A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
81 GAB12 23947 гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово Дряново Dryanovo BG3 BG32 BG322 3 1896
82 SLS10 24030 гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра Дулово Dulovo BG3 BG32 BG325 3 1896
83 KNL48 68789 гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил Дупница Dupnitsa BG4 BG41 BG415 2 1896
84 VAR16 24565 гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна Дългопол Dalgopol BG3 BG33 BG331 4 1896
85 VTR13 27190 гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново Елена Elena BG3 BG32 BG321 3 1896
86 SFO17 27303 гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София Елин Пелин Elin Pelin BG4 BG41 BG412 3 1896
87 JAM07 27382 гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол Елхово Elhovo BG3 BG34 BG343 3 1896
88 SFO18 27632 гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София Етрополе Etropole BG4 BG41 BG412 3 1896
89 RAZ11 30065 гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград Завет Zavet BG3 BG32 BG324 4 1825
90 PER19 30778 гр. Земен, общ. Земен, обл. Перник Земен Zemen BG4 BG41 BG414 4 1896
91 VTR14 30962 гр. Златарица, общ. Златарица, обл. Велико Търново Златарица Zlataritsa BG3 BG32 BG321 5 1896
92 SFO47 31044 гр. Златица, общ. Златица, обл. София Златица Zlatitsa BG4 BG41 BG412 3 1896
93 SML11 31111 гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян Златоград Zlatograd BG4 BG42 BG424 3 1896
94 HKV11 32024 гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково Ивайловград Ivaylovgrad BG4 BG42 BG422 3 1896
95 RSE13 32095 с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе Иваново Ivanovo BG3 BG32 BG323 4 1896
96 PVN23 55782 гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен Искър Iskar BG3 BG31 BG314 5 1825
97 RAZ14 32874 гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград Исперих Isperih BG3 BG32 BG324 3 1825
98 SFO20 32901 гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София Ихтиман Ihtiman BG4 BG41 BG412 3 1896
99 DOB17 35064 гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич Каварна Kavarna BG3 BG33 BG332 3 1896
100 SZR12 35167 гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора Казанлък Kazanlak BG3 BG34 BG344 2 1896