Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
141
02645
с.
Банкя
Bankya
PER
обл. Перник
PER51
Трън
PER51-00
BG4
BG41
BG414
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
142
02659
гр.
Банкя
Bankya
SOF
обл. София (столица)
SOF46
Столична
SOF46-00
BG4
BG41
BG411
1
3
6
500 - 699 вкл.
2004
143
02662
с.
Баново
Banovo
VAR
обл. Варна
VAR26
Суворово
VAR26-00
BG3
BG33
BG331
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
144
02676
гр.
Банско
Bansko
BLG
обл. Благоевград
BLG01
Банско
BLG01-00
BG4
BG41
BG413
1
3
7
700 - 999 вкл.
2004
145
02689
с.
Банчовци
Banchovtsi
SFO
обл. София
SFO20
Ихтиман
SFO20-00
BG4
BG41
BG412
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
146
02693
с.
Баня
Banya
BLG
обл. Благоевград
BLG37
Разлог
BLG37-01
BG4
BG41
BG413
3
5
7
700 - 999 вкл.
2004
147
02703
с.
Баня
Banya
BGS
обл. Бургас
BGS15
Несебър
BGS15-01
BG3
BG34
BG341
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
148
02717
с.
Баня
Banya
PAZ
обл. Пазарджик
PAZ20
Панагюрище
PAZ20-01
BG4
BG42
BG423
3
6
5
300 - 499 вкл.
2004
149
02720
гр.
Баня
Banya
PDV
обл. Пловдив
PDV13
Карлово
PDV13-01
BG4
BG42
BG421
1
4
4
200 - 299 вкл.
2004
150
02734
с.
Баня
Banya
SLV
обл. Сливен
SLV16
Нова Загора
SLV16-02
BG3
BG34
BG342
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
151
02748
с.
Бараково
Barakovo
KNL
обл. Кюстендил
KNL27
Кочериново
KNL27-01
BG4
BG41
BG415
3
5
5
300 - 499 вкл.
2004
152
02751
с.
Бараци
Baratsi
KRZ
обл. Кърджали
KRZ15
Крумовград
KRZ15-60
BG4
BG42
BG425
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
153
02765
с.
Детелина
Detelina
BGS
обл. Бургас
BGS09
Карнобат
BGS09-02
BG3
BG34
BG341
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
154
02779
с.
Барутин
Barutin
SML
обл. Смолян
SML10
Доспат
SML10-01
BG4
BG42
BG424
3
5
8
1000 и повече
2004
155
02782
с.
Горна Арда
Gorna Arda
SML
обл. Смолян
SML31
Смолян
SML31-00
BG4
BG42
BG424
3
8
8
1000 и повече
2004
156
02796
с.
Басарбово
Basarbovo
RSE
обл. Русе
RSE27
Русе
RSE27-01
BG3
BG32
BG323
3
5
1
0 - 49 вкл.
2004
157
02806
с.
Баскалци
Baskaltsi
BLG
обл. Благоевград
BLG33
Петрич
BLG33-00
BG4
BG41
BG413
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
158
02810
с.
Бата
Bata
BGS
обл. Бургас
BGS17
Поморие
BGS17-03
BG3
BG34
BG341
3
6
3
100 - 199 вкл.
2004
159
02823
с.
Батак
Batak
VTR
обл. Велико Търново
VTR22
Павликени
VTR22-01
BG3
BG32
BG321
3
6
3
100 - 199 вкл.
2004
160
02837
гр.
Батак
Batak
PAZ
обл. Пазарджик
PAZ03
Батак
PAZ03-00
BG4
BG42
BG423
1
4
7
700 - 999 вкл.
2004

Моля изчакайте