A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
141 PDV17 56784 гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив Марица Maritsa BG4 BG42 BG421 3 1825
142 MON26 47593 с. Медковец, общ. Медковец, обл. Монтана Медковец Medkovets BG3 BG31 BG312 5 1896
143 VRC27 47714 гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца Мездра Mezdra BG3 BG31 BG313 3 1896
144 VRC28 48043 гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца Мизия Mizia BG3 BG31 BG313 4 1896
145 HKV19 48297 с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково Минерални бани Mineralni bani BG4 BG42 BG422 5 1896
146 SFO56 48324 с. Мирково, общ. Мирково, обл. София Мирково Mirkovo BG4 BG41 BG412 4 1896
147 KRZ21 48996 гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали Момчилград Momchilgrad BG4 BG42 BG425 3 1896
148 MON29 48489 гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана Монтана Montana BG3 BG31 BG312 1 1896
149 SZR22 49494 гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора Мъглиж Maglizh BG3 BG34 BG344 4 1896
150 KNL31 51216 с. Невестино, общ. Невестино, обл. Кюстендил Невестино Nevestino BG4 BG41 BG415 5 1896
151 SML18 51319 гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян Неделино Nedelino BG4 BG42 BG424 4 1896
152 BGS15 51500 гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас Несебър Nesebar BG3 BG34 BG341 2 1896
153 SZR38 51648 гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора Николаево Nikolaevo BG3 BG34 BG344 5 1825
154 SHU21 51651 с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен Никола Козлево Nikola Kozlevo BG3 BG33 BG333 5 1896
155 PVN21 51723 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен Никопол Nikopol BG3 BG31 BG314 4 1896
156 SLV16 51809 гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен Нова Загора Nova Zagora BG3 BG34 BG342 2 1896
157 SHU22 52009 гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен Нови пазар Novi pazar BG3 BG33 BG333 3 1896
158 VID30 52180 с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин Ново село Novo selo BG3 BG31 BG311 5 1896
159 TGV22 53535 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище Омуртаг Omurtag BG3 BG33 BG334 3 1896
160 TGV23 53552 гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище Опака Opaka BG3 BG33 BG334 4 1825