A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
181 PDV23 59080 гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив Първомай Parvomay BG4 BG42 BG421 3 1896
182 SZR27 61460 гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора Раднево Radnevo BG3 BG34 BG344 2 1896
183 PER36 61577 гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник Радомир Radomir BG4 BG41 BG414 3 1896
184 RAZ26 61710 гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград Разград Razgrad BG3 BG32 BG324 1 1896
185 BLG37 61813 гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград Разлог Razlog BG4 BG41 BG413 2 1825
186 PAZ24 62004 гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик Ракитово Rakitovo BG4 BG42 BG423 4 1825
187 PDV25 62075 гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив Раковски Rakovski BG4 BG42 BG421 3 1896
188 KNL38 62671 гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил Рила Rila BG4 BG41 BG415 4 1896
189 PDV26 56784 гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив Родопи Rodopi BG4 BG42 BG421 3 1825
190 VRC32 62997 гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца Роман Roman BG3 BG31 BG313 4 1896
191 SML27 63207 гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян Рудозем Rudozem BG4 BG42 BG424 4 1896
192 BGS18 63224 с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас Руен Ruen BG3 BG34 BG341 4 1896
193 VID33 63255 с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин Ружинци Ruzhintsi BG3 BG31 BG311 5 1896
194 RSE27 63427 гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе Русе Ruse BG3 BG32 BG323 1 1896
195 PDV28 65139 гр. Садово, общ. Садово, обл. Пловдив Садово Sadovo BG4 BG42 BG421 4 1896
196 SFO39 65231 гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София Самоков Samokov BG4 BG41 BG412 2 1896
197 RAZ29 65276 с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград Самуил Samuil BG3 BG32 BG324 5 1825
198 BLG40 65334 гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград Сандански Sandanski BG4 BG41 BG413 2 1896
199 KNL41 65365 гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил Сапарева баня Sapareva banya BG4 BG41 BG415 4 1825
200 BLG42 65440 с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград Сатовча Satovcha BG4 BG41 BG413 4 1825