 668 763 -191 -159 -32
София 2 165 1 065 1 100 2 876 1 361 1 515 -711 -296 -415
0 - 9 256 143 113 277 143 134 -21 0 -21
10 - 19 216 107 109 495 227 268 -279 -120 -159
20 - 29 443 174 269 520 221 299 -77 -47 -30
30 - 39 441 231 210 557 258 299 -116 -27 -89
40 - 49 252 146 106 341 169 172 -89 -23 -66
50 - 59 194 103 91 306 158 148 -112 -55 -57
60 - 69 127 68 59 204 101 103 -77 -33 -44
70+ 236 93 143 176 84 92 60 9 51
Стара Загора 3 843 1 706 2 137 5 444 2 786 2 658 -1 601 -1 080 -521
0 - 9 615 305 310 503 270 233 112 35 77
10 - 19 512 233 279 747 409 338 -235 -176 -59
20 - 29 909 363 546 1 026 434 592 -117 -71 -46
30 - 39 623 286 337 853 442 411 -230 -156 -74
40 - 49 318 150 168 756 420 336 -438 -270 -168
50 - 59 227 107 120 562 308 254 -335 -201 -134
60 - 69 227 108 119 580 304 276 -353 -196 -157
70+ 412 154 258 417 199 218 -5 -45 40
Търговище 803 349 454 1 691 831 860 -888 -482 -406
0 - 9 116 52 64 131 64 67 -15 -12 -3
10 - 19 75 30 45 258 140 118 -183 -110 -73
20 - 29 176 56 120 313 130 183 -137 -74 -63
30 - 39 138 53 85 247 119 128 -109 -66 -43
40 - 49 78 44 34 226 115 111 -148 -71 -77
50 - 59 82 43 39 238 133 105 -156 -90 -66
60 - 69 66 34 32 153 83 70 -87 -49 -38
70+ 72 37 35 125 47 78 -53 -10 -43
Хасково 3 724 1 968 1 756 4 983 2 504 2 479 -1 259 -536 -723
0 - 9 767 419 348 491 238 253 276 181 95
10 - 19 488 261 227 710 342 368 -222 -81 -141
20 - 29 899 481 418 949 457 492 -50 24 -74
30 - 39 674 343 331 862 464 398 -188 -121 -67
40 - 49 343 185 158 642 342 300 -299 -157 -142
50 - 59 199 109 90 574 303 271 -375 -194 -181
60 - 69 163 94 69 458 235 223 -295 -141 -154
70+ 191 76 115 297 123 174 -106 -47 -59
Шумен 1 531 703 828 2 609 1 275 1 334 -1 078 -572 -506
0 - 9 153 78 75 165 80 85 -12 -2 -10
10 - 19 151 69 82 271 124 147 -120 -55 -65
20 - 29 288 109 179 552 229 323 -264 -120 -144
30 - 39 238 117 121 394 207 187 -156 -90 -66
40 - 49 158 84 74 379 197 182 -221 -113 -108
50 - 59 183 95 88 305 165 140 -122 -70 -52
60 - 69 202 92 110 350 194 156 -148 -102 -46
70+ 158 59 99 193 79 114 -35 -20 -15
Ямбол 1 118 518 600 2 312 1 129 1 183 -1 194 -611 -583
0 - 9 141 80 61 140 68 72 1 12 -11
10 - 19 99 45 54 371 164 207 -272 -119 -153
20 - 29 258 113 145 397 174 223 -139 -61 -78
30 - 39 188 78 110 374 204 170 -186 -126 -60
40 - 49 110 57 53 283 162 121 -173 -105 -68
50 - 59 95 48 47 278 138 140 -183 -90 -93
60 - 69 103 45 58 273 140 133 -170 -95 -75
70+ 124 52 72 196 79 117 -72 -27 -45
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 63 447 32 076 31 371 39 924 18 288 21 636 23 523 13 788 9 735
0 - 9 3 654 1 878 1 776 4 481 2 304 2 177 -827 -426 -401
10 - 19 3 595 1 491 2 104 5 491 2 360 3 131 -1 896 -869 -1 027
20 - 29 9 456 4 096 5 360 8 069 3 078 4 991 1 387 1 018 369
30 - 39 9 777 5 145 4 632 5 443 2 583 2 860 4 334 2 562 1 772
40 - 49 10 113 5 492 4 621 3 888 2 012 1 876 6 225 3 480 2 745
50 - 59 10 424 5 686 4 738 3 423 1 816 1 607 7 001 3 870 3 131
60 - 69 9 974 5 352 4 622 3 634 1 907 1 727 6 340 3 445 2 895
70+ 6 454 2 936 3 518 5 495 2 228 3 267 959 708 251
Благоевград 2 164 1 058 1 106 1 965 864 1 101 199 194 5
0 - 9 53 25 28 136 69 67 -83 -44 -39
10 - 19 92 32 60 388 167 221 -296 -135 -161
20 - 29 433 166 267 538 193 345 -105 -27 -78
30 - 39 379 209 170 298 143 155 81 66 15
40 - 49 350 191 159 170 85 85 180 106 74
50 - 59 358 196 162 132 72 60 226 124 102
60 - 69 311 162 149 106 59 47 205 103 102
70+ 188 77 111 197 76 121 -9 1 -10
Бургас 3 364 1 667 1 697 1 889 767 1 122 1 475 900 575
0 - 9 100 51 49 188 94 94 -88 -43 -45
10 - 19 151 52 99 284 102 182 -133 -50 -83
20 - 29 525 203 322 396 120 276 129 83 46
30 - 39 545 278 267 251 103 148 294 175 119
40 - 49 555 300 255 187 100 87 368 200 168
50 - 59 599 328 271 181 77 104 418 251 167
60 - 69 551 294 257 169 82 87 382 212 170
70+ 338 161 177 233 89 144 105 72 33
Варна 3 797 1 949 1 848 1 734 818 916 2 063 1 131 932
0 - 9 187 87 100 165 81 84 22 6 16
10 - 19 196 90 106 206 85 121 -10 5 -15
20 - 29 534 236 298 324 118 206 210 118 92
30 - 39 627 342 285 293 150 143 334 192 142
40 - 49 596 331 265 215 125 90 381 206 175
50 - 59 721 370 351 174 92 82 547 278 269
60 - 69 637 355 282 163 90 73 474 265 209
70+ 299 138 161 194 77 117 105 61 44
Велико Търново 2 242 1 129 1 113 1 482 695 787 760 434 326
0 - 9 146 69 77 186 101 85 -40 -32 -8
10 - 19 142 49 93 219 98 121 -77 -49 -28
20 - 29 298 140 158 239 97 142 59 43 16
30 - 39 295 157 138 171 75 96 124 82 42
40 - 49 332 184 148 135 72 63 197 112 85
50 - 59 324 190 134 115 60 55 209 130 79
60 - 69 373 203 170 149 79 70 224 124 100
70+ 332 137 195 268 113 155 64 24 40
Видин 1 827 975 852 866 396 470 961 579 382
0 - 9 55 23 32 77 33 44 -22 -10 -12
10 - 19 71 32 39 87 31 56 -16 1 -17
20 - 29 221 127 94 141 70 71 80 57 23
30 - 39 289 157 132 82 36 46 207 121 86
40 - 49 330 186 144 92 50 42 238 136 102
50 - 59 294 173 121 67 40 27 227 133 94
60 - 69 337 172 165 110 53 57 227 119 108
70+ 230 105 125 210 83 127 20 22 -2
Враца 3 982 2 086 1 896 2 069 933 1 136 1 913 1 153 760
0 - 9 136 69 67 183 91 92 -47 -22 -25
10 - 19 192 89 103 284 112 172 -92 -23 -69
20 - 29 717 360 357 507 231 276 210 129 81
30 - 39 661 371 290 280 129 151 381 242 139
40 - 49 739 401 338 208 102 106 531 299 232
50 - 59 663 366 297 168 99 69 495 267 228
60 - 69 506 273 233 134 71 63 372 202 170
70+ 368 157 211 305 98 207 63 59 4
Габрово 886 448 438 451 209 242 435 239 196
0 - 9 35 12 23 38 18 20 -3 -6 3
10 - 19 29 15 14 36 20 16 -7 -5 -2
20 - 29 73 44 29 56 22 34 17 22 -5
30 - 39 103 48 55 40 16 24 63 32 31
40 - 49 140 80 60 32 17 15 108 63 45
50 - 59 155 79 76 35 12 23 120 67 53
60 - 69 175 89 86 57 31 26 118 58 60
70+ 176 81 95 157 73 84 19 8 11
Добрич 2 115 1 071 1 044 1 391 640 751 724 431 293
0 - 9 127 61 66 163 78 85 -36 -17 -19
10 - 19 132 57 75 208 91 117 -76 -34 -42
20 - 29 296 139 157 244 90 154 52 49 3
30 - 39 315 162 153 178 87 91 137 75 62
40 - 49 350 198 152 113 63 50 237 135 102
50 - 59 343 181 162 136 74 62 207 107 100
60 - 69 320 173 147 155 86 69 165 87 78
70+ 232 100 132 194 71 123 38 29 9
Кърджали 2 671 1 418 1 253 2 239 1 157 1 082 432 261 171
0 - 9 101 60 41 135 74 61 -34 -14 -20
10 - 19 97 40 57 192 88 104 -95 -48 -47
20 - 29 369 126 243 412 158 254 -43 -32 -11
30 - 39 388 202 186 348 188 160 40 14 26
40 - 49 489 261 228 331 186 145 158 75 83
50 - 59 637 381 256 355 217 138 282 164 118
60 - 69 439 255 184 286 167 119 153 88 65
70+ 151 93 58 180 79 101 -29 14 -43
Кюстендил 1 504 798 706 845 424 421 659 374 285
0 - 9 23 9 14 49 22 27 -26 -13 -13
10 - 19 42 21 21 139 70 69 -97 -49 -48
20 - 29 219 107 112 143 69 74 76 38 38
30 - 39 230 130 100 116 65 51 114 65 49
40 - 49 228 126 102 77 33 44 151 93 58
50 - 59 266 132 134 88 48 40 178 84 94
60 - 69 329 180 149 92 53 39 237 127 110
70+ 167 93 74 141 64 77 26 29 -3
Ловеч 1 367 692 675 1 059 507 552 308 185 123
0 - 9 80 41 39 107 54 53 -27 -13 -14
10 - 19 92 44 48 154 61 93 -62 -17 -45
20 - 29 186 93 93 186 76 110 0 17 -17
30 - 39 217 101 116 131 66 65 86 35 51
40 - 49 196 103 93 105 54 51 91 49 42
50 - 59 210 119 91 95 57 38 115 62 53
60 - 69 228 121 107 116 62 54 112 59 53
70+ 158 70 88 165 77 88 -7 -7 0
Монтана 2 806 1 466 1 340 1 226 575 651 1 580 891 689
0 - 9 157 87 70 133 56 77 24 31 -7
10 - 19 198 90 108 151 69 82 47 21 26
20 - 29 346 167 179 217 96 121 129 71 58
30 - 39 443 242 201 147 80 67 296 162 134
40 - 49 409 231 178 112 55 57 297 176 121
50 - 59 469 261 208 85 44 41 384 217 167
60 - 69 470 251 219 137 67 70 333 184 149
70+ 314 137 177 244 108 136 70 29 41
Пазарджик 1 608 770 838 1 471 649 822 137 121 16
0 - 9 163 90 73 188 104 84 -25 -14 -11
10 - 19 124 51 73 278 123 155 -154 -72 -82
20 - 29 261 88 173 333 115 218 -72 -27 -45
30 - 39 267 124 143 218 110 108 49 14 35
40 - 49 219 123 96 111 49 62 108 74 34
50 - 59 242 133 109 97 47 50 145 86 59
60 - 69 169 90 79 94 52 42 75 38 37
70+ 163 71 92 152 49 103 11 22 -11
Перник 1 644 904 740 628 304 324 1 016 600 416
0 - 9 71 36 35 69 39 30 2 -3 5
10 - 19 60 39 21 77 37 40 -17 2 -19
20 - 29 250 133 117 80 34 46 170 99 71
30 - 39 238 144 94 78 44 34 160 100 60
40 - 49 256 135 121 56 29 27 200 106 94
50 - 59 251 138 113 51 21 30 200 117 83
60 - 69 289 164 125 75 46 29 214 118 96
70+ 229 115 114 142 54 88 87 61 26
Плевен 2 835 1 417 1 418 1 608 758 850 1 227 659 568
0 - 9 154 77 77 192 106 86 -38 -29 -9
10 - 19 156 59 97 261 106 155 -105 -47 -58
20 - 29 386 163 223 347 156 191 39 7 32
30 - 39 380 195 185 192 96 96 188 99 89
40 - 49 500 274 226 138 76 62 362 198 164
50 - 59 470 258 212 101 53 48 369 205 164
60 - 69 514 266 248 145 78 67 369 188 181
70+ 275 125 150 232 87 145 43 38 5
Пловдив 4 230 2 046 2 184 2 704 1 157 1 547 1 526 889 637
0 - 9 354 176 178 479 245 234 -125 -69 -56
10 - 19 238 106 132 271 119 152 -33 -13 -20
20 - 29 655 250 405 546 167 379 109 83 26
30 - 39 676 350 326 383 161 222 293 189 104
40 - 49 636 337 299 249 107 142 387 230 157
50 - 59 615 319 296 204 97 107 411 222 189
60 - 69 644 331 313 216 110 106 428 221 207
70+ 412 177 235 356 151 205 56 26 30
Разград 1 276 541 735 1 512 650 862 -236 -109 -127
0 - 9 110 54 56 169 80 89 -59 -26 -33
10 - 19 122 47 75 274 123 151 -152 -76 -76
20 - 29 231 60 171 378 121 257 -147 -61 -86
30 - 39 171 72 99 201 86 115 -30 -14 -16
40 - 49 186 87 99 131 61 70 55 26 29
50 - 59 182 93 89 114 64 50 68 29 39
60 - 69 150 80 70 110 53 57 40 27 13
70+ 124 48 76 135 62 73 -11 -14 3
Русе 1 484 692 792 872 321 551 612 371 241
0 - 9 103 52 51 142 63 79 -39 -11 -28
10 - 19 97 39 58 97 32 65 0 7 -7
20 - 29 219 74 145 185 48 137 34 26 8
30 - 39 181 82 99 115 40 75 66 42 24
40 - 49 202 104 98 69 32 37 133 72 61
50 - 59 221 114 107 55 30 25 166 84 82
60 - 69 276 143 133 63 24 39 213 119 94
70+ 185 84 101 146 52 94 39 32 7
Силистра 1 427 646 781 1 189 523 666 238 123 115
0 - 9 82 37 45 126 56 70 -44 -19 -25
10 - 19 102 29 73 169 68 101 -67 -39 -28
20 - 29 253 75 178 277 93 184 -24 -18 -6
30 - 39 192 90 102 135 70 65 57 20 37
40 - 49 200 109 91 102 63 39 98 46 52
50 - 59 232 121 111 112 56 56 120 65 55
60 - 69 231 125 106 116 59 57 115 66 49
70+ 135 60 75 152 58 94 -17 2 -19
Сливен 1 907 912 995 1 414 673 741 493 239 254
0 - 9 195 99 96 211 113 98 -16 -14 -2
10 - 19 169 54 115 220 101 119 -51 -47 -4
20 - 29 277 107 170 314 132 182 -37 -25 -12
30 - 39 283 151 132 179 97 82 104 54 50
40 - 49 285 148 137 117 55 62 168 93 75
50 - 59 289 156 133 107 54 53 182 102 80
60 - 69 231 131 100 113 59 54 118 72 46
70+ 178 66 112 153 62 91 25 4 21
Смолян 623 304 319 1 261 593 668 -638 -289 -349
0 - 9 82 52 30 109 59 50 -27 -7 -20
10 - 19 27 13 14 175 96 79 -148 -83 -65
20 - 29 130 51 79 312 122 190 -182 -71 -111
30 - 39 112 58 54 214 96 118 -102 -38 -64
40 - 49 94 49 45 144 76 68 -50 -27 -23
50 - 59 55 28 27 112 62 50 -57 -34 -23
60 - 69 50 29 21 92 43 49 -42 -14 -28
70+ 73 24 49 103 39 64 -30 -15 -15
София (столица) 1 209 587 622 989 473 516 220 114 106
0 - 9 158 73 85 154 92 62 4 -19 23
10 - 19 88 42 46 84 41 43 4 1 3
20 - 29 245 118 127 162 69 93 83 49 34
30 - 39 259 123 136 196 75 121 63 48 15
40 - 49 144 71 73 130 65 65 14 6 8
50 - 59 126 69 57 90 47 43 36 22 14
60 - 69 105 50 55 68 38 30 37 12 25
70+ 84 41 43 105 46 59 -21 -5 -16
София 3 951 2 098 1 853 1 922 909 1 013 2 029 1 189 840
0 - 9 171 88 83 214 120 94 -43 -32 -11
10 - 19 160 70 90 281 126 155 -121 -56 -65
20 - 29 556 272 284 379 144 235 177 128 49
30 - 39 655 363 292 286 136 150 369 227 142
40 - 49 616 356 260 186 95 91 430 261 169
50 - 59 651 370 281 152 84 68 499 286 213
60 - 69 664 362 302 148 77 71 516 285 231
70+ 478 217 261 276 127 149 202 90 112
Стара Загора 3 323 1 718 1 605 1 771 840 931 1 552 878 674
0 - 9 213 118 95 307 161 146 -94 -43 -51
10 - 19 187 86 101 242 108 134 -55 -22 -33
20 - 29 462 212 250 281 109 172 181 103 78
30 - 39 475 233 242 209 94 115 266 139 127
40 - 49 576 315 261 161 87 74 415 228 187
50 - 59 476 263 213 131 77 54 345 186 159
60 - 69 544 286 258 156 87 69 388 199 189
70+ 390 205 185 284 117 167 106 88 18
Търговище 1 692 843 849 1 205 539 666 487 304 183
0 - 9 167 94 73 165 86 79 2 8 -6
10 - 19 137 50 87 182 70 112 -45 -20 -25
20 - 29 253 98 155 242 91 151 11 7 4
30 - 39 248 132 116 151 64 87 97 68 29
40 - 49 261 133 128 116 65 51 145 68 77
50 - 59 282 154 128 105 51 54 177 103 74
60 - 69 216 123 93 104 48 56 112 75 37
70+ 128 59 69 140 64 76 -12 -5 -7
Хасково 3 565 1 904 1 661 1 717 836 881 1 848 1 068 780
0 - 9 310 180 130 154 83 71 156 97 59
10 - 19 261 106 155 207 100 107 54 6 48
20 - 29 471 234 237 381 172 209 90 62 28
30 - 39 612 349 263 270 140 130 342 209 133
40 - 49 595 336 259 183 102 81 412 234 178
50 - 59 591 324 267 125 59 66 466 265 201
60 - 69 458 253 205 142 74 68 316 179 137
70+ 267 122 145 255 106 149 12 16 -4
Шумен 2 496 1 210 1 286 1 469 641 828 1 027 569 458
0 - 9 81 35 46 145 73 72 -64 -38 -26
10 - 19 152 55 97 194 76 118 -42 -21 -21
20 - 29 393 161 232 276 95 181 117 66 51
30 - 39 318 160 158 178 77 101 140 83 57
40 - 49 404 207 197 141 72 69 263 135 128
50 - 59 440 243 197 154 82 72 286 161 125
60 - 69 509 258 251 206 102 104 303 156 147
70+ 199 91 108 175 64 111 24 27 -3
Ямбол 1 452 727 725 976 437 539 476 290 186
0 - 9 40 23 17 97 53 44 -57 -30 -27
10 - 19 81 34 47 131 40 91 -50 -6 -44
20 - 29 197 92 105 173 70 103 24 22 2
30 - 39 218 120 98 103 59 44 115 61 54
40 - 49 225 116 109 77 36 41 148 80 68
50 - 59 262 127 135 82 40 42 180 87 93
60 - 69 248 133 115 112 57 55 136 76 60
70+ 181 82 99 201 82 119 -20 0 -20

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
15.04.2016

Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Демографска статистика“

Лице за контакт

Елка Якимова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

EIakimova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 606

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 май 2016 г.
Дата на публикуване12 май 2016 г.
Дата на последно актуализиране12 май 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2000 – 2015 - вътрешна миграция;

· 2007 – 2015 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент 862 на Европейския Парламент и на Съвета, относно статистика на миграцията на общността.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население и демографски процеси в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), възрастови групи, местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Европейската стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Демографска статистика“

Лице за контакт

Елка Якимова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

EIakimova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 606

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2000 – 2015 - вътрешна миграция;

· 2007 – 2015 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), възрастови групи, местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Здравеопазване 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2015 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2014.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2014 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници