Премини към основното съдържание

Методолози в ЦУ за ИС „Статистика на околната среда“

Изследване

Методолог

Телефон

Емисии в атмосферата

Румен Руменов

02/9857541

Росен Йорданов

02/9857761

Даниела Монтолова-Власковска

02/9857436

Отпадъци от икономическата дейност

Петър Петров

02/9857499

Битови и строителни отпадъци

Христина Миронова

02/9857536

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Зорка Борисова

02/9857108

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Ивайло Рангелов

02/9857642

Водопотребление

Цветослав Стоев

02/9857182

Александра Иванова

02/9857650

Водоползване за производство на хидроенергия (ВЕЦ/ПАВЕЦ)

Цветослав Стоев

02/9857182

Александра Иванова

02/9857650

Обществено водоснабдяване, канализация и пречистване

Цветослав Стоев

02/9857182

Александра Иванова

02/9857650

Водоснабдяване чрез напоителни системи

Цветослав Стоев

02/9857182

Александра Иванова

02/9857650

Приходи и разходи за битови отпадъци и разходи за водоснабдителна инфраструктура

Зорка Борисова

02/9857108

Пуснати на пазара опаковки

Петър Петров

02/9857499

Наблюдение на подземните запаси

Петър Петров

02/9857499

Екологични стоки и услуги

Мариета Петрова

02/9857504