A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
221 SOF46 68134 гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) Столична Stolichna BG4 BG41 BG411 0 1825
222 VTR31 69633 гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново Стражица Strazhitsa BG3 BG32 BG321 3 1896
223 JAM22 69660 гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол Стралджа Straldzha BG3 BG34 BG343 4 1896
224 PAZ32 69835 гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик Стрелча Strelcha BG4 BG42 BG423 4 1896
225 BLG49 69969 с. Струмяни, общ. Струмяни, обл. Благоевград Струмяни Strumyani BG4 BG41 BG413 4 1896
226 VAR26 70175 гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна Суворово Suvorovo BG3 BG33 BG331 4 1896
227 BGS23 70247 гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас Сунгурларе Sungurlare BG3 BG34 BG341 3 1896
228 VTR32 70295 гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново Сухиндол Suhindol BG3 BG32 BG321 5 1896
229 PDV33 70528 гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив Съединение Saedinenie BG4 BG42 BG421 4 1896
230 PAZ39 70648 гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик Сърница Sarnitsa BG4 BG42 BG423 5 1919
231 SLV24 72165 гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен Твърдица Tvarditsa BG3 BG34 BG342 4 1896
232 DOB27 72271 гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич Тервел Tervel BG3 BG33 BG332 3 1896
233 LOV33 72343 гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч Тетевен Teteven BG3 BG31 BG315 3 1896
234 HKV32 72761 гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково Тополовград Topolovgrad BG4 BG42 BG422 3 1896
235 KNL50 73047 с. Трекляно, общ. Трекляно, обл. Кюстендил Трекляно Treklyano BG4 BG41 BG415 5 1896
236 LOV34 73198 гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч Троян Troyan BG3 BG31 BG315 2 1827
237 PER51 73273 гр. Трън, общ. Трън, обл. Перник Трън Tran BG4 BG41 BG414 3 1896
238 GAB35 73403 гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово Трявна Tryavna BG3 BG32 BG322 3 727
239 JAM25 87374 гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол Тунджа Tundzha BG3 BG34 BG343 3 1896
240 SLS34 73496 гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра Тутракан Tutrakan BG3 BG32 BG325 3 1896