Премини към основното съдържание

Общ държавен дефицит / излишък

Общ държавен дефицит / излишък
Милиони евро
Държавно управление
Нето предоставени (+) / нето получени (-) заеми
Географска единицаПериод от време
201020112012201320142015201620172018201920202021
Австрия-13141.6-7919.3-6975.5-6316.5-9092.0-3477.1-5487.8-3014.4655.52426.0-30517.1-24082.8
Белгия-14844.3-16279.8-16676.2-12294.9-12313.8-10057.8-10164.1-3043.3-4002.3-9302.3-41258.2-27931.0
България-1402.8-724.7-340.8-305.8-2315.0-851.4155.1852.6970.51312.0-2348.4-2767.9
Кипър-911.6-1122.1-1120.3-1007.7-1538.6-163.548.6384.6-784.9293.4-1262.8-408.1
Чехия-6556.9-4461.0-6336.2-2047.3-3275.6-1091.61263.02914.71882.9650.9-12444.4-12149.8
Германия-112286.0-23741.0256.01124.016966.029068.036374.043652.065623.053173.0-147554.0-134252.0
Дания-6590.4-5095.8-8885.9-3197.33041.4-3187.7370.15266.02298.912788.4669.912236.5
Еврозона - 19 държави (2015-2022)-598692.1-416027.5-374000.6-305140.4-253065.0-209067.1-158961.2-105016.3-49795.4-76250.4-807174.8-629819.2
Естония28.0181.0-51.534.2141.923.4-89.6-113.3-143.433.5-1502.0-756.5
Гърция-25544.0-21364.0-17140.0-24057.0-6539.0-10326.0322.01013.01675.02103.0-16430.0-13538.0
Испания-102193.0-103606.0-119100.0-76838.0-63097.0-57235.0-47893.0-36228.0-31224.0-38116.0-113199.0-82946.0
Европейски съюз - 27 страни (от 2020)-657004.5-463124.5-419244.3-342141.7-284275.0-230068.6-169549.0-103709.6-50914.2-75329.6-905486.5-673112.7
Финландия-4767.0-2018.0-4334.0-5159.0-6181.0-5127.0-3694.0-1480.0-1995.0-2275.0-13155.0-6760.0
Франция-137410.0-106104.0-104043.0-86468.0-83941.0-79697.0-81261.0-67962.0-54095.0-74705.0-207733.0-163325.0
Хърватия-3053.4-3477.6-2456.4-2463.0-2273.4-1582.0-490.5313.7-27.8120.9-3686.1-1506.6
Унгария-4416.8-5323.5-2330.1-2655.7-2948.7-2260.3-2088.9-3123.7-2874.0-2976.3-10386.9-10984.0
Ирландия-53764.1-23320.5-14863.1-11475.5-7047.3-5357.6-2058.2-848.0446.11694.3-18762.5-7079.4
Италия-68314.0-59240.0-47844.0-46032.0-48080.0-42248.0-40765.0-42010.0-38353.0-27109.0-157645.0-128902.0
Литва-1934.5-2802.0-1059.5-920.3-220.0-111.897.8176.4244.6232.0-3500.9-554.8
Люксембург-134.6291.8235.6414.2693.4722.31064.0795.11789.71391.3-2220.6574.3
Латвия-1545.4-843.0-311.7-278.2-374.1-350.25.8-207.5-244.7-173.6-1315.1-2350.6
Малта-152.4-210.0-246.8-176.7-133.8-82.1117.3392.7268.582.2-1224.8-1142.9
Нидерландия-34130.0-28890.0-25673.0-19528.0-15136.0-13411.0899.010121.011628.014628.0-29588.0-22328.0
Полша-26805.3-18868.6-14706.2-16575.6-14910.0-11175.9-10189.8-6951.1-1244.9-3957.8-36424.5-10557.0
Португалия-20472.7-13494.6-10400.3-8702.8-12729.9-7995.0-3608.6-5792.2-716.1247.2-11669.0-6215.5
Румъния-9106.0-7706.2-5352.5-3258.0-1795.5-866.6-4263.9-4726.9-5808.9-9706.5-20374.0-17086.8
Швеция-380.8-1439.6-4835.7-6498.6-6733.314.04657.16761.43684.22689.3-13317.3-477.7
Словения-2036.3-2456.7-1448.2-5314.5-2072.6-1106.3-776.2-22.8341.1277.7-3631.6-2439.6
Словакия-5138.7-3089.3-3205.1-2143.8-2370.1-2135.4-2092.1-829.5-908.6-1151.2-5006.2-5381.4
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит / излишък
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 31.03.2023 12:03
Общ държавен дефицит / излишък
Процент от брутния вътрешен продукт (БВП)
Държавно управление
Нето предоставени (+) / нето получени (-) заеми
Географска единицаПериод от време
201020112012201320142015201620172018201920202021
Австрия-4.4-2.6-2.2-2.0-2.7-1.0-1.5-0.80.20.6-8.0-5.9
Белгия-4.1-4.3-4.3-3.1-3.1-2.4-2.4-0.7-0.9-1.9-9.0-5.6
България-3.7-1.7-0.8-0.7-5.4-1.90.31.61.72.1-3.8-3.9
Кипър-4.7-5.7-5.7-5.6-8.8-0.90.31.9-3.61.3-5.8-1.7
Чехия-4.2-2.7-3.9-1.3-2.1-0.60.71.50.90.3-5.8-5.1
Германия-4.4-0.90.00.00.61.01.21.31.91.5-4.3-3.7
Дания-2.7-2.1-3.5-1.21.1-1.20.11.80.84.10.23.6
Еврозона - 19 държави (2015-2022)-6.3-4.2-3.8-3.1-2.5-2.0-1.5-0.9-0.4-0.6-7.0-5.1
Естония0.21.1-0.30.20.70.1-0.4-0.5-0.60.1-5.5-2.4
Гърция-11.4-10.5-9.1-13.4-3.7-5.90.20.60.91.1-9.9-7.5
Испания-9.5-9.7-11.6-7.5-6.1-5.3-4.3-3.1-2.6-3.1-10.1-6.9
Европейски съюз - 27 страни (от 2020)-6.0-4.1-3.7-3.0-2.4-1.9-1.4-0.8-0.4-0.5-6.7-4.6
Финландия-2.5-1.0-2.2-2.5-3.0-2.4-1.7-0.7-0.9-0.9-5.5-2.7
Франция-6.9-5.2-5.0-4.1-3.9-3.6-3.6-3.0-2.3-3.1-9.0-6.5
Хърватия-6.7-7.6-5.5-5.5-5.2-3.5-1.00.6-0.10.2-7.3-2.6
Унгария-4.4-5.2-2.3-2.6-2.8-2.0-1.8-2.5-2.1-2.0-7.5-7.1
Ирландия-32.1-13.6-8.5-6.4-3.6-2.0-0.8-0.30.10.5-5.0-1.7
Италия-4.2-3.6-2.9-2.9-3.0-2.6-2.4-2.4-2.2-1.5-9.5-7.2
Литва-6.9-8.9-3.2-2.6-0.6-0.30.30.40.50.5-7.0-1.0
Люксембург-0.30.70.50.81.31.31.91.43.02.2-3.40.8
Латвия-8.6-4.3-1.4-1.2-1.6-1.40.0-0.8-0.8-0.6-4.3-7.0
Малта-2.2-3.0-3.4-2.2-1.5-0.81.13.32.10.6-9.4-7.8
Нидерландия-5.3-4.4-3.9-3.0-2.3-1.90.11.41.51.8-3.7-2.6
Полша-7.5-5.0-3.8-4.3-3.7-2.6-2.4-1.5-0.2-0.7-6.9-1.8
Португалия-11.4-7.7-6.2-5.1-7.4-4.4-1.9-3.0-0.30.1-5.8-2.9
Румъния-7.1-5.6-3.8-2.3-1.2-0.5-2.5-2.5-2.8-4.3-9.2-7.1
Швеция-0.1-0.3-1.1-1.5-1.50.01.01.40.80.6-2.8-0.1
Словения-5.6-6.6-4.0-14.6-5.5-2.8-1.9-0.10.70.6-7.7-4.7
Словакия-7.5-4.3-4.4-2.9-3.1-2.7-2.6-1.0-1.0-1.2-5.4-5.5
База данни на Евростат: Общ държавен дефицит / излишък
: = Липсват данни/ няма налични данни
Последно извличане - 31.03.2023 12:03