Премини към основното съдържание

Дипляна „Наблюдение на домакинските бюджети“

Публикувано на: 11.12.2023 - 12:25

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на домакинските бюджети“.

Наблюдението на домакинските бюджети е най-старото извадково статистическо наблюдение в България, провеждано ежегодно от 1953 година. Чрез него се осигурява информация за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението през годините.

Изданието представя описание на методологията и същността на „Наблюдението на домакинските бюджети“ - какво представлява наблюдението, кой го извършва, колко домакинства участват, как се избират домакинствата, как се извършва наблюдението, какъв е начинът на събиране на данните, задължително ли е участието в наблюдението, колко време продължава, каква информация предоставя, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията и др.

Информацията се използва от широк кръг потребители - правителството, синдикатите, бизнеса, научни организации и институти, редица международни организации, както и от останалите граждани.