Премини към основното съдържание

Общ ХИПЦ

1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01
Еврозона (променящ се състав) 104.56 105.13 105.43 105.33 105.69 105.32 104.88 104.96 105.15 104.80 105.15 105.32e
Еврозона - 19 държави (от 2015) 104.56 105.13 105.43 105.33 105.69 105.32 104.88 104.96 105.15 104.80 105.15 :
Еврозона - 18 държави (2014) 104.53 105.11 105.41 105.31 105.67 105.30 104.85 104.93 105.13 104.77 105.12 :
Европейски съюз (променящ се състав) 105.66 106.14 106.37 106.38 106.76 106.51 106.13 106.17 106.37 106.07 106.41 :
ЕС (27 държави - от 2020) 105.22 105.70 105.93 105.94 106.31 106.06 105.69 105.73 105.92 105.63 105.97 :
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
Белгия 108.74 108.32 108.10 107.92 108.33 109.05 107.38 108.21 108.47 108.27 108.76 107.79e
България 106.95 106.46 106.01 105.76 105.69 106.58 107.01 105.70 105.87 105.89 106.43 :
Чехия 110.8 110.8 110.6 111.1 111.7 112.3 112.3 111.6 111.7 111.6 111.4 :
Дания 103.0 102.7 102.6 102.5 102.6 103.5 103.1 102.9 103.2 103.0 102.8 :
Германия 105.7 105.8 106.2 106.2 106.9 106.4 106.2 105.8 105.8 104.7 105.3 :
Естония 110.56 109.89 109.52 108.91 109.67 109.69 110.38 110.22 109.51 109.63 109.62 110.10e
Ирландия 101.7 102.1 101.7 101.1 101.5 101.3 101.2 100.8 100.3 100.6 100.8 101.0e
Гърция 101.27 102.51 102.39 102.23 101.56 100.17 99.45 100.91 101.13 100.31 100.49 99.32e
Испания 103.36 103.98 104.35 104.41 104.87 103.23 103.23 103.69 104.01 104.12 104.28 104.00e
Франция 105.27 105.34 105.32 105.49 105.58 106.01 105.89 105.30 105.27 105.50 105.75 106.10e
Хърватия 102.65 102.68 102.71 102.58 103.14 103.48 103.27 103.18 103.60 103.36 102.96 :
Италия 101.4 103.6 104.1 103.8 103.8 103.1 101.8 102.7 103.3 103.3 103.5 102.4e
Кипър 99.37 99.59 99.52 99.62 99.97 99.73 100.50 99.70 99.87 99.67 99.24 98.59e
Латвия 109.04 109.35 108.78 108.50 108.68 108.99 108.53 108.45 108.32 107.97 107.95 108.34e
Литва 110.84 110.69 110.86 110.34 110.81 110.53 110.32 110.66 110.65 110.49 110.54 :
Люксембург 107.25 105.99 105.10 104.78 105.72 105.40 106.34 106.13 106.08 105.86 106.32 107.29e
Унгария 112.22 112.48 111.95 112.45 112.92 114.25 114.24 113.70 113.91 113.72 114.08 :
Малта 102.63 103.68 106.70 108.02 109.49 109.54 110.35 108.96 107.54 103.93 103.61 102.54e
Нидерландия 105.77 106.09 107.14 106.94 107.45 108.42 107.65 107.19 108.05 106.72 107.22 106.62e
Австрия 107.92 108.50 108.75 107.81 108.25 108.14 107.82 108.67 108.93 109.13 109.79 :
Полша 107.5 107.7 107.7 108.6 109.2 109.1 109.0 109.2 109.5 109.5 109.8 :
Португалия 101.99 103.67 104.46 104.20 105.50 103.38 103.12 103.92 103.80 103.24 103.10 102.77e
Румъния 110.05 110.47 110.76 110.77 110.78 110.95 110.93 110.53 110.67 110.70 111.32 :
Словения 105.56 104.91 103.56 104.30 105.21 105.05 105.02 104.85 105.20 104.56 104.48 :
Словакия 108.37 108.34 108.26 108.58 108.46 108.54 108.41 108.45 108.61 108.71 108.65 108.63e
Финландия 104.20 104.03 103.58 103.52 103.77 104.07 104.09 104.11 104.22 104.10 104.30 104.64e
Швеция 107.21 106.97 106.58 107.25 107.93 108.18 107.99 108.06 107.99 107.91 108.79 :
Исландия 101.76 101.17 101.83 102.78 103.81 104.34 105.01 104.16 103.70 103.59 103.95 :
Норвегия 111.8 111.7 112.3 112.5 112.8 113.7 113.1 113.5 113.9 112.9 113.6 :
Швейцария 100.70 100.78 100.87 100.65 100.53 100.63 100.54 100.44 100.45 100.09 100.19 :
Великобритания 108.6 108.6 108.5 108.5 108.6 109.1 108.6 109.1 109.1 108.9 : :
Република Северна Македония 105.07d 105.44d 105.91d 106.57d 107.76d 107.45d 107.93d 107.22d 107.04d 107.67d 107.86d :
Сърбия 110.6d 110.5d 110.7d 110.4d 111.1d 111.4d 111.2d 110.6d 110.7d 110.7d 110.7d :
Турция 171.71d 172.70d 174.17d 176.54d 178.54d 179.59d 181.13d 182.90d 186.80d 191.09d 193.48d :
САЩ 106.90d 106.53d 105.54d 105.47d 106.20d 106.85d 107.24d 107.39d 107.35d 107.24d 107.33d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01
Еврозона (променящ се състав) 0.2 0.5 0.3 -0.1 0.3 -0.4 -0.4 0.1 0.2 -0.3 0.3 0.2e
Еврозона - 19 държави (от 2015) 0.2 0.5 0.3 -0.1 0.3 -0.4 -0.4 0.1 0.2 -0.3 0.3 :
Еврозона - 18 държави (2014) 0.2 0.6 0.3 -0.1 0.3 -0.4 -0.4 0.1 0.2 -0.3 0.3 :
Европейски съюз (променящ се състав) 0.2 0.5 0.2 0.0 0.4 -0.2 -0.4 0.0 0.2 -0.3 0.3 :
ЕС (27 държави - от 2020) 0.2 0.5 0.2 0.0 0.3 -0.2 -0.3 0.0 0.2 -0.3 0.3 :
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
Белгия 1.5 -0.4 -0.2 -0.2 0.4 0.7 -1.5 0.8 0.2 -0.2 0.5 -0.9e
България 0.0 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.8 0.4 -1.2 0.2 0.0 0.5 :
Чехия 0.3 0.0 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.0 -0.6 0.1 -0.1 -0.2 :
Дания 0.4 -0.3 -0.1 -0.1 0.1 0.9 -0.4 -0.2 0.3 -0.2 -0.2 :
Германия 0.6 0.1 0.4 0.0 0.7 -0.5 -0.2 -0.4 0.0 -1.0 0.6 1.4e
Естония 0.6 -0.6 -0.3 -0.6 0.7 0.0 0.6 -0.1 -0.6 0.1 0.0 0.4e
Ирландия 0.6 0.4 -0.4 -0.6 0.4 -0.2 -0.1 -0.4 -0.5 0.3 0.2 0.2e
Гърция -0.4 1.2 -0.1 -0.2 -0.7 -1.4 -0.7 1.5 0.2 -0.8 0.2 -1.2e
Испания -0.1 0.6 0.4 0.1 0.4 -1.6 0.0 0.4 0.3 0.1 0.2 -0.3e
Франция 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 -0.1 -0.6 0.0 0.2 0.2 0.3e
Хърватия -0.5 0.0 0.0 -0.1 0.5 0.3 -0.2 -0.1 0.4 -0.2 -0.4 :
Италия -0.5 2.2 0.5 -0.3 0.0 -0.7 -1.3 0.9 0.6 0.0 0.2 -1.1e
Кипър 0.2 0.2 -0.1 0.1 0.4 -0.2 0.8 -0.8 0.2 -0.2 -0.4 -0.7e
Латвия 0.2 0.3 -0.5 -0.3 0.2 0.3 -0.4 -0.1 -0.1 -0.3 0.0 0.4e
Литва 0.0 -0.1 0.2 -0.5 0.4 -0.3 -0.2 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.4e
Люксембург 1.0 -1.2 -0.8 -0.3 0.9 -0.3 0.9 -0.2 0.0 -0.2 0.4 0.9e
Унгария 0.3 0.2 -0.5 0.4 0.4 1.2 0.0 -0.5 0.2 -0.2 0.3 :
Малта 0.6 1.0 2.9 1.2 1.4 0.0 0.7 -1.3 -1.3 -3.4 -0.3 -1.0e
Нидерландия 0.9 0.3 1.0 -0.2 0.5 0.9 -0.7 -0.4 0.8 -1.2 0.5 -0.6e
Австрия 0.0 0.5 0.2 -0.9 0.4 -0.1 -0.3 0.8 0.2 0.2 0.6 :
Полша 0.6 0.2 0.0 0.8 0.6 -0.1 -0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 :
Португалия -0.6 1.6 0.8 -0.2 1.2 -2.0 -0.3 0.8 -0.1 -0.5 -0.1 -0.3e
Румъния 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.4 0.1 0.0 0.6 :
Словения 0.4 -0.6 -1.3 0.7 0.9 -0.2 0.0 -0.2 0.3 -0.6 -0.1 :
Словакия 0.1 0.0 -0.1 0.3 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.0e
Финландия 0.5 -0.2 -0.4 -0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.3e
Швеция 0.4 -0.2 -0.4 0.6 0.6 0.2 -0.2 0.1 -0.1 -0.1 0.8 :
Исландия 1.4 -0.6 0.7 0.9 1.0 0.5 0.6 -0.8 -0.4 -0.1 0.3 :
Норвегия -0.1 -0.1 0.5 0.2 0.3 0.8 -0.5 0.4 0.4 -0.9 0.6 :
Швейцария -0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.4 0.1 :
Великобритания 0.4 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.4 -0.4 0.4 0.0 -0.1 : :
Република Северна Македония 0.3d 0.4d 0.4d 0.6d 1.1d -0.3d 0.4d -0.7d -0.2d 0.6d 0.2d :
Сърбия 0.6d -0.1d 0.2d -0.3d 0.6d 0.3d -0.2d -0.5d 0.1d 0.0d 0.0d :
Турция 0.4d 0.6d 0.9d 1.4d 1.1d 0.6d 0.9d 1.0d 2.1d 2.3d 1.3d :
САЩ 0.3d -0.3d -0.9d -0.1d 0.7d 0.6d 0.4d 0.1d 0.0d -0.1d 0.1d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01
Еврозона (променящ се състав) 1.2 0.7 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.9e
Еврозона - 19 държави (от 2015) 1.2 0.7 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 :
Еврозона - 18 държави (2014) 1.2 0.7 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 :
Европейски съюз (променящ се състав) 1.6 1.2 0.7 0.6 0.8 0.9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 :
ЕС (27 държави - от 2020) 1.6 1.1 0.6 0.5 0.7 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 :
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
Белгия 1.0 0.4 0.0 -0.2 0.2 1.7 -0.9 0.5 0.4 0.2 0.4 0.6e
България 3.1 2.4 1.3 1.0 0.9 0.4 0.6 0.6 0.6 0.3 0.0 :
Чехия 3.7 3.6 3.3 3.1 3.4 3.6 3.5 3.3 2.9 2.8 2.4 :
Дания 0.7 0.3 -0.1 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 :
Германия 1.7 1.3 0.8 0.5 0.8 0.0 -0.1 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7 1.6e
Естония 2.0 1.0 -0.9 -1.8 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.7 -1.2 -0.9 0.1e
Ирландия 0.9 0.5 -0.3 -0.8 -0.6 -0.6 -1.1 -1.2 -1.5 -1.0 -1.0 -0.1e
Гърция 0.4 0.2 -0.9 -0.7 -1.9 -2.1 -2.3 -2.3 -2.0 -2.1 -2.4 -2.3e
Испания 0.9 0.1 -0.7 -0.9 -0.3 -0.7 -0.6 -0.6 -0.9 -0.8 -0.6 0.6e
Франция 1.6 0.8 0.4 0.4 0.2 0.9 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.8e
Хърватия 1.2 0.5 -0.1 -0.7 -0.4 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 0.0 -0.3 :
Италия 0.2 0.1 0.1 -0.3 -0.4 0.8 -0.5 -1.0 -0.6 -0.3 -0.3 0.5e
Кипър 1.0 0.1 -1.2 -1.4 -2.2 -2.0 -2.9 -1.9 -1.4 -1.1 -0.8 -0.6e
Латвия 2.3 1.4 -0.1 -0.9 -1.1 0.1 -0.5 -0.4 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5e
Литва 2.8 1.7 0.9 0.2 0.9 0.9 1.2 0.6 0.5 0.4 -0.1 0.2e
Люксембург 1.8 0.3 -0.8 -1.6 -0.4 0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.7 -0.3 1.0e
Унгария 4.4 3.9 2.5 2.2 2.9 3.9 4.0 3.4 3.0 2.8 2.8 :
Малта 1.1 1.2 1.1 0.9 1.0 0.7 0.7 0.5 0.6 0.2 0.2 0.6e
Нидерландия 1.3 1.1 1.0 1.1 1.7 1.6 0.3 1.0 1.2 0.7 0.9 1.7e
Австрия 2.2 1.6 1.5 0.6 1.1 1.8 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 :
Полша 4.1 3.9 2.9 3.4 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 3.4 :
Португалия 0.5 0.1 -0.1 -0.6 0.2 -0.1 -0.2 -0.8 -0.6 -0.4 -0.3 0.2e
Румъния 2.9 2.7 2.3 1.8 2.2 2.5 2.5 2.1 1.8 1.7 1.8 :
Словения 2.0 0.7 -1.3 -1.4 -0.8 -0.3 -0.7 -0.7 -0.5 -1.1 -1.2 :
Словакия 3.1 2.4 2.1 2.1 1.8 1.8 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 0.4e
Финландия 1.1 0.9 -0.3 -0.1 0.1 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.9e
Швеция 1.3 0.8 -0.2 0.1 0.9 0.7 1.0 0.6 0.4 0.2 0.6 :
Исландия 2.7 1.0 -0.1 0.9 0.3 -0.1 0.9 1.4 1.7 2.6 2.4 :
Норвегия 0.7 0.5 0.6 1.1 1.3 1.4 1.6 1.4 1.7 0.4 1.4 :
Швейцария -0.2 -0.4 -1.0 -1.0 -1.3 -1.2 -1.4 -1.1 -0.9 -0.8 -1.0 :
Великобритания 1.7 1.5 0.8 0.5 0.6 1.0 0.2 0.5 0.7 0.3 : :
Република Северна Македония 0.0d -0.3d -0.7d -0.7d 2.3d 2.0d 1.9d 2.1d 2.1d 3.0d 3.1d :
Сърбия 2.3d 1.7d 1.2d 1.1d 1.8d 2.2d 1.9d 1.8d 1.8d 1.7d 1.3d :
Турция 12.4d 11.9d 10.9d 11.4d 12.6d 11.8d 11.8d 11.7d 11.9d 14.0d 14.6d :
САЩ 2.1d 1.0d -0.5d -0.8d 0.0d 0.4d 0.9d 1.0d 0.8d 0.8d 1.1d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01
Еврозона (променящ се състав) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 :
Еврозона - 19 държави (от 2015) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 :
Еврозона - 18 държави (2014) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 :
Европейски съюз (променящ се състав) 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7 :
ЕС (27 държави - от 2020) 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 :
ЕС (28 държави) : : : : : : : : : : : :
Белгия 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 :
България 2.6 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.2 :
Чехия 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 :
Дания 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 :
Германия 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 :
Естония 2.2 2.1 1.7 1.3 1.0 0.7 0.4 0.1 -0.2 -0.4 -0.6 :
Ирландия 0.9 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.3 -0.5 :
Гърция 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.3 :
Испания 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 :
Франция 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 :
Хърватия 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 :
Италия 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 :
Кипър 0.5 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 :
Латвия 2.6 2.5 2.2 1.9 1.5 1.3 1.0 0.8 0.5 0.3 0.1 :
Литва 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 :
Люксембург 1.7 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.0 :
Унгария 3.7 3.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 :
Малта 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 :
Нидерландия 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 :
Австрия 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 :
Полша 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 :
Португалия 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 :
Румъния 3.9 3.7 3.6 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 :
Словения 1.8 1.8 1.5 1.3 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.3 :
Словакия 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 :
Финландия 1.1 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 :
Швеция 1.6 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 :
Исландия 2.0 2.0 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 :
Норвегия 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 :
Швейцария 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 :
Великобритания 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 : :
Република Северна Македония 0.4d 0.2d -0.1d -0.3d 0.0d 0.1d 0.2d 0.4d 0.7d 1.0d 1.2d :
Сърбия 1.9d 1.8d 1.7d 1.6d 1.7d 1.7d 1.7d 1.8d 1.8d 1.8d 1.8d :
Турция 13.9d 13.3d 12.7d 12.1d 11.9d 11.5d 11.3d 11.5d 11.7d 12.0d 12.3d :
САЩ 1.5d 1.5d 1.3d 1.1d 1.0d 1.0d 0.9d 0.9d 0.9d 0.8d 0.8d :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.02.2022 12:03