Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
121
02419
с.
Балиновци
Balinovtsi
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-09
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
122
02436
с.
Балкан
Balkan
HKV
обл. Хасково
HKV30
Стамболово
HKV30-12
BG4
BG42
BG422
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
123
02448
с.
Балканец
Balkanets
LOV
обл. Ловеч
LOV34
Троян
LOV34-02
BG3
BG31
BG315
3
7
6
500 - 699 вкл.
2004
124
02453
с.
Балкан махала
Balkan mahala
PDV
обл. Пловдив
PDV15
Лъки
PDV15-00
BG4
BG42
BG421
3
8
8
1000 и повече
2004
125
02467
с.
Балкански
Balkanski
RAZ
обл. Разград
RAZ26
Разград
RAZ26-01
BG3
BG32
BG324
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
126
02470
с.
Балканци
Balkantsi
VTR
обл. Велико Търново
VTR31
Стражица
VTR31-02
BG3
BG32
BG321
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
127
02484
с.
Балканци
Balkantsi
DOB
обл. Добрич
DOB12
Генерал Тошево
DOB12-00
BG3
BG33
BG332
3
8
3
100 - 199 вкл.
2004
128
02498
с.
Балуци
Balutsi
VTR
обл. Велико Търново
VTR13
Елена
VTR13-00
BG3
BG32
BG321
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
129
02508
гр.
Балчик
Balchik
DOB
обл. Добрич
DOB03
Балчик
DOB03-00
BG3
BG33
BG332
1
2
2
50 - 99 вкл.
2004
130
02511
с.
Балша
Balsha
SOF
обл. София (столица)
SOF46
Столична
SOF46-36
BG4
BG41
BG411
3
6
6
500 - 699 вкл.
2004
131
02539
с.
Бальовци
Balyovtsi
SFO
обл. София
SFO20
Ихтиман
SFO20-06
BG4
BG41
BG412
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
132
02542
с.
Балювица
Balyuvitsa
MON
обл. Монтана
MON02
Берковица
MON02-00
BG3
BG31
BG312
3
8
4
200 - 299 вкл.
2004
133
02556
с.
Банари
Banari
GAB
обл. Габрово
GAB12
Дряново
GAB12-00
BG3
BG32
BG322
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
134
02563
с.
Бангейци
Bangeytsi
GAB
обл. Габрово
GAB35
Трявна
GAB35-00
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
135
02587
с.
Баниска
Baniska
RSE
обл. Русе
RSE08
Две могили
RSE08-01
BG3
BG32
BG323
3
5
3
100 - 199 вкл.
2004
136
02590
с.
Баница
Banitsa
VRC
обл. Враца
VRC10
Враца
VRC10-01
BG3
BG31
BG313
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
137
02600
с.
Баничан
Banichan
BLG
обл. Благоевград
BLG11
Гоце Делчев
BLG11-01
BG4
BG41
BG413
3
6
6
500 - 699 вкл.
2004
138
02614
с.
Банище
Banishte
PER
обл. Перник
PER08
Брезник
PER08-00
BG4
BG41
BG414
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
139
02628
с.
Банковец
Bankovets
TGV
обл. Търговище
TGV02
Антоново
TGV02-00
BG3
BG33
BG334
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
140
02631
с.
Банковци
Bankovtsi
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-00
BG3
BG32
BG322
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004

Моля изчакайте