A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
161 SZR23 53576 с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора Опан Opan BG3 BG34 BG344 5 1896
162 VRC31 54020 гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца Оряхово Oryahovo BG3 BG31 BG313 3 1896
163 SZR24 55021 гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора Павел баня Pavel banya BG3 BG34 BG344 3 1896
164 VTR22 55052 гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново Павликени Pavlikeni BG3 BG32 BG321 3 1896
165 PAZ19 55155 гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик Пазарджик Pazardzhik BG4 BG42 BG423 1 1896
166 PAZ20 55302 гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик Панагюрище Panagyurishte BG4 BG42 BG423 2 1896
167 PER32 55871 гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник Перник Pernik BG4 BG41 BG414 1 1896
168 PDV40 55909 гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив Перущица Perushtitsa BG4 BG42 BG421 5 1825
169 BLG33 56126 гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград Петрич Petrich BG4 BG41 BG413 2 1896
170 PAZ21 56277 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик Пещера Peshtera BG4 BG42 BG423 3 1934
171 SFO55 56407 гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, обл. София Пирдоп Pirdop BG4 BG41 BG412 3 1825
172 PVN24 56722 гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен Плевен Pleven BG3 BG31 BG314 1 1896
173 PDV22 56784 гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив Пловдив Plovdiv BG4 BG42 BG421 1 1825
174 VTR26 57354 гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново Полски Тръмбеш Polski Trambesh BG3 BG32 BG321 4 1896
175 BGS17 57491 гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас Поморие Pomorie BG3 BG34 BG341 2 2000
176 TGV24 57649 гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище Попово Popovo BG3 BG33 BG334 3 1896
177 PVN27 57772 гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен Пордим Pordim BG3 BG31 BG314 5 1896
178 SFO34 58030 гр. Правец, общ. Правец, обл. София Правец Pravets BG4 BG41 BG412 3 1896
179 BGS27 58356 гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас Приморско Primorsko BG3 BG34 BG341 3 1896
180 VAR24 58503 гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна Провадия Provadia BG3 BG33 BG331 3 1896