Премини към основното съдържание

Методолози в ЦУ за ИС „Статистика на околната среда“

Изследване

Методолог

Телефон

Битови и строителни отпадъци

Христина Миронова

02/9857536

Водоснабдяване чрез напоителни системи

Александра Иванова

02/9857650

Мария Златкова

02/9857182

Обществено водоснабдяване, канализация и пречистване

Александра Иванова

02/9857650

Мария Златкова

02/9857182

Водоползване за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ)

Александра Иванова

02/9857650

Мария Златкова

02/9857182

Водопотребление

Александра Иванова

02/9857650

Мария Златкова

02/9857182

Отпадъци от икономическата дейност

Петър Петров

02/9857499

Пуснати на пазара опаковки

Петър Петров

02/9857499

Христина Миронова

02/9857536

Подземни запаси

Петър Петров

02/9857499

Даниела Монтолова-Власковска

02/9857436

Приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна инфраструктура

Зорка Борисова

02/9857108

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Зорка Борисова

02/9857108

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Силвия Павлова

02/9857504

Екологични стоки и услуги

Ивайло Рангелов

02/9857642

Емисии в атмосферата

Росен Йорданов

02/9857761

Даниела Монтолова-Власковска

02/9857436