Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
41
00429
с.
Алцек
Altsek
DOB
обл. Добрич
DOB15
Добрич-селска
DOB15-02
BG3
BG33
BG332
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
42
00432
с.
Ангеларий
Angelariy
DOB
обл. Добрич
DOB27
Тервел
DOB27-01
BG3
BG33
BG332
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
43
00446
с.
Ангел войвода
Angel voyvoda
HKV
обл. Хасково
HKV19
Минерални бани
HKV19-01
BG4
BG42
BG422
3
6
5
300 - 499 вкл.
2004
44
00456
с.
Ангелов
Angelov
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-09
BG3
BG32
BG322
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
45
00480
с.
Анево
Anevo
PDV
обл. Пловдив
PDV43
Сопот
PDV43-01
BG4
BG42
BG421
3
5
5
300 - 499 вкл.
2004
46
00494
с.
Антимово
Antimovo
SLS
обл. Силистра
SLS34
Тутракан
SLS34-00
BG3
BG32
BG325
3
8
3
100 - 199 вкл.
2004
47
00504
с.
Антон
Anton
SFO
обл. София
SFO54
Антон
SFO54-00
BG4
BG41
BG412
3
5
7
700 - 999 вкл.
2004
48
00518
гр.
Антоново
Antonovo
TGV
обл. Търговище
TGV02
Антоново
TGV02-00
BG3
BG33
BG334
1
4
5
300 - 499 вкл.
2004
49
00521
с.
Аплаци
Aplatsi
VTR
обл. Велико Търново
VTR13
Елена
VTR13-00
BG3
BG32
BG321
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004
50
00549
с.
Априлово
Aprilovo
SFO
обл. София
SFO10
Горна Малина
SFO10-01
BG4
BG41
BG412
3
5
6
500 - 699 вкл.
2004
51
00552
с.
Априлово
Aprilovo
SZR
обл. Стара Загора
SZR07
Гълъбово
SZR07-01
BG3
BG34
BG344
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
52
00566
с.
Априлово
Aprilovo
TGV
обл. Търговище
TGV24
Попово
TGV24-01
BG3
BG33
BG334
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
53
00571
с.
Априлци
Apriltsi
PAZ
обл. Пазарджик
PAZ19
Пазарджик
PAZ19-02
BG4
BG42
BG423
3
6
4
200 - 299 вкл.
2004
54
00583
с.
Арбанаси
Arbanasi
VTR
обл. Велико Търново
VTR04
Велико Търново
VTR04-01
BG3
BG32
BG321
3
4
5
300 - 499 вкл.
2004
55
00597
с.
Арда
Arda
SML
обл. Смолян
SML31
Смолян
SML31-01
BG4
BG42
BG424
3
6
8
1000 и повече
2004
56
00607
гр.
Ардино
Ardino
KRZ
обл. Кърджали
KRZ02
Ардино
KRZ02-00
BG4
BG42
BG425
1
3
6
500 - 699 вкл.
2004
57
00610
с.
Арзан
Arzan
PER
обл. Перник
PER08
Брезник
PER08-00
BG4
BG41
BG414
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
58
00624
с.
Арковна
Arkovna
VAR
обл. Варна
VAR16
Дългопол
VAR16-00
BG3
BG33
BG331
3
8
2
50 - 99 вкл.
2004
59
00638
с.
Армените
Armenite
GAB
обл. Габрово
GAB05
Габрово
GAB05-00
BG3
BG32
BG322
3
8
5
300 - 499 вкл.
2004
60
00641
с.
Армянковци
Armyankovtsi
GAB
обл. Габрово
GAB35
Трявна
GAB35-00
BG3
BG32
BG322
3
8
6
500 - 699 вкл.
2004

Моля изчакайте