Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.2.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
IV
V.1. Общ ППЖ Общо за страната 26.6
    Северна и Югоизточна България 22.1
    Северозападен 69.9
    Северен централен 45.1
    Североизточен 19.1
    Югоизточен 13.8
    Югозападна и Южна централна България 29.1
    Югозападен 27.7
    Южен централен 36.2
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 19.9
    Северна и Югоизточна България 3.3
    Северозападен 59.8
    Северен централен 58.0
    Североизточен -0.6
    Югоизточен -2.8
    Югозападна и Южна централна България 26.8
    Югозападен 24.1
    Южен централен 41.5
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 31.3
    Северна и Югоизточна България 32.0
    Северозападен 72.0
    Северен централен 41.7
    Североизточен 30.7
    Югоизточен 23.9
    Югозападна и Южна централна България 30.8
    Югозападен 30.5
    Южен централен 32.3

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024