Премини към основното съдържание

Публикации

Статистически справочник 2022 (на английски език)

сряда, 10 август 2022 - 11:00
Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2022 на английски език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2017 - 2021 година.

Териториални типологии за статистически и аналитични цели

вторник, 5 юли 2022 - 12:05

Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална публикация на български език, посветена на териториалните типологии за статистически и аналитични цели.

България 2022

понеделник, 4 юли 2022 - 17:20

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2022. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Статистически справочник 2022

понеделник, 4 юли 2022 - 12:00

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2022 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2017 - 2021 година.

Списание „Статистика“, бр. 2/2022

сряда, 22 юни 2022 - 12:10

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2022 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

Статистически годишник 2021

четвъртък, 2 юни 2022 - 11:30
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 89-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2015 - 2020 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Списание „Статистика“, бр. 1/2022

четвъртък, 7 април 2022 - 11:40

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2022 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Развитие на статистическата теория и практика
• Статистически изследвания и анализи
• Българската статистика в три столетия
• Информации, рецензии, консултации

Районите, областите и общините в Република България 2020

петък, 18 март 2022 - 14:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2020.