Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
5221
87401
с.
Яна
Yana
SOF
обл. София (столица)
SOF46
Столична
SOF46-53
BG4
BG41
BG411
3
5
6
500 - 699 вкл.
2004
5222
87415
с.
Янино
Yanino
KRZ
обл. Кърджали
KRZ14
Кирково
KRZ14-54
BG4
BG42
BG425
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
5223
87429
с.
Янково
Yankovo
SHU
обл. Шумен
SHU25
Смядово
SHU25-09
BG3
BG33
BG333
3
6
2
50 - 99 вкл.
2004
5224
87432
с.
Янковци
Yankovtsi
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-23
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
5225
87446
с.
Яново
Yanovo
BLG
обл. Благоевград
BLG40
Сандански
BLG40-44
BG4
BG41
BG413
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
5226
87453
с.
Янтра
Yantra
VTR
обл. Велико Търново
VTR06
Горна Оряховица
VTR06-12
BG3
BG32
BG321
3
6
2
50 - 99 вкл.
2004
5227
87463
с.
Янтра
Yantra
GAB
обл. Габрово
GAB12
Дряново
GAB12-00
BG3
BG32
BG322
3
8
2
50 - 99 вкл.
2004
5228
87477
с.
Яньовец
Yanyovets
VID
обл. Видин
VID16
Димово
VID16-00
BG3
BG31
BG311
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
5229
87480
с.
Ярджиловци
Yardzhilovtsi
PER
обл. Перник
PER32
Перник
PER32-20
BG4
BG41
BG414
3
6
6
500 - 699 вкл.
2004
5230
87494
с.
Яребица
Yarebitsa
KRZ
обл. Кърджали
KRZ16
Кърджали
KRZ16-96
BG4
BG42
BG425
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
5231
87504
с.
Яребица
Yarebitsa
SLS
обл. Силистра
SLS10
Дулово
SLS10-26
BG3
BG32
BG325
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
5232
87518
с.
Яребична
Yarebichna
VAR
обл. Варна
VAR02
Аксаково
VAR02-23
BG3
BG33
BG331
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
5233
87521
с.
Яребично
Yarebichno
TGV
обл. Търговище
TGV02
Антоново
TGV02-00
BG3
BG33
BG334
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
5234
87535
с.
Яребковица
Yarebkovitsa
SFO
обл. София
SFO39
Самоков
SFO39-13
BG4
BG41
BG412
3
8
8
1000 и повече
2004
5235
87549
с.
Ярловица
Yarlovitsa
VID
обл. Видин
VID16
Димово
VID16-00
BG3
BG31
BG311
3
8
3
100 - 199 вкл.
2004
5236
87552
с.
Ярлово
Yarlovo
SFO
обл. София
SFO39
Самоков
SFO39-25
BG4
BG41
BG412
3
6
8
1000 и повече
2004
5237
87566
с.
Ярловци
Yarlovtsi
PER
обл. Перник
PER51
Трън
PER51-00
BG4
BG41
BG414
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
5238
87579
с.
Ярославци
Yaroslavtsi
PER
обл. Перник
PER08
Брезник
PER08-00
BG4
BG41
BG414
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
5239
87583
с.
Ясен
Yasen
VID
обл. Видин
VID30
Ново село
VID30-04
BG3
BG31
BG311
3
7
2
50 - 99 вкл.
2004
5240
87597
с.
Ясен
Yasen
PVN
обл. Плевен
PVN24
Плевен
PVN24-24
BG3
BG31
BG314
3
4
2
50 - 99 вкл.
2004

Моля изчакайте