Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.2.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
II
V.1. Общ ППЖ Общо за страната -6.2
    Северна и Югоизточна България -7.5
    Северозападен 1.6
    Северен централен -5.5
    Североизточен 1.6
    Югоизточен -15.6
    Югозападна Южна централна България -5.5
    Югозападен -5.2
    Южен централен -7.0
V.1.1. Нови жилища Общо за страната -12.1
    Северна и Югоизточна България -12.8
    Северозападен -3.1
    Северен централен -46.1
    Североизточен 16.7
    Югоизточен -26.2
    Югозападна Южна централна България -11.8
    Югозападен -11.8
    Южен централен -12.0
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната -2.4
    Северна и Югоизточна България -5.0
    Северозападен 2.4
    Северен централен 6.8
    Североизточен -5.1
    Югоизточен -9.1
    Югозападна Южна централна България -0.8
    Югозападен -0.3
    Южен централен -3.0

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023