A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Oбщини

Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.

Код на общината Код на общинския център Име на общинския център Име на общината Транслитерация NUTS1 NUTS2 NUTS3 Категория на общината Код на документа
61 BLG11 17395 гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград Гоце Делчев Gotse Delchev BG4 BG41 BG413 2 1881
62 VID15 17645 гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин Грамада Gramada BG3 BG31 BG311 5 1896
63 PVN08 18099 гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен Гулянци Gulyantsi BG3 BG31 BG314 4 1896
64 SZR37 18157 гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора Гурково Gurkovo BG3 BG34 BG344 4 1825
65 SZR07 18280 гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора Гълъбово Galabovo BG3 BG34 BG344 3 1896
66 BLG13 18366 с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград Гърмен Garmen BG4 BG41 BG413 4 1896
67 RSE08 20184 гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе Две могили Dve mogili BG3 BG32 BG323 4 1896
68 SML09 20465 гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян Девин Devin BG4 BG42 BG424 3 1896
69 VAR14 20482 гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна Девня Devnya BG3 BG33 BG331 3 1896
70 KRZ08 20746 гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали Джебел Dzhebel BG4 BG42 BG425 4 1896
71 HKV09 21052 гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково Димитровград Dimitrovgrad BG4 BG42 BG422 2 1896
72 VID16 21097 гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин Димово Dimovo BG3 BG31 BG311 5 1896
73 DOB28 72624 гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич Добрич Dobrich BG3 BG33 BG332 1 1825
74 DOB15 72624 гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич Добрич-селска Dobrich-selska BG3 BG33 BG332 3 1896
75 SFO59 22006 гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. София Долна баня Dolna banya BG4 BG41 BG412 4 1903
76 PVN10 22215 гр. Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен Долна Митрополия Dolna Mitropolia BG3 BG31 BG314 4 1896
77 PVN11 22407 гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен Долни Дъбник Dolni Dabnik BG3 BG31 BG314 4 1825
78 VAR13 21912 гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна Долни чифлик Dolni chiflik BG3 BG33 BG331 3 1896
79 SML10 23025 гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян Доспат Dospat BG4 BG42 BG424 4 1825
80 SFO16 23409 гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. София Драгоман Dragoman BG4 BG41 BG412 4 1896