A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
41 VAR06 10135 гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна Варна Varna BG3 BG33 BG331 1 1825
42 SHU23 58222 гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен Велики Преслав Veliki Preslav BG3 BG33 BG333 3 1896
43 VTR04 10447 гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново Велико Търново Veliko Tarnovo BG3 BG32 BG321 1 1896
44 PAZ08 10450 гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик Велинград Velingrad BG4 BG42 BG423 2 1896
45 SHU07 10642 с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен Венец Venets BG3 BG33 BG333 5 1896
46 RSE05 10803 гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе Ветово Vetovo BG3 BG32 BG323 4 1896
47 VAR08 10865 с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна Ветрино Vetrino BG3 BG33 BG331 5 1896
48 VID09 10971 гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин Видин Vidin BG3 BG31 BG311 1 1896
49 VRC10 12259 гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца Враца Vratsa BG3 BG31 BG313 1 1896
50 MON11 12543 гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана Вълчедръм Valchedram BG3 BG31 BG312 4 1896
51 VAR09 12574 гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна Вълчи дол Valchi dol BG3 BG33 BG331 4 1896
52 SHU10 12766 гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен Върбица Varbitsa BG3 BG33 BG333 4 1896
53 MON12 12961 гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана Вършец Varshets BG3 BG31 BG312 4 1896
54 GAB05 14218 гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово Габрово Gabrovo BG3 BG32 BG322 1 1927
55 DOB12 14711 гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич Генерал Тошево General Toshevo BG3 BG33 BG332 3 1896
56 MON14 14773 с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана Георги Дамяново Georgi Damyanovo BG3 BG31 BG312 5 1896
57 SLS07 15031 гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра Главиница Glavinitsa BG3 BG32 BG325 4 1896
58 SFO09 15309 гр. Годеч, общ. Годеч, обл. София Годеч Godech BG4 BG41 BG412 3 1896
59 SFO10 16314 с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София Горна Малина Gorna Malina BG4 BG41 BG412 4 1896
60 VTR06 16359 гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново Горна Оряховица Gorna Oryahovitsa BG3 BG32 BG321 2 1896