bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1660787018 [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

За списанието

Уважаеми читатели,

           За пръв път сп. „Статистика” излиза в публичното пространство през 20-те години на миналия век. То е едно от малкото списания в България, което не е спирало да излиза през толкова дълъг период. От- тогава до днес списанието е трибуна на знанието и науката. Времето потвърди неговата необходимост, полезност и значимост за развитието на статистическата наука и практика. Негови автори през годините са изтъкнати наши учени и професионалисти, написали златни страници за развитието на държавната статистика в България. Достатъчно е да посочим само имената на акад. Кирил Попов, акад. Иван Стефанов, акад. Евгени Матеев професорите Оскар Андерсон, Димитър Мишайков, Стефан Станев, Венец Цонев, Петко Божиков и още много други. Нашата основна цел е да бъдат продължени тези традиции – да бъде запазен духът на академичност, който нашите предци са ни завещали.

           През 2015 г. сп. „Статистика” ще присъства в публичното пространство в електронен и печатен формат. В него ще се представят статии, разглеждащи теорията и практиката на статистиката. Ще публикуваме интересни материали от архивите, за да си припомним делата на личности, оставили дълбоки следи в развитието на статистиката. По този начин ще запазим традициите и поддържаме моста, който свързва миналото с настоящето. Това ще ни позволи с по-голяма увереност да отворим и прозорците към бъдещето.

           Ние знаем, че чрез числата на статистиката се пише историята на България и това ни задължава да бъдем отговорни, открити и ясни, когато общуваме чрез страниците на списанието с читателската аудитория. Написаните страници ще бъдат източници на: статистическа култура и знания; научноизследователски постановки и идеи; достоверно отражение на всички съвременни социално-икономически явления и процеси, важни и необходими за развитието на нашето общество; вярно описание и отражение на действителността в България; реално представяне на нашата страна пред Европа и света.

           Първият брой на сп. „Статистика” за 2015 г. се посвещава на 135-годишнината от създаването на държавната статистика в България.

           Ние представяме на Вас – нашите читатели, първите ни автори за годината. Надяваме се, че Вашите мнения, препоръки и бележки ще ни помогнат да надграждаме, развиваме и създаваме полезна за обществото статистическа информация.

 

22.04.2015 г.

София

Д-р Богдан Богданов

Главен редактор на сп. „Статистика”