Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
21
00223
с.
Алдомировци
Aldomirovtsi
SFO
обл. София
SFO45
Сливница
SFO45-01
BG4
BG41
BG412
3
5
6
500 - 699 вкл.
2004
22
00237
с.
Алеково
Alekovo
VTR
обл. Велико Търново
VTR28
Свищов
VTR28-01
BG3
BG32
BG321
3
6
2
50 - 99 вкл.
2004
23
00240
с.
Алеково
Alekovo
SLS
обл. Силистра
SLS01
Алфатар
SLS01-01
BG3
BG32
BG325
3
6
4
200 - 299 вкл.
2004
24
00254
с.
Алеко Константиново
Aleko Konstantinovo
PAZ
обл. Пазарджик
PAZ19
Пазарджик
PAZ19-01
BG4
BG42
BG423
3
5
4
200 - 299 вкл.
2004
25
00268
с.
Александрия
Aleksandria
DOB
обл. Добрич
DOB20
Крушари
DOB20-00
BG3
BG33
BG332
3
8
3
100 - 199 вкл.
2004
26
00271
с.
Александрово
Aleksandrovo
BGS
обл. Бургас
BGS17
Поморие
BGS17-00
BG3
BG34
BG341
3
7
2
50 - 99 вкл.
2004
27
00285
с.
Александрово
Aleksandrovo
VTR
обл. Велико Търново
VTR28
Свищов
VTR28-02
BG3
BG32
BG321
3
7
2
50 - 99 вкл.
2004
28
00299
с.
Александрово
Aleksandrovo
LOV
обл. Ловеч
LOV18
Ловеч
LOV18-02
BG3
BG31
BG315
3
5
3
100 - 199 вкл.
2004
29
00309
с.
Александрово
Aleksandrovo
SZR
обл. Стара Загора
SZR24
Павел баня
SZR24-01
BG3
BG34
BG344
3
5
5
300 - 499 вкл.
2004
30
00312
с.
Александрово
Aleksandrovo
TGV
обл. Търговище
TGV35
Търговище
TGV35-02
BG3
BG33
BG334
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
31
00326
с.
Александрово
Aleksandrovo
HKV
обл. Хасково
HKV34
Хасково
HKV34-01
BG4
BG42
BG422
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
32
00330
с.
Александрово
Aleksandrovo
SHU
обл. Шумен
SHU25
Смядово
SHU25-00
BG3
BG33
BG333
3
8
4
200 - 299 вкл.
2004
33
00343
с.
Александрово
Aleksandrovo
JAM
обл. Ямбол
JAM22
Стралджа
JAM22-01
BG3
BG34
BG343
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
34
00357
гр.
Нови Искър
Novi Iskar
SOF
обл. София (столица)
SOF46
Столична
SOF46-00
BG4
BG41
BG411
1
3
6
500 - 699 вкл.
2004
35
00360
с.
Александър Стамболийски
Aleksandar Stamboliyski
DOB
обл. Добрич
DOB12
Генерал Тошево
DOB12-00
BG3
BG33
BG332
3
8
2
50 - 99 вкл.
2004
36
00374
с.
Самуилово
Samuilovo
DOB
обл. Добрич
DOB15
Добрич-селска
DOB15-01
BG3
BG33
BG332
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
37
00388
с.
Алиговска
Aligovska
SML
обл. Смолян
SML31
Смолян
SML31-01
BG4
BG42
BG424
3
8
8
1000 и повече
2004
38
00391
с.
Алино
Alino
SFO
обл. София
SFO39
Самоков
SFO39-01
BG4
BG41
BG412
3
7
7
700 - 999 вкл.
2004
39
00401
с.
Алтимир
Altimir
VRC
обл. Враца
VRC08
Бяла Слатина
VRC08-01
BG3
BG31
BG313
3
6
2
50 - 99 вкл.
2004
40
00415
гр.
Алфатар
Alfatar
SLS
обл. Силистра
SLS01
Алфатар
SLS01-00
BG3
BG32
BG325
1
4
3
100 - 199 вкл.
2004

Моля изчакайте