Oсновен файл на класификатора

Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE.

Филтри за търсене

ЕКАТТЕ
Вид
Име на населено място
Транслитерация
Код на областта
Име на областта
Код на общината
Име на общината
Кметство
NUTS1
NUTS2
NUTS3
Код на типа
Код на категорията
Надморска височина
Надморска височина стойност
Код на документа
61
00655
с.
Арнаутито
Arnautito
SZR
обл. Стара Загора
SZR31
Стара Загора
SZR31-01
BG3
BG34
BG344
3
7
4
200 - 299 вкл.
2004
62
00669
с.
Арпаджик
Arpadzhik
SML
обл. Смолян
SML16
Мадан
SML16-00
BG4
BG42
BG424
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004
63
00672
с.
Арчар
Archar
VID
обл. Видин
VID16
Димово
VID16-01
BG3
BG31
BG311
3
5
2
50 - 99 вкл.
2004
64
00697
с.
Асен
Asen
SZR
обл. Стара Загора
SZR24
Павел баня
SZR24-02
BG3
BG34
BG344
3
6
5
300 - 499 вкл.
2004
65
00702
гр.
Асеновград
Asenovgrad
PDV
обл. Пловдив
PDV01
Асеновград
PDV01-00
BG4
BG42
BG421
1
2
4
200 - 299 вкл.
2004
66
00713
с.
Асеновец
Asenovets
SLV
обл. Сливен
SLV16
Нова Загора
SLV16-01
BG3
BG34
BG342
3
6
3
100 - 199 вкл.
2004
67
00730
с.
Асеново
Asenovo
VTR
обл. Велико Търново
VTR31
Стражица
VTR31-01
BG3
BG32
BG321
3
6
3
100 - 199 вкл.
2004
68
00744
с.
Асеново
Asenovo
PVN
обл. Плевен
PVN21
Никопол
PVN21-16
BG3
BG31
BG314
3
7
2
50 - 99 вкл.
2004
69
00758
с.
Асеново
Asenovo
JAM
обл. Ямбол
JAM25
Тунджа
JAM25-00
BG3
BG34
BG343
3
8
3
100 - 199 вкл.
2004
70
00761
с.
Асеновци
Asenovtsi
PVN
обл. Плевен
PVN16
Левски
PVN16-01
BG3
BG31
BG314
3
5
2
50 - 99 вкл.
2004
71
00775
с.
Аспарухово
Asparuhovo
BGS
обл. Бургас
BGS09
Карнобат
BGS09-01
BG3
BG34
BG341
3
7
2
50 - 99 вкл.
2004
72
00789
с.
Аспарухово
Asparuhovo
VAR
обл. Варна
VAR16
Дългопол
VAR16-02
BG3
BG33
BG331
3
6
2
50 - 99 вкл.
2004
73
00792
с.
Аспарухово
Asparuhovo
MON
обл. Монтана
MON26
Медковец
MON26-01
BG3
BG31
BG312
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
74
00802
с.
Аспарухово
Asparuhovo
PVN
обл. Плевен
PVN16
Левски
PVN16-02
BG3
BG31
BG314
3
6
2
50 - 99 вкл.
2004
75
00816
с.
Атолово
Atolovo
JAM
обл. Ямбол
JAM22
Стралджа
JAM22-02
BG3
BG34
BG343
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
76
00828
с.
Ауста
Austa
KRZ
обл. Кърджали
KRZ21
Момчилград
KRZ21-30
BG4
BG42
BG425
3
7
5
300 - 499 вкл.
2004
77
00833
гр.
Ахелой
Aheloy
BGS
обл. Бургас
BGS17
Поморие
BGS17-02
BG3
BG34
BG341
1
4
1
0 - 49 вкл.
2004
78
00847
с.
Ахматово
Ahmatovo
PDV
обл. Пловдив
PDV28
Садово
PDV28-12
BG4
BG42
BG421
3
7
3
100 - 199 вкл.
2004
79
00850
с.
Гълъбово
Galabovo
SML
обл. Смолян
SML02
Баните
SML02-01
BG4
BG42
BG424
3
6
7
700 - 999 вкл.
2004
80
00864
с.
Ахрянско
Ahryansko
KRZ
обл. Кърджали
KRZ02
Ардино
KRZ02-01
BG4
BG42
BG425
3
8
7
700 - 999 вкл.
2004

Моля изчакайте