Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол


Динамичен ред: Pop_5.3_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2017 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ И ПОЛ*
(Брой)
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Общо за страната 139 068 61 320 77 748 145 057 64 895 80 162 -5 989 -3 575 -2 414
0 - 9 22 829 11 816 11 013 20 835 10 731 10 104 1 994 1 085 909
10 - 19 17 491 7 999 9 492 18 854 8 676 10 178 -1 363 -677 -686
20 - 29 25 901 8 682 17 219 31 763 11 895 19 868 -5 862 -3 213 -2 649
30 - 39 23 007 9 405 13 602 25 301 10 889 14 412 -2 294 -1 484 -810
40 - 49 14 399 7 024 7 375 15 298 7 489 7 809 -899 -465 -434
50 - 59 10 723 5 492 5 231 10 272 5 280 4 992 451 212 239
60 - 69 11 799 5 771 6 028 10 162 4 998 5 164 1 637 773 864
70+ 12 919 5 131 7 788 12 572 4 937 7 635 347 194 153
Благоевград 5 386 2 242 3 144 6 426 2 755 3 671 -1 040 -513 -527
0 - 9 766 415 351 735 382 353 31 33 -2
10 - 19 521 202 319 1 032 449 583 -511 -247 -264
20 - 29 1 376 392 984 1 660 545 1 115 -284 -153 -131
30 - 39 970 382 588 1 028 403 625 -58 -21 -37
40 - 49 579 304 275 673 345 328 -94 -41 -53
50 - 59 370 193 177 471 267 204 -101 -74 -27
60 - 69 360 199 161 387 205 182 -27 -6 -21
70+ 444 155 289 440 159 281 4 -4 8
Бургас 9 602 4 134 5 468 8 932 3 994 4 938 670 140 530
0 - 9 1 603 809 794 1 292 663 629 311 146 165
10 - 19 791 323 468 1 125 488 637 -334 -165 -169
20 - 29 1 569 455 1 114 1 799 644 1 155 -230 -189 -41
30 - 39 1 600 603 997 1 512 613 899 88 -10 98
40 - 49 1 075 516 559 961 479 482 114 37 77
50 - 59 947 484 463 713 388 325 234 96 138
60 - 69 1 116 550 566 754 392 362 362 158 204
70+ 901 394 507 776 327 449 125 67 58
Варна 10 039 4 516 5 523 8 891 4 025 4 866 1 148 491 657
0 - 9 1 544 774 770 1 319 683 636 225 91 134
10 - 19 1 085 574 511 805 363 442 280 211 69
20 - 29 2 036 767 1 269 1 836 695 1 141 200 72 128
30 - 39 1 737 724 1 013 1 773 744 1 029 -36 -20 -16
40 - 49 1 162 565 597 1 073 554 519 89 11 78
50 - 59 861 420 441 730 365 365 131 55 76
60 - 69 878 414 464 662 348 314 216 66 150
70+ 736 278 458 693 273 420 43 5 38
Велико Търново 5 291 2 286 3 005 6 232 2 606 3 626 -941 -320 -621
0 - 9 891 453 438 1 171 594 577 -280 -141 -139
10 - 19 869 393 476 710 309 401 159 84 75
20 - 29 948 300 648 1 725 534 1 191 -777 -234 -543
30 - 39 733 295 438 845 369 476 -112 -74 -38
40 - 49 495 243 252 470 228 242 25 15 10
50 - 59 357 178 179 338 168 170 19 10 9
60 - 69 370 178 192 367 181 186 3 -3 6
70+ 628 246 382 606 223 383 22 23 -1
Видин 2 203 948 1 255 2 716 1 207 1 509 -513 -259 -254
0 - 9 334 191 143 325 175 150 9 16 -7
10 - 19 199 76 123 418 188 230 -219 -112 -107
20 - 29 302 105 197 525 220 305 -223 -115 -108
30 - 39 316 108 208 387 157 230 -71 -49 -22
40 - 49 241 120 121 279 128 151 -38 -8 -30
50 - 59 190 115 75 176 102 74 14 13 1
60 - 69 253 95 158 225 93 132 28 2 26
70+ 368 138 230 381 144 237 -13 -6 -7
Враца 4 414 1 906 2 508 5 457 2 456 3 001 -1 043 -550 -493
0 - 9 872 453 419 747 400 347 125 53 72
10 - 19 387 158 229 815 377 438 -428 -219 -209
20 - 29 830 238 592 1 131 420 711 -301 -182 -119
30 - 39 657 272 385 878 386 492 -221 -114 -107
40 - 49 464 231 233 605 294 311 -141 -63 -78
50 - 59 384 194 190 441 219 222 -57 -25 -32
60 - 69 385 189 196 397 192 205 -12 -3 -9
70+ 435 171 264 443 168 275 -8 3 -11
Габрово 1 867 817 1 050 2 347 1 048 1 299 -480 -231 -249
0 - 9 324 177 147 263 136 127 61 41 20
10 - 19 121 53 68 365 175 190 -244 -122 -122
20 - 29 243 79 164 494 200 294 -251 -121 -130
30 - 39 275 104 171 357 163 194 -82 -59 -23
40 - 49 180 77 103 196 78 118 -16 -1 -15
50 - 59 155 76 79 140 67 73 15 9 6
60 - 69 185 99 86 177 94 83 8 5 3
70+ 384 152 232 355 135 220 29 17 12
Добрич 3 063 1 329 1 734 3 799 1 753 2 046 -736 -424 -312
0 - 9 623 336 287 495 262 233 128 74 54
10 - 19 301 117 184 531 249 282 -230 -132 -98
20 - 29 490 137 353 851 358 493 -361 -221 -140
30 - 39 384 131 253 607 259 348 -223 -128 -95
40 - 49 325 148 177 412 209 203 -87 -61 -26
50 - 59 287 146 141 270 144 126 17 2 15
60 - 69 293 163 130 256 120 136 37 43 -6
70+ 360 151 209 377 152 225 -17 -1 -16
Кърджали 4 634 1 956 2 678 3 771 1 715 2 056 863 241 622
0 - 9 694 384 310 436 232 204 258 152 106
10 - 19 369 183 186 645 319 326 -276 -136 -140
20 - 29 838 175 663 870 304 566 -32 -129 97
30 - 39 888 288 600 725 314 411 163 -26 189
40 - 49 570 291 279 351 180 171 219 111 108
50 - 59 542 261 281 291 148 143 251 113 138
60 - 69 445 246 199 213 121 92 232 125 107
70+ 288 128 160 240 97 143 48 31 17
Кюстендил 2 109 947 1 162 2 785 1 271 1 514 -676 -324 -352
0 - 9 268 136 132 280 143 137 -12 -7 -5
10 - 19 109 35 74 439 188 251 -330 -153 -177
20 - 29 407 140 267 552 238 314 -145 -98 -47
30 - 39 369 153 216 507 221 286 -138 -68 -70
40 - 49 238 124 114 316 163 153 -78 -39 -39
50 - 59 213 118 95 167 81 86 46 37 9
60 - 69 213 121 92 218 115 103 -5 6 -11
70+ 292 120 172 306 122 184 -14 -2 -12
Ловеч 2 594 1 137 1 457 3 165 1 458 1 707 -571 -321 -250
0 - 9 487 256 231 426 230 196 61 26 35
10 - 19 247 102 145 606 274 332 -359 -172 -187
20 - 29 442 145 297 591 250 341 -149 -105 -44
30 - 39 358 136 222 480 207 273 -122 -71 -51
40 - 49 254 127 127 292 135 157 -38 -8 -30
50 - 59 192 91 101 202 102 100 -10 -11 1
60 - 69 273 132 141 236 120 116 37 12 25
70+ 341 148 193 332 140 192 9 8 1
Монтана 3 064 1 374 1 690 3 726 1 655 2 071 -662 -281 -381
0 - 9 557 291 266 533 279 254 24 12 12
10 - 19 304 130 174 595 255 340 -291 -125 -166
20 - 29 453 152 301 725 297 428 -272 -145 -127
30 - 39 458 197 261 578 263 315 -120 -66 -54
40 - 49 331 160 171 374 176 198 -43 -16 -27
50 - 59 252 136 116 248 121 127 4 15 -11
60 - 69 321 166 155 275 132 143 46 34 12
70+ 388 142 246 398 132 266 -10 10 -20
Пазарджик 3 262 1 322 1 940 4 307 1 865 2 442 -1 045 -543 -502
0 - 9 736 370 366 598 300 298 138 70 68
10 - 19 258 105 153 773 350 423 -515 -245 -270
20 - 29 610 151 459 921 326 595 -311 -175 -136
30 - 39 613 223 390 836 357 479 -223 -134 -89
40 - 49 322 144 178 406 186 220 -84 -42 -42
50 - 59 213 108 105 227 110 117 -14 -2 -12
60 - 69 233 122 111 238 115 123 -5 7 -12
70+ 277 99 178 308 121 187 -31 -22 -9
Перник 2 442 1 040 1 402 2 268 990 1 278 174 50 124
0 - 9 413 210 203 281 144 137 132 66 66
10 - 19 142 70 72 334 145 189 -192 -75 -117
20 - 29 371 115 256 358 145 213 13 -30 43
30 - 39 361 123 238 324 130 194 37 -7 44
40 - 49 271 121 150 272 119 153 -1 2 -3
50 - 59 182 89 93 174 92 82 8 -3 11
60 - 69 265 129 136 200 96 104 65 33 32
70+ 437 183 254 325 119 206 112 64 48
Плевен 4 289 1 829 2 460 5 704 2 585 3 119 -1 415 -756 -659
0 - 9 785 381 404 760 360 400 25 21 4
10 - 19 452 191 261 890 435 455 -438 -244 -194
20 - 29 796 252 544 1 194 464 730 -398 -212 -186
30 - 39 647 260 387 915 436 479 -268 -176 -92
40 - 49 416 216 200 630 314 316 -214 -98 -116
50 - 59 349 178 171 408 213 195 -59 -35 -24
60 - 69 418 192 226 398 177 221 20 15 5
70+ 426 159 267 509 186 323 -83 -27 -56
Пловдив 12 689 5 651 7 038 10 991 4 806 6 185 1 698 845 853
0 - 9 2 187 1 150 1 037 2 002 1 050 952 185 100 85
10 - 19 1 660 769 891 1 235 568 667 425 201 224
20 - 29 2 630 961 1 669 2 249 784 1 465 381 177 204
30 - 39 2 220 911 1 309 2 084 843 1 241 136 68 68
40 - 49 1 238 603 635 1 129 528 601 109 75 34
50 - 59 821 426 395 689 351 338 132 75 57
60 - 69 918 428 490 743 350 393 175 78 97
70+ 1 015 403 612 860 332 528 155 71 84
Разград 2 455 1 062 1 393 3 075 1 404 1 671 -620 -342 -278
0 - 9 388 209 179 369 203 166 19 6 13
10 - 19 197 74 123 461 226 235 -264 -152 -112
20 - 29 470 122 348 822 326 496 -352 -204 -148
30 - 39 394 148 246 502 212 290 -108 -64 -44
40 - 49 284 146 138 300 150 150 -16 -4 -12
50 - 59 254 145 109 222 116 106 32 29 3
60 - 69 244 127 117 204 99 105 40 28 12
70+ 224 91 133 195 72 123 29 19 10
Русе 3 617 1 576 2 041 3 783 1 662 2 121 -166 -86 -80
0 - 9 634 338 296 543 282 261 91 56 35
10 - 19 551 279 272 418 191 227 133 88 45
20 - 29 628 203 425 847 298 549 -219 -95 -124
30 - 39 533 201 332 627 271 356 -94 -70 -24
40 - 49 371 158 213 430 205 225 -59 -47 -12
50 - 59 250 112 138 256 133 123 -6 -21 15
60 - 69 251 127 124 248 120 128 3 7 -4
70+ 399 158 241 414 162 252 -15 -4 -11
Силистра 2 168 873 1 295 2 586 1 103 1 483 -418 -230 -188
0 - 9 305 173 132 293 155 138 12 18 -6
10 - 19 216 84 132 403 171 232 -187 -87 -100
20 - 29 441 103 338 649 228 421 -208 -125 -83
30 - 39 331 120 211 420 187 233 -89 -67 -22
40 - 49 207 90 117 229 105 124 -22 -15 -7
50 - 59 208 101 107 178 80 98 30 21 9
60 - 69 256 129 127 173 86 87 83 43 40
70+ 204 73 131 241 91 150 -37 -18 -19
Сливен 3 551 1 527 2 024 4 388 1 957 2 431 -837 -430 -407
0 - 9 800 409 391 756 375 381 44 34 10
10 - 19 378 123 255 806 330 476 -428 -207 -221
20 - 29 584 185 399 852 338 514 -268 -153 -115
30 - 39 618 247 371 770 349 421 -152 -102 -50
40 - 49 361 182 179 427 204 223 -66 -22 -44
50 - 59 266 143 123 256 140 116 10 3 7
60 - 69 256 122 134 230 116 114 26 6 20
70+ 288 116 172 291 105 186 -3 11 -14
Смолян 1 653 720 933 2 766 1 338 1 428 -1 113 -618 -495
0 - 9 324 164 160 352 169 183 -28 -5 -23
10 - 19 81 43 38 409 226 183 -328 -183 -145
20 - 29 333 95 238 710 308 402 -377 -213 -164
30 - 39 303 116 187 519 243 276 -216 -127 -89
40 - 49 181 89 92 310 160 150 -129 -71 -58
50 - 59 142 81 61 178 108 70 -36 -27 -9
60 - 69 153 81 72 139 72 67 14 9 5
70+ 136 51 85 149 52 97 -13 -1 -12
София (столица) 22 933 11 067 11 866 19 361 9 061 10 300 3 572 2 006 1 566
0 - 9 2 545 1 291 1 254 2 774 1 400 1 374 -229 -109 -120
10 - 19 5 799 2 916 2 883 999 497 502 4 800 2 419 2 381
20 - 29 4 771 2 094 2 677 4 705 1 887 2 818 66 207 -141
30 - 39 4 140 2 000 2 140 4 067 1 816 2 251 73 184 -111
40 - 49 2 114 1 104 1 010 2 340 1 240 1 100 -226 -136 -90
50 - 59 1 195 620 575 1 576 834 742 -381 -214 -167
60 - 69 1 108 537 571 1 448 759 689 -340 -222 -118
70+ 1 261 505 756 1 452 628 824 -191 -123 -68
София 5 008 2 168 2 840 5 309 2 331 2 978 -301 -163 -138
0 - 9 838 443 395 789 418 371 49 25 24
10 - 19 410 199 211 803 388 415 -393 -189 -204
20 - 29 830 222 608 961 325 636 -131 -103 -28
30 - 39 809 327 482 973 389 584 -164 -62 -102
40 - 49 494 237 257 520 246 274 -26 -9 -17
50 - 59 400 212 188 358 182 176 42 30 12
60 - 69 511 239 272 416 184 232 95 55 40
70+ 716 289 427 489 199 290 227 90 137
Стара Загора 6 518 2 828 3 690 6 564 2 918 3 646 -46 -90 44
0 - 9 1 303 699 604 1 007 534 473 296 165 131
10 - 19 753 276 477 998 477 521 -245 -201 -44
20 - 29 1 071 349 722 1 270 457 813 -199 -108 -91
30 - 39 1 010 416 594 1 069 457 612 -59 -41 -18
40 - 49 626 286 340 616 283 333 10 3 7
50 - 59 436 227 209 440 208 232 -4 19 -23
60 - 69 543 254 289 466 205 261 77 49 28
70+ 776 321 455 698 297 401 78 24 54
Търговище 2 787 1 156 1 631 3 098 1 336 1 762 -311 -180 -131
0 - 9 621 294 327 482 231 251 139 63 76
10 - 19 260 110 150 456 218 238 -196 -108 -88
20 - 29 437 109 328 710 263 447 -273 -154 -119
30 - 39 425 158 267 475 195 280 -50 -37 -13
40 - 49 298 124 174 336 148 188 -38 -24 -14
50 - 59 262 147 115 216 107 109 46 40 6
60 - 69 250 122 128 182 72 110 68 50 18
70+ 234 92 142 241 102 139 -7 -10 3
Хасково 5 133 2 305 2 828 5 342 2 393 2 949 -209 -88 -121
0 - 9 1 243 643 600 840 434 406 403 209 194
10 - 19 546 234 312 777 367 410 -231 -133 -98
20 - 29 926 338 588 1 103 434 669 -177 -96 -81
30 - 39 841 367 474 864 391 473 -23 -24 1
40 - 49 515 242 273 565 250 315 -50 -8 -42
50 - 59 324 163 161 385 183 202 -61 -20 -41
60 - 69 367 173 194 354 164 190 13 9 4
70+ 371 145 226 454 170 284 -83 -25 -58
Шумен 4 044 1 666 2 378 4 237 1 833 2 404 -193 -167 -26
0 - 9 342 171 171 536 276 260 -194 -105 -89
10 - 19 249 101 148 489 229 260 -240 -128 -112
20 - 29 716 185 531 1 060 363 697 -344 -178 -166
30 - 39 659 252 407 749 318 431 -90 -66 -24
40 - 49 508 251 257 487 240 247 21 11 10
50 - 59 482 228 254 322 159 163 160 69 91
60 - 69 734 339 395 296 142 154 438 197 241
70+ 354 139 215 298 106 192 56 33 23
Ямбол 2 253 938 1 315 3 031 1 370 1 661 -778 -432 -346
0 - 9 402 196 206 431 221 210 -29 -25 -4
10 - 19 236 79 157 517 224 293 -281 -145 -136
20 - 29 353 113 240 593 244 349 -240 -131 -109
30 - 39 358 143 215 430 196 234 -72 -53 -19
40 - 49 279 125 154 299 142 157 -20 -17 -3
50 - 59 189 100 89 200 92 108 -11 8 -19
60 - 69 200 98 102 260 128 132 -60 -30 -30
70+ 236 84 152 301 123 178 -65 -39 -26
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Град 93 609 41 685 51 924 95 826 43 785 52 041 -2 217 -2 100 -117
0 - 9 15 920 8 211 7 709 12 832 6 662 6 170 3 088 1 549 1 539
10 - 19 13 522 6 514 7 008 12 428 6 007 6 421 1 094 507 587
20 - 29 18 678 6 767 11 911 21 740 8 427 13 313 -3 062 -1 660 -1 402
30 - 39 16 658 6 867 9 791 17 272 7 632 9 640 -614 -765 151
40 - 49 9 364 4 508 4 856 10 498 5 255 5 243 -1 134 -747 -387
50 - 59 6 043 3 087 2 956 7 098 3 654 3 444 -1 055 -567 -488
60 - 69 6 191 2 952 3 239 6 857 3 331 3 526 -666 -379 -287
70+ 7 233 2 779 4 454 7 101 2 817 4 284 132 -38 170
Благоевград 3 582 1 551 2 031 3 933 1 739 2 194 -351 -188 -163
0 - 9 519 281 238 418 216 202 101 65 36
10 - 19 408 163 245 609 272 337 -201 -109 -92
20 - 29 914 309 605 1 033 363 670 -119 -54 -65
30 - 39 658 272 386 636 244 392 22 28 -6
40 - 49 388 204 184 460 248 212 -72 -44 -28
50 - 59 227 122 105 307 184 123 -80 -62 -18
60 - 69 200 106 94 255 134 121 -55 -28 -27
70+ 268 94 174 215 78 137 53 16 37
Бургас 6 810 2 899 3 911 6 366 2 942 3 424 444 -43 487
0 - 9 1 292 646 646 844 447 397 448 199 249
10 - 19 616 277 339 815 375 440 -199 -98 -101
20 - 29 1 121 352 769 1 224 475 749 -103 -123 20
30 - 39 1 251 468 783 1 110 458 652 141 10 131
40 - 49 765 351 414 728 364 364 37 -13 50
50 - 59 594 292 302 551 307 244 43 -15 58
60 - 69 672 309 363 573 291 282 99 18 81
70+ 499 204 295 521 225 296 -22 -21 -1
Варна 7 921 3 572 4 349 6 849 3 181 3 668 1 072 391 681
0 - 9 1 275 638 637 965 503 462 310 135 175
10 - 19 899 507 392 603 285 318 296 222 74
20 - 29 1 722 665 1 057 1 444 572 872 278 93 185
30 - 39 1 441 606 835 1 431 622 809 10 -16 26
40 - 49 906 433 473 833 449 384 73 -16 89
50 - 59 612 289 323 572 286 286 40 3 37
60 - 69 569 258 311 515 272 243 54 -14 68
70+ 497 176 321 486 192 294 11 -16 27
Велико Търново 3 666 1 567 2 099 4 396 1 831 2 565 -730 -264 -466
0 - 9 688 340 348 851 435 416 -163 -95 -68
10 - 19 712 345 367 454 210 244 258 135 123
20 - 29 745 244 501 1 410 438 972 -665 -194 -471
30 - 39 562 210 352 609 270 339 -47 -60 13
40 - 49 320 153 167 300 154 146 20 -1 21
50 - 59 182 81 101 229 109 120 -47 -28 -19
60 - 69 152 65 87 239 114 125 -87 -49 -38
70+ 305 129 176 304 101 203 1 28 -27
Видин 1 164 501 663 1 613 723 890 -449 -222 -227
0 - 9 199 109 90 178 102 76 21 7 14
10 - 19 90 42 48 297 135 162 -207 -93 -114
20 - 29 174 62 112 337 136 201 -163 -74 -89
30 - 39 200 64 136 227 98 129 -27 -34 7
40 - 49 142 67 75 166 76 90 -24 -9 -15
50 - 59 86 51 35 101 57 44 -15 -6 -9
60 - 69 107 38 69 126 50 76 -19 -12 -7
70+ 166 68 98 181 69 112 -15 -1 -14
Враца 2 237 939 1 298 2 781 1 304 1 477 -544 -365 -179
0 - 9 441 234 207 320 173 147 121 61 60
10 - 19 167 63 104 491 244 247 -324 -181 -143
20 - 29 476 148 328 574 233 341 -98 -85 -13
30 - 39 379 150 229 438 197 241 -59 -47 -12
40 - 49 228 105 123 319 161 158 -91 -56 -35
50 - 59 172 78 94 252 126 126 -80 -48 -32
60 - 69 177 85 92 200 98 102 -23 -13 -10
70+ 197 76 121 187 72 115 10 4 6
Габрово 1 133 482 651 1 791 808 983 -658 -326 -332
0 - 9 242 128 114 194 106 88 48 22 26
10 - 19 68 29 39 304 146 158 -236 -117 -119
20 - 29 180 59 121 419 167 252 -239 -108 -131
30 - 39 198 73 125 295 136 159 -97 -63 -34
40 - 49 112 42 70 153 65 88 -41 -23 -18
50 - 59 77 36 41 93 45 48 -16 -9 -7
60 - 69 86 49 37 119 60 59 -33 -11 -22
70+ 170 66 104 214 83 131 -44 -17 -27
Добрич 1 643 692 951 2 260 1 068 1 192 -617 -376 -241
0 - 9 369 194 175 255 134 121 114 60 54
10 - 19 142 62 80 321 164 157 -179 -102 -77
20 - 29 308 87 221 503 215 288 -195 -128 -67
30 - 39 254 88 166 404 178 226 -150 -90 -60
40 - 49 168 68 100 267 137 130 -99 -69 -30
50 - 59 131 74 57 161 87 74 -30 -13 -17
60 - 69 123 63 60 145 68 77 -22 -5 -17
70+ 148 56 92 204 85 119 -56 -29 -27
Кърджали 1 898 849 1 049 1 411 659 752 487 190 297
0 - 9 272 153 119 126 72 54 146 81 65
10 - 19 236 127 109 269 141 128 -33 -14 -19
20 - 29 350 83 267 311 125 186 39 -42 81
30 - 39 352 138 214 265 111 154 87 27 60
40 - 49 242 124 118 143 69 74 99 55 44
50 - 59 180 87 93 114 53 61 66 34 32
60 - 69 154 85 69 96 51 45 58 34 24
70+ 112 52 60 87 37 50 25 15 10
Кюстендил 1 366 589 777 1 836 852 984 -470 -263 -207
0 - 9 203 105 98 193 99 94 10 6 4
10 - 19 78 26 52 345 160 185 -267 -134 -133
20 - 29 292 100 192 389 169 220 -97 -69 -28
30 - 39 270 108 162 335 152 183 -65 -44 -21
40 - 49 135 67 68 219 112 107 -84 -45 -39
50 - 59 132 73 59 101 47 54 31 26 5
60 - 69 105 56 49 123 64 59 -18 -8 -10
70+ 151 54 97 131 49 82 20 5 15
Ловеч 1 335 569 766 1 904 895 1 009 -569 -326 -243
0 - 9 294 141 153 221 127 94 73 14 59
10 - 19 113 50 63 406 187 219 -293 -137 -156
20 - 29 254 78 176 370 162 208 -116 -84 -32
30 - 39 210 76 134 297 137 160 -87 -61 -26
40 - 49 131 63 68 182 89 93 -51 -26 -25
50 - 59 90 44 46 130 64 66 -40 -20 -20
60 - 69 95 54 41 145 71 74 -50 -17 -33
70+ 148 63 85 153 58 95 -5 5 -10
Монтана 1 575 658 917 2 044 956 1 088 -469 -298 -171
0 - 9 347 167 180 249 133 116 98 34 64
10 - 19 126 50 76 398 183 215 -272 -133 -139
20 - 29 267 85 182 433 190 243 -166 -105 -61
30 - 39 278 110 168 312 157 155 -34 -47 13
40 - 49 166 73 93 211 102 109 -45 -29 -16
50 - 59 112 59 53 127 61 66 -15 -2 -13
60 - 69 121 61 60 159 77 82 -38 -16 -22
70+ 158 53 105 155 53 102 3 0 3
Пазарджик 2 017 830 1 187 2 488 1 120 1 368 -471 -290 -181
0 - 9 484 246 238 311 157 154 173 89 84
10 - 19 148 70 78 484 229 255 -336 -159 -177
20 - 29 368 101 267 527 197 330 -159 -96 -63
30 - 39 438 157 281 458 210 248 -20 -53 33
40 - 49 190 77 113 241 116 125 -51 -39 -12
50 - 59 128 70 58 144 70 74 -16 0 -16
60 - 69 122 63 59 151 70 81 -29 -7 -22
70+ 139 46 93 172 71 101 -33 -25 -8
Перник 1 683 683 1 000 1 500 663 837 183 20 163
0 - 9 325 175 150 163 80 83 162 95 67
10 - 19 110 51 59 254 109 145 -144 -58 -86
20 - 29 295 83 212 274 112 162 21 -29 50
30 - 39 286 92 194 215 97 118 71 -5 76
40 - 49 173 80 93 170 75 95 3 5 -2
50 - 59 92 40 52 114 60 54 -22 -20 -2
60 - 69 128 61 67 130 62 68 -2 -1 -1
70+ 274 101 173 180 68 112 94 33 61
Плевен 2 612 1 080 1 532 3 561 1 661 1 900 -949 -581 -368
0 - 9 517 248 269 411 185 226 106 63 43
10 - 19 252 111 141 565 295 270 -313 -184 -129
20 - 29 540 180 360 781 319 462 -241 -139 -102
30 - 39 449 167 282 590 291 299 -141 -124 -17
40 - 49 251 126 125 422 209 213 -171 -83 -88
50 - 59 171 85 86 278 147 131 -107 -62 -45
60 - 69 198 81 117 253 110 143 -55 -29 -26
70+ 234 82 152 261 105 156 -27 -23 -4
Пловдив 9 392 4 271 5 121 7 245 3 250 3 995 2 147 1 021 1 126
0 - 9 1 534 817 717 1 213 626 587 321 191 130
10 - 19 1 366 659 707 817 405 412 549 254 295
20 - 29 2 016 795 1 221 1 618 581 1 037 398 214 184
30 - 39 1 733 720 1 013 1 409 598 811 324 122 202
40 - 49 882 428 454 774 382 392 108 46 62
50 - 59 546 290 256 491 253 238 55 37 18
60 - 69 612 288 324 485 234 251 127 54 73
70+ 703 274 429 438 171 267 265 103 162
Разград 1 119 477 642 1 385 635 750 -266 -158 -108
0 - 9 229 116 113 140 80 60 89 36 53
10 - 19 76 33 43 223 110 113 -147 -77 -70
20 - 29 219 56 163 334 147 187 -115 -91 -24
30 - 39 190 73 117 236 93 143 -46 -20 -26
40 - 49 110 56 54 150 76 74 -40 -20 -20
50 - 59 95 58 37 116 54 62 -21 4 -25
60 - 69 96 47 49 107 49 58 -11 -2 -9
70+ 104 38 66 79 26 53 25 12 13
Русе 2 601 1 149 1 452 2 690 1 194 1 496 -89 -45 -44
0 - 9 465 244 221 350 182 168 115 62 53
10 - 19 462 244 218 312 146 166 150 98 52
20 - 29 483 168 315 640 234 406 -157 -66 -91
30 - 39 383 138 245 457 204 253 -74 -66 -8
40 - 49 242 99 143 316 155 161 -74 -56 -18
50 - 59 156 69 87 188 102 86 -32 -33 1
60 - 69 149 78 71 175 78 97 -26 0 -26
70+ 261 109 152 252 93 159 9 16 -7
Силистра 895 382 513 1 142 495 647 -247 -113 -134
0 - 9 157 91 66 120 61 59 37 30 7
10 - 19 68 30 38 182 90 92 -114 -60 -54
20 - 29 149 43 106 261 93 168 -112 -50 -62
30 - 39 136 50 86 191 82 109 -55 -32 -23
40 - 49 100 42 58 118 58 60 -18 -16 -2
50 - 59 83 43 40 89 40 49 -6 3 -9
60 - 69 85 43 42 85 39 46 0 4 -4
70+ 117 40 77 96 32 64 21 8 13
Сливен 2 113 919 1 194 2 516 1 176 1 340 -403 -257 -146
0 - 9 498 267 231 337 175 162 161 92 69
10 - 19 176 65 111 511 227 284 -335 -162 -173
20 - 29 389 123 266 521 221 300 -132 -98 -34
30 - 39 425 169 256 440 215 225 -15 -46 31
40 - 49 236 118 118 253 124 129 -17 -6 -11
50 - 59 123 64 59 172 96 76 -49 -32 -17
60 - 69 134 59 75 131 62 69 3 -3 6
70+ 132 54 78 151 56 95 -19 -2 -17
Смолян 898 392 506 1 424 672 752 -526 -280 -246
0 - 9 209 107 102 179 83 96 30 24 6
10 - 19 48 32 16 213 119 94 -165 -87 -78
20 - 29 183 55 128 369 152 217 -186 -97 -89
30 - 39 189 63 126 258 123 135 -69 -60 -9
40 - 49 93 48 45 166 76 90 -73 -28 -45
50 - 59 59 34 25 99 62 37 -40 -28 -12
60 - 69 66 33 33 73 36 37 -7 -3 -4
70+ 51 20 31 67 21 46 -16 -1 -15
София (столица) 21 649 10 491 11 158 18 071 8 467 9 604 3 578 2 024 1 554
0 - 9 2 353 1 205 1 148 2 577 1 307 1 270 -224 -102 -122
10 - 19 5 691 2 859 2 832 874 435 439 4 817 2 424 2 393
20 - 29 4 553 2 010 2 543 4 491 1 810 2 681 62 200 -138
30 - 39 3 863 1 884 1 979 3 808 1 707 2 101 55 177 -122
40 - 49 1 914 1 013 901 2 150 1 149 1 001 -236 -136 -100
50 - 59 1 098 572 526 1 468 772 696 -370 -200 -170
60 - 69 1 009 482 527 1 367 712 655 -358 -230 -128
70+ 1 168 466 702 1 336 575 761 -168 -109 -59
София 2 421 997 1 424 2 875 1 281 1 594 -454 -284 -170
0 - 9 516 272 244 397 213 184 119 59 60
10 - 19 242 119 123 498 255 243 -256 -136 -120
20 - 29 488 123 365 531 183 348 -43 -60 17
30 - 39 458 174 284 534 227 307 -76 -53 -23
40 - 49 225 99 126 285 133 152 -60 -34 -26
50 - 59 131 65 66 187 95 92 -56 -30 -26
60 - 69 153 77 76 231 88 143 -78 -11 -67
70+ 208 68 140 212 87 125 -4 -19 15
Стара Загора 4 258 1 819 2 439 4 430 1 990 2 440 -172 -171 -1
0 - 9 882 478 404 641 344 297 241 134 107
10 - 19 531 189 342 713 354 359 -182 -165 -17
20 - 29 795 269 526 899 331 568 -104 -62 -42
30 - 39 721 282 439 756 319 437 -35 -37 2
40 - 49 385 177 208 421 199 222 -36 -22 -14
50 - 59 240 124 116 318 151 167 -78 -27 -51
60 - 69 270 128 142 304 131 173 -34 -3 -31
70+ 434 172 262 378 161 217 56 11 45
Търговище 1 392 587 805 1 510 658 852 -118 -71 -47
0 - 9 367 180 187 161 80 81 206 100 106
10 - 19 126 57 69 240 123 117 -114 -66 -48
20 - 29 223 67 156 341 140 201 -118 -73 -45
30 - 39 242 90 152 238 96 142 4 -6 10
40 - 49 134 51 83 196 81 115 -62 -30 -32
50 - 59 101 58 43 109 53 56 -8 5 -13
60 - 69 109 54 55 102 36 66 7 18 -11
70+ 90 30 60 123 49 74 -33 -19 -14
Хасково 3 174 1 437 1 737 3 372 1 539 1 833 -198 -102 -96
0 - 9 781 405 376 470 243 227 311 162 149
10 - 19 341 157 184 558 276 282 -217 -119 -98
20 - 29 627 248 379 707 289 418 -80 -41 -39
30 - 39 565 235 330 561 265 296 4 -30 34
40 - 49 329 156 173 366 155 211 -37 1 -38
50 - 59 170 91 79 257 115 142 -87 -24 -63
60 - 69 162 74 88 231 112 119 -69 -38 -31
70+ 199 71 128 222 84 138 -23 -13 -10
Шумен 1 786 775 1 011 2 501 1 121 1 380 -715 -346 -369
0 - 9 189 93 96 314 174 140 -125 -81 -44
10 - 19 112 55 57 306 162 144 -194 -107 -87
20 - 29 336 104 232 602 211 391 -266 -107 -159
30 - 39 298 120 178 477 202 275 -179 -82 -97
40 - 49 241 120 121 295 147 148 -54 -27 -27
50 - 59 176 98 78 193 95 98 -17 3 -20
60 - 69 245 111 134 160 77 83 85 34 51
70+ 189 74 115 154 53 101 35 21 14
Ямбол 1 269 528 741 1 932 905 1 027 -663 -377 -286
0 - 9 273 131 142 234 125 109 39 6 33
10 - 19 118 42 76 366 170 196 -248 -128 -120
20 - 29 211 70 141 397 162 235 -186 -92 -94
30 - 39 229 90 139 285 143 142 -56 -53 -3
40 - 49 156 68 88 194 94 100 -38 -26 -12
50 - 59 79 40 39 137 63 74 -58 -23 -35
60 - 69 92 44 48 177 85 92 -85 -41 -44
70+ 111 43 68 142 63 79 -31 -20 -11
Местоживеене
Области
Възраст
Заселени Изселени Механичен прираст
общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени
Село 45 459 19 635 25 824 49 231 21 110 28 121 -3 772 -1 475 -2 297
0 - 9 6 909 3 605 3 304 8 003 4 069 3 934 -1 094 -464 -630
10 - 19 3 969 1 485 2 484 6 426 2 669 3 757 -2 457 -1 184 -1 273
20 - 29 7 223 1 915 5 308 10 023 3 468 6 555 -2 800 -1 553 -1 247
30 - 39 6 349 2 538 3 811 8 029 3 257 4 772 -1 680 -719 -961
40 - 49 5 035 2 516 2 519 4 800 2 234 2 566 235 282 -47
50 - 59 4 680 2 405 2 275 3 174 1 626 1 548 1 506 779 727
60 - 69 5 608 2 819 2 789 3 305 1 667 1 638 2 303 1 152 1 151
70+ 5 686 2 352 3 334 5 471 2 120 3 351 215 232 -17
Благоевград 1 804 691 1 113 2 493 1 016 1 477 -689 -325 -364
0 - 9 247 134 113 317 166 151 -70 -32 -38
10 - 19 113 39 74 423 177 246 -310 -138 -172
20 - 29 462 83 379 627 182 445 -165 -99 -66
30 - 39 312 110 202 392 159 233 -80 -49 -31
40 - 49 191 100 91 213 97 116 -22 3 -25
50 - 59 143 71 72 164 83 81 -21 -12 -9
60 - 69 160 93 67 132 71 61 28 22 6
70+ 176 61 115 225 81 144 -49 -20 -29
Бургас 2 792 1 235 1 557 2 566 1 052 1 514 226 183 43
0 - 9 311 163 148 448 216 232 -137 -53 -84
10 - 19 175 46 129 310 113 197 -135 -67 -68
20 - 29 448 103 345 575 169 406 -127 -66 -61
30 - 39 349 135 214 402 155 247 -53 -20 -33
40 - 49 310 165 145 233 115 118 77 50 27
50 - 59 353 192 161 162 81 81 191 111 80
60 - 69 444 241 203 181 101 80 263 140 123
70+ 402 190 212 255 102 153 147 88 59
Варна 2 118 944 1 174 2 042 844 1 198 76 100 -24
0 - 9 269 136 133 354 180 174 -85 -44 -41
10 - 19 186 67 119 202 78 124 -16 -11 -5
20 - 29 314 102 212 392 123 269 -78 -21 -57
30 - 39 296 118 178 342 122 220 -46 -4 -42
40 - 49 256 132 124 240 105 135 16 27 -11
50 - 59 249 131 118 158 79 79 91 52 39
60 - 69 309 156 153 147 76 71 162 80 82
70+ 239 102 137 207 81 126 32 21 11
Велико Търново 1 625 719 906 1 836 775 1 061 -211 -56 -155
0 - 9 203 113 90 320 159 161 -117 -46 -71
10 - 19 157 48 109 256 99 157 -99 -51 -48
20 - 29 203 56 147 315 96 219 -112 -40 -72
30 - 39 171 85 86 236 99 137 -65 -14 -51
40 - 49 175 90 85 170 74 96 5 16 -11
50 - 59 175 97 78 109 59 50 66 38 28
60 - 69 218 113 105 128 67 61 90 46 44
70+ 323 117 206 302 122 180 21 -5 26
Видин 1 039 447 592 1 103 484 619 -64 -37 -27
0 - 9 135 82 53 147 73 74 -12 9 -21
10 - 19 109 34 75 121 53 68 -12 -19 7
20 - 29 128 43 85 188 84 104 -60 -41 -19
30 - 39 116 44 72 160 59 101 -44 -15 -29
40 - 49 99 53 46 113 52 61 -14 1 -15
50 - 59 104 64 40 75 45 30 29 19 10
60 - 69 146 57 89 99 43 56 47 14 33
70+ 202 70 132 200 75 125 2 -5 7
Враца 2 177 967 1 210 2 676 1 152 1 524 -499 -185 -314
0 - 9 431 219 212 427 227 200 4 -8 12
10 - 19 220 95 125 324 133 191 -104 -38 -66
20 - 29 354 90 264 557 187 370 -203 -97 -106
30 - 39 278 122 156 440 189 251 -162 -67 -95
40 - 49 236 126 110 286 133 153 -50 -7 -43
50 - 59 212 116 96 189 93 96 23 23 0
60 - 69 208 104 104 197 94 103 11 10 1
70+ 238 95 143 256 96 160 -18 -1 -17
Габрово 734 335 399 556 240 316 178 95 83
0 - 9 82 49 33 69 30 39 13 19 -6
10 - 19 53 24 29 61 29 32 -8 -5 -3
20 - 29 63 20 43 75 33 42 -12 -13 1
30 - 39 77 31 46 62 27 35 15 4 11
40 - 49 68 35 33 43 13 30 25 22 3
50 - 59 78 40 38 47 22 25 31 18 13
60 - 69 99 50 49 58 34 24 41 16 25
70+ 214 86 128 141 52 89 73 34 39
Добрич 1 420 637 783 1 539 685 854 -119 -48 -71
0 - 9 254 142 112 240 128 112 14 14 0
10 - 19 159 55 104 210 85 125 -51 -30 -21
20 - 29 182 50 132 348 143 205 -166 -93 -73
30 - 39 130 43 87 203 81 122 -73 -38 -35
40 - 49 157 80 77 145 72 73 12 8 4
50 - 59 156 72 84 109 57 52 47 15 32
60 - 69 170 100 70 111 52 59 59 48 11
70+ 212 95 117 173 67 106 39 28 11
Кърджали 2 736 1 107 1 629 2 360 1 056 1 304 376 51 325
0 - 9 422 231 191 310 160 150 112 71 41
10 - 19 133 56 77 376 178 198 -243 -122 -121
20 - 29 488 92 396 559 179 380 -71 -87 16
30 - 39 536 150 386 460 203 257 76 -53 129
40 - 49 328 167 161 208 111 97 120 56 64
50 - 59 362 174 188 177 95 82 185 79 106
60 - 69 291 161 130 117 70 47 174 91 83
70+ 176 76 100 153 60 93 23 16 7
Кюстендил 743 358 385 949 419 530 -206 -61 -145
0 - 9 65 31 34 87 44 43 -22 -13 -9
10 - 19 31 9 22 94 28 66 -63 -19 -44
20 - 29 115 40 75 163 69 94 -48 -29 -19
30 - 39 99 45 54 172 69 103 -73 -24 -49
40 - 49 103 57 46 97 51 46 6 6 0
50 - 59 81 45 36 66 34 32 15 11 4
60 - 69 108 65 43 95 51 44 13 14 -1
70+ 141 66 75 175 73 102 -34 -7 -27
Ловеч 1 259 568 691 1 261 563 698 -2 5 -7
0 - 9 193 115 78 205 103 102 -12 12 -24
10 - 19 134 52 82 200 87 113 -66 -35 -31
20 - 29 188 67 121 221 88 133 -33 -21 -12
30 - 39 148 60 88 183 70 113 -35 -10 -25
40 - 49 123 64 59 110 46 64 13 18 -5
50 - 59 102 47 55 72 38 34 30 9 21
60 - 69 178 78 100 91 49 42 87 29 58
70+ 193 85 108 179 82 97 14 3 11
Монтана 1 489 716 773 1 682 699 983 -193 17 -210
0 - 9 210 124 86 284 146 138 -74 -22 -52
10 - 19 178 80 98 197 72 125 -19 8 -27
20 - 29 186 67 119 292 107 185 -106 -40 -66
30 - 39 180 87 93 266 106 160 -86 -19 -67
40 - 49 165 87 78 163 74 89 2 13 -11
50 - 59 140 77 63 121 60 61 19 17 2
60 - 69 200 105 95 116 55 61 84 50 34
70+ 230 89 141 243 79 164 -13 10 -23
Пазарджик 1 245 492 753 1 819 745 1 074 -574 -253 -321
0 - 9 252 124 128 287 143 144 -35 -19 -16
10 - 19 110 35 75 289 121 168 -179 -86 -93
20 - 29 242 50 192 394 129 265 -152 -79 -73
30 - 39 175 66 109 378 147 231 -203 -81 -122
40 - 49 132 67 65 165 70 95 -33 -3 -30
50 - 59 85 38 47 83 40 43 2 -2 4
60 - 69 111 59 52 87 45 42 24 14 10
70+ 138 53 85 136 50 86 2 3 -1
Перник 759 357 402 768 327 441 -9 30 -39
0 - 9 88 35 53 118 64 54 -30 -29 -1
10 - 19 32 19 13 80 36 44 -48 -17 -31
20 - 29 76 32 44 84 33 51 -8 -1 -7
30 - 39 75 31 44 109 33 76 -34 -2 -32
40 - 49 98 41 57 102 44 58 -4 -3 -1
50 - 59 90 49 41 60 32 28 30 17 13
60 - 69 137 68 69 70 34 36 67 34 33
70+ 163 82 81 145 51 94 18 31 -13
Плевен 1 677 749 928 2 143 924 1 219 -466 -175 -291
0 - 9 268 133 135 349 175 174 -81 -42 -39
10 - 19 200 80 120 325 140 185 -125 -60 -65
20 - 29 256 72 184 413 145 268 -157 -73 -84
30 - 39 198 93 105 325 145 180 -127 -52 -75
40 - 49 165 90 75 208 105 103 -43 -15 -28
50 - 59 178 93 85 130 66 64 48 27 21
60 - 69 220 111 109 145 67 78 75 44 31
70+ 192 77 115 248 81 167 -56 -4 -52
Пловдив 3 297 1 380 1 917 3 746 1 556 2 190 -449 -176 -273
0 - 9 653 333 320 789 424 365 -136 -91 -45
10 - 19 294 110 184 418 163 255 -124 -53 -71
20 - 29 614 166 448 631 203 428 -17 -37 20
30 - 39 487 191 296 675 245 430 -188 -54 -134
40 - 49 356 175 181 355 146 209 1 29 -28
50 - 59 275 136 139 198 98 100 77 38 39
60 - 69 306 140 166 258 116 142 48 24 24
70+ 312 129 183 422 161 261 -110 -32 -78
Разград 1 336 585 751 1 690 769 921 -354 -184 -170
0 - 9 159 93 66 229 123 106 -70 -30 -40
10 - 19 121 41 80 238 116 122 -117 -75 -42
20 - 29 251 66 185 488 179 309 -237 -113 -124
30 - 39 204 75 129 266 119 147 -62 -44 -18
40 - 49 174 90 84 150 74 76 24 16 8
50 - 59 159 87 72 106 62 44 53 25 28
60 - 69 148 80 68 97 50 47 51 30 21
70+ 120 53 67 116 46 70 4 7 -3
Русе 1 016 427 589 1 093 468 625 -77 -41 -36
0 - 9 169 94 75 193 100 93 -24 -6 -18
10 - 19 89 35 54 106 45 61 -17 -10 -7
20 - 29 145 35 110 207 64 143 -62 -29 -33
30 - 39 150 63 87 170 67 103 -20 -4 -16
40 - 49 129 59 70 114 50 64 15 9 6
50 - 59 94 43 51 68 31 37 26 12 14
60 - 69 102 49 53 73 42 31 29 7 22
70+ 138 49 89 162 69 93 -24 -20 -4
Силистра 1 273 491 782 1 444 608 836 -171 -117 -54
0 - 9 148 82 66 173 94 79 -25 -12 -13
10 - 19 148 54 94 221 81 140 -73 -27 -46
20 - 29 292 60 232 388 135 253 -96 -75 -21
30 - 39 195 70 125 229 105 124 -34 -35 1
40 - 49 107 48 59 111 47 64 -4 1 -5
50 - 59 125 58 67 89 40 49 36 18 18
60 - 69 171 86 85 88 47 41 83 39 44
70+ 87 33 54 145 59 86 -58 -26 -32
Сливен 1 438 608 830 1 872 781 1 091 -434 -173 -261
0 - 9 302 142 160 419 200 219 -117 -58 -59
10 - 19 202 58 144 295 103 192 -93 -45 -48
20 - 29 195 62 133 331 117 214 -136 -55 -81
30 - 39 193 78 115 330 134 196 -137 -56 -81
40 - 49 125 64 61 174 80 94 -49 -16 -33
50 - 59 143 79 64 84 44 40 59 35 24
60 - 69 122 63 59 99 54 45 23 9 14
70+ 156 62 94 140 49 91 16 13 3
Смолян 755 328 427 1 342 666 676 -587 -338 -249
0 - 9 115 57 58 173 86 87 -58 -29 -29
10 - 19 33 11 22 196 107 89 -163 -96 -67
20 - 29 150 40 110 341 156 185 -191 -116 -75
30 - 39 114 53 61 261 120 141 -147 -67 -80
40 - 49 88 41 47 144 84 60 -56 -43 -13
50 - 59 83 47 36 79 46 33 4 1 3
60 - 69 87 48 39 66 36 30 21 12 9
70+ 85 31 54 82 31 51 3 0 3
София (столица) 1 284 576 708 1 290 594 696 -6 -18 12
0 - 9 192 86 106 197 93 104 -5 -7 2
10 - 19 108 57 51 125 62 63 -17 -5 -12
20 - 29 218 84 134 214 77 137 4 7 -3
30 - 39 277 116 161 259 109 150 18 7 11
40 - 49 200 91 109 190 91 99 10 0 10
50 - 59 97 48 49 108 62 46 -11 -14 3
60 - 69 99 55 44 81 47 34 18 8 10
70+ 93 39 54 116 53 63 -23 -14 -9
София 2 587 1 171 1 416 2 434 1 050 1 384 153 121 32
0 - 9 322 171 151 392 205 187 -70 -34 -36
10 - 19 168 80 88 305 133 172 -137 -53 -84
20 - 29 342 99 243 430 142 288 -88 -43 -45
30 - 39 351 153 198 439 162 277 -88 -9 -79
40 - 49 269 138 131 235 113 122 34 25 9
50 - 59 269 147 122 171 87 84 98 60 38
60 - 69 358 162 196 185 96 89 173 66 107
70+ 508 221 287 277 112 165 231 109 122
Стара Загора 2 260 1 009 1 251 2 134 928 1 206 126 81 45
0 - 9 421 221 200 366 190 176 55 31 24
10 - 19 222 87 135 285 123 162 -63 -36 -27
20 - 29 276 80 196 371 126 245 -95 -46 -49
30 - 39 289 134 155 313 138 175 -24 -4 -20
40 - 49 241 109 132 195 84 111 46 25 21
50 - 59 196 103 93 122 57 65 74 46 28
60 - 69 273 126 147 162 74 88 111 52 59
70+ 342 149 193 320 136 184 22 13 9
Търговище 1 395 569 826 1 588 678 910 -193 -109 -84
0 - 9 254 114 140 321 151 170 -67 -37 -30
10 - 19 134 53 81 216 95 121 -82 -42 -40
20 - 29 214 42 172 369 123 246 -155 -81 -74
30 - 39 183 68 115 237 99 138 -54 -31 -23
40 - 49 164 73 91 140 67 73 24 6 18
50 - 59 161 89 72 107 54 53 54 35 19
60 - 69 141 68 73 80 36 44 61 32 29
70+ 144 62 82 118 53 65 26 9 17
Хасково 1 959 868 1 091 1 970 854 1 116 -11 14 -25
0 - 9 462 238 224 370 191 179 92 47 45
10 - 19 205 77 128 219 91 128 -14 -14 0
20 - 29 299 90 209 396 145 251 -97 -55 -42
30 - 39 276 132 144 303 126 177 -27 6 -33
40 - 49 186 86 100 199 95 104 -13 -9 -4
50 - 59 154 72 82 128 68 60 26 4 22
60 - 69 205 99 106 123 52 71 82 47 35
70+ 172 74 98 232 86 146 -60 -12 -48
Шумен 2 258 891 1 367 1 736 712 1 024 522 179 343
0 - 9 153 78 75 222 102 120 -69 -24 -45
10 - 19 137 46 91 183 67 116 -46 -21 -25
20 - 29 380 81 299 458 152 306 -78 -71 -7
30 - 39 361 132 229 272 116 156 89 16 73
40 - 49 267 131 136 192 93 99 75 38 37
50 - 59 306 130 176 129 64 65 177 66 111
60 - 69 489 228 261 136 65 71 353 163 190
70+ 165 65 100 144 53 91 21 12 9
Ямбол 984 410 574 1 099 465 634 -115 -55 -60
0 - 9 129 65 64 197 96 101 -68 -31 -37
10 - 19 118 37 81 151 54 97 -33 -17 -16
20 - 29 142 43 99 196 82 114 -54 -39 -15
30 - 39 129 53 76 145 53 92 -16 0 -16
40 - 49 123 57 66 105 48 57 18 9 9
50 - 59 110 60 50 63 29 34 47 31 16
60 - 69 108 54 54 83 43 40 25 11 14
70+ 125 41 84 159 60 99 -34 -19 -15

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
12.04.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

Chpetkova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2018 г.
Дата на публикуване06 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2017 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2017 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕО) 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила;

· Закон за статистиката;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат по Регламент 862 на Европейския Парламент и на Съвета, относно статистика на миграцията на общността.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за миграцията се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯ - Заселени лица, изселени лица, механичен прираст, вътрешна миграция и външна миграция
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Кръстина Петкова-Танчева

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

Chpetkova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 553

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на миграцията (механично движение на населението) се наблюдава съвкупността на лица, които са променили своето обичайно местоживеене (настоящ адрес). Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на събитието и техният брой се установява към 31.12. на съответната година. Миграцията е вътрешна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене в страната и външна, когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина или от чужбина в страната.

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица за всяко населено място.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Класификация на държавите (класификацията се използва само за целите на събирането на данни за външната миграция).

Обхват

Данните за механичното движение на населението се отнасят за една календарна година и включват всички лица, които са променили настоящия си адрес в страната, от страната в чужбина и от чужбина в страната.

Понятия и дефиниции

Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната през същата година.

Статистическа единица

Мигрирали лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на мигриралите лица.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за миграцията, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

На интернет сайта на НСИ

· 2010 – 2017 - вътрешна миграция;

· 2010 – 2017 - външна миграция.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Миграцията се регистрира чрез документ- образец ЕСГРАОН-ТДС – „Адресна карта за настоящ адрес“;

· Източник на данните за постоянно пребиваващите чужди граждани в Р България е Регистърът на чужденците, Министерство на вътрешните работи;

· Източник на данни за българските граждани напускащи страната - Национална агенция за приходите, декларация за отказ от здравноосигурителни права поради отсъствие от страната; НОИ.

Честота на събиране на данни

· месечно за данните от ЕСГРАОН;

· годишно за данните от НАП, МВР и НОИ.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани преселвания на лицата през годината.

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълвани въпросници данни от изследването се предоставят на Евростат.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за миграцията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2007 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за миграцията са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население - демография, миграция и прогнози - Миграция: http://www.nsi.bg/bg/node/3058

Информационна система "Инфостат" - Вътрешна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=32  

                                                                 Външна миграция: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=38

 

 

Таблици с данни - консултации

 
 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методология за изследване на миграцията: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_5_Metodology_migration.pdf;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

 • петък, 13 май 2016 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г., е 74.5 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 6,9  години по-висока - 78.0 години. 

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души.

  През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

  Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165.

 • вторник, 5 януари 2016 - 11:00
   
  Най-предпочитани имена за новородените момчета през 2015 г. са Георги и Александър, а за новородените момичета - Виктория и Мария.
   
  Най-много българи празнуват имен ден на Цветница и Ивановден. 
   

Страници

 • Жените и мъжете в Република България 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация „Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.

  В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.

  Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.

 • Население и демографски процеси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници