Премини към основното съдържание

Списание „Статистика“, бр. 2/2023

Публикувано на: 06.06.2024 - 15:00

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2023 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

Развитие на съвременната статистическата теория и практика
Статистически изследвания и анализ на данни
Бизнес интелигентни системи и изкуствен интелект
Статистика за всеки

В рубриката Развитие на съвременната статистическата теория и практика е включена статията на проф. д.с.н. Марта Сугарева „Материалът по „Вероятности и статистика“ в учебните програми по математика за 8. - 12. клас (гимназия) в средните общообразователни училища“.

Рубриката Статистически изследвания и анализ на данни включва статията на д-р Свилен Колев, зам.-председател на НСИ, „Необходимостта от хармонизирана бенчмарк ревизия през 2024 г. и очаквани промени“.

Рубриката Бизнес интелигентни системи и изкуствен интелект съдържа статията на д-р Галя Статева, държавен експерт в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“, НСИ, (дългосрочно командирован в Евростат) и Костадин Георгиев, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер“, НСИ - „Европейска система за събиране и анализ на уеб данни (WIH) като средство за производство на експериментални показатели от онлайн обявите за работа на национално ниво“.

Рубриката Статистика за всеки включва статията на Соня Златанова „Преброяване на жилищния фонд в България през 1975 година“.

Изданието може да бъде намерено на страницата на сп. „Статистика“ на сайта на НСИ.