Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
101
02172
с.
Бадино
Badino
KNL
обл. Кюстендил
KNL05
Бобошево
KNL05-00
BG4
BG41
BG415
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
102
02191
с.
Баевци
Baevtsi
VTR
обл. Велико Търново
VTR13
Елена
VTR13-00
BG3
BG32
BG321
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
103
02207
с.
Баевци
Baevtsi
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-00
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
104
02213
с.
Баждари
Bazhdari
VTR
обл. Велико Търново
VTR13
Елена
VTR13-00
BG3
BG32
BG321
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
105
02227
с.
Байкал
Baykal
PVN
обл. Плевен
PVN10
Долна Митрополия
PVN10-01
BG3
BG31
BG314
3
6
1
0 - 49 вкл.
2004
106
02230
с.
Байкалско
Baykalsko
PER
обл. Перник
PER36
Радомир
PER36-00
BG4
BG41
BG414
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
107
02244
с.
Байково
Baykovo
SHU
обл. Шумен
SHU11
Хитрино
SHU11-01
BG3
BG33
BG333
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
108
02258
с.
Байлово
Baylovo
SFO
обл. София
SFO10
Горна Малина
SFO10-02
BG4
BG41
BG412
3
7
7
700 - 999 вкл.
2004
109
02261
с.
Бакалите
Bakalite
KRZ
обл. Кърджали
KRZ35
Черноочене
KRZ35-23
BG4
BG42
BG425
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
110
02289
с.
Бакьово
Bakyovo
SFO
обл. София
SFO43
Своге
SFO43-00
BG4
BG41
BG412
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
111
02292
с.
Балабаново
Balabanovo
KRZ
обл. Кърджали
KRZ21
Момчилград
KRZ21-02
BG4
BG42
BG425
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
112
02302
с.
Балабанско
Balabansko
LOV
обл. Ловеч
LOV34
Троян
LOV34-00
BG3
BG31
BG315
3
7
6
500 - 699 вкл.
2004
113
02333
с.
Балалея
Balaleya
GAB
обл. Габрово
GAB12
Дряново
GAB12-00
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
114
02347
с.
Баланите
Balanite
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-00
BG3
BG32
BG322
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
115
02350
с.
Баланово
Balanovo
KNL
обл. Кюстендил
KNL48
Дупница
KNL48-01
BG4
BG41
BG415
3
6
5
300 - 499 вкл.
2004
116
02364
с.
Балван
Balvan
VTR
обл. Велико Търново
VTR04
Велико Търново
VTR04-02
BG3
BG32
BG321
3
6
5
300 - 499 вкл.
2004
117
02378
с.
Балванците
Balvantsite
GAB
обл. Габрово
GAB12
Дряново
GAB12-00
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
118
02381
с.
Балдево
Baldevo
BLG
обл. Благоевград
BLG13
Гърмен
BLG13-01
BG4
BG41
BG413
3
7
6
500 - 699 вкл.
2004
119
02395
с.
Балей
Baley
VID
обл. Видин
VID06
Брегово
VID06-01
BG3
BG31
BG311
3
6
3
100 - 199 вкл.
2004
120
02405
с.
Балик
Balik
DOB
обл. Добрич
DOB27
Тервел
DOB27-02
BG3
BG33
BG332
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004

Моля изчакайте