A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
1 VAR01 00084 с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна Аврен Avren BG3 BG33 BG331 4 1896
2 BGS01 00151 гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас Айтос Aytos BG3 BG34 BG341 3 1896
3 VAR02 00182 с. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна Аксаково Aksakovo BG3 BG33 BG331 3 1896
4 SLS01 00415 гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра Алфатар Alfatar BG3 BG32 BG325 4 1896
5 SFO54 00504 с. Антон, общ. Антон, обл. София Антон Anton BG4 BG41 BG412 5 1825
6 TGV02 00518 гр. Антоново, общ. Антоново, обл. Търговище Антоново Antonovo BG3 BG33 BG334 4 1896
7 LOV02 52218 гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч Априлци Apriltsi BG3 BG31 BG315 5 1825
8 KRZ02 00607 гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали Ардино Ardino BG4 BG42 BG425 4 1896
9 PDV01 00702 гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив Асеновград Asenovgrad BG4 BG42 BG421 2 1896
10 DOB03 02508 гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич Балчик Balchik BG3 BG33 BG332 2 1896
11 SML02 44402 с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян Баните Banite BG4 BG42 BG424 5 1896
12 BLG01 02676 гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград Банско Bansko BG4 BG41 BG413 3 1896
13 PAZ03 02837 гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик Батак Batak BG4 BG42 BG423 4 1825
14 PVN03 03366 гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен Белене Belene BG3 BG31 BG314 3 1896
15 BLG02 03504 гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград Белица Belitsa BG4 BG41 BG413 4 1896
16 PAZ04 03592 гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик Белово Belovo BG4 BG42 BG423 4 1825
17 VID01 03616 гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл. Видин Белоградчик Belogradchik BG3 BG31 BG311 3 1896
18 VAR04 03719 гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна Белослав Beloslav BG3 BG33 BG331 4 1825
19 MON02 03928 гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана Берковица Berkovitsa BG3 BG31 BG312 3 1896
20 BLG03 04279 гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград Благоевград Blagoevgrad BG4 BG41 BG413 1 1896