A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
261 SHU30 83510 гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен Шумен Shumen BG3 BG33 BG333 1 1896
262 LOV38 87014 гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч Ябланица Yablanitsa BG3 BG31 BG315 4 1896
263 MON38 87299 с. Якимово, общ. Якимово, обл. Монтана Якимово Yakimovo BG3 BG31 BG312 5 1825
264 BLG53 87338 гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград Якоруда Yakoruda BG4 BG41 BG413 4 1825
265 JAM26 87374 гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол Ямбол Yambol BG3 BG34 BG343 1 1825