Годишни данни (предходна година=100)


Динамичен ред: Agr1.3.2.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОЗВОДИТЕЛ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО ГОДИНИ
предходна година=100
№ по ред Показатели Връзки 2017
1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 100.9
2 Пшеница - общо 2=3+4 102.2
3 Мека пшеница 3 102.2
4 Твърда пшеница 4 101.1
5 Ръж 5 94.7
6 Ечемик 6 96.5
7 Овес 7 90.1
8 Царевица 8 99.4
9 Неолющен ориз(арпа) 9 94.2
10 Други зърнени култури 10=11+12 102.7
11 Сорго на зърна 11 117.4
12 Тритикале 12 96.3
13 Технически култури 13=14+19+23+27 90.8
14 Маслодайни семена 14=15+16+17+18 89.0
15 Семена от репица или от рапица 15 99.6
16 Семена от слънчоглед 16 85.9
17 Соя 17 85.3
18 Фъстъци 18 100.0
19 Култури със сухи бобови шушулки 19=20+21+22 87.9
20 Грах зърно и фуражен грах 20 79.0
21 Фасул 21 94.7
22 Леща 22 98.7
23 Суров тютюн 23=24+25+26 99.2
24 Тютюн Ориенталски 24 95.4
25 Тютюн Виржиния 25 105.0
26 Тютюн Бърлей 26 106.3
27 Други технически култури 27=28+29+30 104.6
28 Памук неомаганен 28 93.9
29 Хмел 29 73.1
30 Други технически култури 30=31+34+40 104.8
31 Лечебни растения 31=32+33 116.7
32 Липов цвят 32 -
33 Смрадлика 33 -
34 Многогодишни етерично-маслодайни, използвани в медицината 34=35+36+37+38 103.0
35 Мента 35 -
36 Маслодайна роза 36 108.9
37 Лавандула (зелена маса) 37 82.2
38 Други многодишни етерично-маслодайни 38=39 100.0
39 Резене 39 100.0
40 Подправки-необработени 40=41 57.6
41 Семена от кориандър 41 57.6
42 Фуражни култури 42=43+44 135.2
43 Царевица за силаж 43 98.5
44 Други фуражни култури 44=45+46 172.3
45 Сено от естествени ливади 45 149.8
46 Люцерна, сено 46 98.1
47 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 47=48+68 97.3
48 Пресни зеленчуци 48=49+52 93.7
49 Домати 49=50+51 90.7
50 Домати от открити площи 50 89.9
51 Домати, оранжерийни 51 92.1
52 Други пресни зеленчуци 52=53+54+55+58+59+60+61+62 101.6
53 Зеле главесто, бяло 53 76.9
54 Салати и марули 54 111.3
55 Краставици и корнишони 55=56+57 99.4
56 Краставици и корнишони от открити площи 56 103.1
57 Краставици и корнишони, оранжерийни 57 98.6
58 Моркови 58 114.9
59 Лук кромид, зрял 59 93.3
60 Фасул градински, зелен 60 89.3
61 Грах градински, зелен 61 102.7
62 Други пресни зеленчуци; други 62=63+64+65+66+67 106.1
63 Чесън зрял 63 119.9
64 Лук кромид, зелен 64 100.5
65 Пипер зелен или червен за прясна консумация 65 111.8
66 Дини 66 110.1
67 Патладжани 67 82.7
68 Разсадници и цветя 68 90.0
69 Картофи 69 99.2
70 Плодове 70=71+84 101.4
71 Пресни плодове 71=72+73+74+75 104.3
72 Ябълки 72 102.2
73 Круши 73 73.0
74 Праскови 74 108.2
75 Други пресни плодове, орехи и други 75=76+77+78+79+80 104.6
76 Череши 76 125.5
77 Сливи, сини 77 108.9
78 Ягоди 78 66.0
79 Обикновени орехи с черупки 79 79.8
80 Други пресни плодове, други 80=81+82+83 81.8
81 Кайсии и зарзали 81 80.0
82 Вишни 82 125.4
83 Малини, култивирани 83 78.3
84 Грозде - от лозя 84=85+86 95.3
85 Десертно грозде - от лозя 85 150.7
86 Винено грозде - от лозя 86 89.2
87 Други растителни продукти 87 109.2
88 Семена 88=89+90+91+92+93+94+95 114.5
89 Семена от люцерна 89 -
90 Арпаджик 90 -
91 Семена от лук 91 -
92 Семена от краставици 92 -
93 Семена от домати 93 -
94 Семена от зеле 94 -
95 Семена от пипер 95 -
96 Други растителни продукти: други 96=97 90.0
97 Гъби култивирани 97 90.0
98 Зеленчуци и плодове 98=47+70 99.7
99 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 99=1+13+42+69+87 97.0
100 Растениевъдство - общо 100=98+99 97.3
101 Живи животни 101=102+113+119+129 99.4
102 Живи животни - едър рогат добитък 102=103+110 106.0
103 Живи животни - едър рогат добитък над 1 година 103=104+105+106+107+108+109 110.2
104 Говеда от 1 до 2 години 104 -
105 Юници над 2 години за угояване 105 -
106 Крави за угояване 106 -
107 Бици над 2 години за угояване 107 -
108 Биволи от 1 до 3 години 108 -
109 Биволици за угояване 109 -
110 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 110=111+112 90.1
111 Телета до 1 година за угояване 111 -
112 Малачета до 1 година за угояване 112 -
113 Живи животни от рода на свинете 113=114+115+116+117+118 100.4
114 Прасета млади-до 20 кг (до 2 месеца) 114 -
115 Прасета млади-20 до 50 кг (от 2 до 4 м.) 115 -
116 Свине с тегло 50 до 80 кг (от 4 до 8 м.) 116 -
117 Свине с тегло 80 до 110 кг (над 8 мес.) 117 -
118 Свине с тегло над 110 кг за угояване 118 -
119 Живи животни от рода на овцете и кози 119=120+125 100.3
120 Живи животни от рода на овцете 120=121+122+123+124 91.9
121 Агнета до 6 месеца за угояване 121 -
122 Шилета от 6 до 12 месеца за угояване 122 -
123 Шилета от 12 до 18 месеца за угояване 123 -
124 Овце за угояване 124 -
125 Живи животни от рода на козите 125=126+127+128 118.6
126 Ярета до 6 месеца 126 -
127 Козлета от 6 до 12 месеца за угояване 127 -
128 Кози за угояване 128 -
129 Домашни птици, живи 129=130+131 95.0
130 Пилета, бройлери до 6 месеца 130 96.4
131 Кокошки-носачки на яйца за консумация 131 93.5
132 Животински продукти 132=133+140+143 111.1
133 Сурово мляко 133=134+137 112.0
134 Сурово мляко от едър рогат добитък 134=135+136 113.5
135 Краве мляко, сурово 135 115.1
136 Биволско мляко, сурово 136 104.1
137 Сурово мляко от дребен рогат добитък 137=138+139 96.8
138 Овче мляко, сурово 138 96.5
139 Козе мляко, сурово 139 97.7
140 Птичи яйца с черупки 140=141+142 113.4
141 Кокоши яйца за консумация 141 -
142 Кокоши яйца за разплод 142 -
143 Други животински продукти 143=144+145 97.9
144 Натурален пчелен мед 144 -
145 Стригана вълна, непрана 145 -
146 Животновъдство 146=101+132 106.1
147 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 147=99+146 99.3
148 Селско стопанство - общо 148=100+146 99.3
29.05.2018
ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - Индекси на цените на производител в селското стопанство
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Цени и сметки в селското и горското стопанство“

Лице за контакт

Марта Георгиева

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

MartaGeorgieva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 433

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 юли 2014 г.
Дата на публикуване31 юли 2014 г.
Дата на последно актуализиране31 юли 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните се разработват в съответствие с основните изисквания на Наръчника на Евростат за статистиката на селскостопанските цени в ЕС (Handbook of EU Agricultural Price Statistics).

По този начин се постига хармонизация в областта на статистиката на цените и индексите в селското стопанство с практиката в ЕС по отношение на използваните дефиниции, механизма на регистрация на цените, типа на изчисляваните индекси, периодичността на събиране на информацията и използваните класификации.

Изчисляват се тримесечни и годишни данни за индексите на цените на производител в селското стопанство.

Основното предназначение на индексите на цените на производител в селското стопанство е за:

· информация относно изменението в тренда на цените на производител в селското стопанство;

· сравнения за изменението на цените на селскостопанските продукти в рамките на страната или между страните членки на Европейския съюз;

· сравнения за изменението в трендовете на цените на производител и на стоките и продуктите за текущо потребление в селското стопанство;

· дефлиране на стойностите на селскостопанската продукция.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Номенклатура на продукцията в селското, горското и рибното стопанство (Продагро);

· Анекс 1 на Наръчника за селскостопанските цени в ЕС, версия 2.0, март 2008 г.

Обхват

Съгласно Наръчника на Евростат за статистиката на селскостопанските цени в ЕС, обхватът на индексите на цените на производител в селското стопанство включва стойността на:

· продадената от земеделските стопанства продукция на търговците;

· директните продажби от стопанствата на други селскостопански единици;

· директните продажби на стопанствата на вътрешния пазар;

· директните продажби на стопанствата зад граница (директен износ);

· преработените от стопанството продукти, които, с изключение на случаите на зехтин и гроздова мъст или вино, трябва да бъдат изчислени на базата на количествата и цените на суровините, от които са направени;

· свързаните с продуктите данъци и такси (различни от ДДС).

В обхвата на индексите на цените на производител в селското стопанство не се включва стойността на:

· паричните обезщетения, получените от стопанствата при загуби на продукция;

· субсидиите върху продуктите, които стопанствата са получили;

· продуктите, произведени и консумирани в стопанствата;

· продуктите, продадени на пазара от единици, за които селското стопанство е хоби;

· промяната в запасите.

Понятия и дефиниции

· Индекси на цените на производител в селското стопанство

За изчисляване на индексите се използва формулата на Ласпер. Индексите може да бъдат изчислени за период от няколко години, без да се променят избраните представителни продукти или теглата. Параметрите, използвани за изчисляване на индексите са определени по време на базисната година. Промени се правят при промяна в значимостта на продуктите и когато тяхната важност прави базисната структура некоректна.

· Теглова схема за изчисляване на индексите на цените на производител в селското стопанство

За изчисляване на сложните индекси на цените на производител в селското стопанство (Анекс 2 от Наръчника) е необходимо да има теглова схема. За тегла се използва стойността на продажбите на селскостопанските продукти през съответния период (база) - тримесечие или година, изчислени в рамката на сателитните икономически сметки за селското стопанство.

Статистическа единица

· Земеделски стопанства – юридически и физически лица

Статистическа съвкупност

Рамка на изследването за цените на производител в селското стопанство са:

· Годишен отчет на селскостопанските предприятия;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия.

Единиците за наблюдение се подбират при дефиниране на праг в стойностно изражение и изискване за покриване на 75% от канала на реализация.

Географски обхват (територия)

За територията на Р България (NUTS 0).

Времеви обхват

От 2005 година.

Базисен период

· 2005=100; 2010=100 (база на Евростат);

· съответното тримесечие на предходната година = 100 и

· предходна година = 100.

Мерна единица

Процент (%).

Отчетен период

· Тримесечие;

· Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Меморандум за разбирателство между Националния статистически институт и Министерството на земеделието и храните, който разпределя отговорностите по отношение производството на статистическа информация за селското стопанство;

· Национална статистическа програма;

· Наръчник за статистиката на селскостопанските цени в ЕС, 2008 година.

Споделяне на данни

· Споразумение между Националния статистически институт и Министерството на земеделието и храните за обмен на информация и стратегическо партньорство;

· Джентълменско споразумение между държавите членки и Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Публикуването на данни за индексите на цените на производител в селското стопанство е съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за индексите на цените на производител в селското стопанство се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Селско стопанство в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност и прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

За всяко тримесечие се публикува прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикуването на прессъобщенията е съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни данни за индексите на цените на производител в селското стопанство са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Селско стопанство: http://www.nsi.bg/bg/node/845

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методологически бележки за наблюдението за цените на производител в селското стопанство: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Agr_Output.pdf

· Наръчник за статистиката на цените в селското стопанство в ЕС, версия 2.0, март 2008 (Handbook for EU Agricultural Price Statistics).

Документация за качеството

Опис на методологията за разработване на данните за индексите на цените на производител в селското стопанство в България, разработен по проект на Евростат.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Периодично се описват методите и процедурите за изчисляване на индексите на цените на производител в селското стопанство и се документира съответствието с методологията на ЕС.

По време на заседанията на РГ на Евростат „Селскостопански сметки и цени” се дискутират въпроси от методологичен характер и се представят примери за добри практики за изчисляване на данните, които да бъдат прилагани от държавите – членки.

Прави се сравнителен анализ на данните с предходните години.

Оценка на качеството

Като цяло в данните няма несъответствия с методологията на ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

· НСИ – Икономически сметки за селското стопанство, Национални сметки;

· Евростат;

· Държавна администрация – Министерство на земеделието и храните и други ведомства;

· Научни и изследователски институти;

· Бизнес структури;

· Частни лица.

Удовлетвореност на потребителите

Не са проведени специални наблюдения за удовлетвореността на нуждите на потребителите на информация за индексите на цените на производител в селското стопанство.

Пълнота

Производството на статистически данни е съгласно Наръчника за статистиката на цените в селското стопанство в ЕС, версия 2.0, март 2008 (Handbook for EU Agricultural Price Statistics), при отчитане на националната специфика. В обхвата на изследването се събира информация за цените на всички основни селскостопански продукти с оглед осигуряване на представителни данни за индексите на цените на производител в селското стопанство.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността/качеството на данните за показателя се постига чрез осигуряване на представителност на наблюдаваните селскостопански продукти, поддържането на необходимия брой регистрации на цени и елиминиране на екстремните стойности на цените от обработката на информацията от изследването.

Извадкови грешки

Не се изчисляват

Неизвадкови грешки

Не се изчисляват

Навременност и точност на представяне
Навременност

· Тримесечни индекси на цените на производител в селското стопанство - 45 дни след референтния период данните се изпращат на Евростат и се публикуват на интернет сайта на НСИ съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ;

· Годишни индекси на цените на производител в селското стопанство - 60 дни след референтния период данните се изпращат на Евростат и се публикуват на интернет сайта на НСИ съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ;

· Годишни прогнозни данни за индексите на цените на производител в селското стопанство – 45 дни преди края на референтния период се изпращат на Евростат. Не се публикуват за външни потребители.

Точност на представяне

Не са допуснати закъснения по отношение на сроковете за изпращане на данните на Евростат и за публикуване в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са географски сравними за целия период, за който са налични.

Сравнимост във времето

Данните за индексите на цените на производител в селското стопанство са сравними във времето за целия периода, за който са налични.

Съгласуваност между предметни области

Осигурена е съгласуваност с данните за индексите на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство и с индексите на потребителските цени.

Осигурена е съгласуваност с данните за сателитните икономически сметки за селското стопанство, при разработването на тегловата схема за изчисляване на индексите на цените на производител.

Вътрешна съгласуваност

Вътрешната съгласуваност на данните се осигурява чрез проследяване на отклоненията в средните цени спрямо предходния период. За тази цел се използва специално разработен софтуер. При значителни отклонения (+;-25% спрямо предходния период) се правят допълнителни проверки, а понякога екстремните стойности се елиминират.

Разходи и натовареност

Разходите (бюджетът) за изследванията са публикувани в Националната статистическа програма на интернет сайта на НСИ.

Като основен измерител за натовареността на респондентите на този етап се използва времето, необходимо за попълването на статистическите формуляри. Във всеки формуляр е включена секция, която респондентите трябва да попълнят. Във времето, необходимо за попълване на формуляра се включва и времето за подготовката на данните. На базата на тази информация натовареността на респондентите може да се определи като относително висока.

През 2011 г. със заповед на председателя на НСИ е създадена специална Тематична работна група (ТРГ) от представители на няколко ТСБ, която да направи преглед и да предложи мерки за усъвършенстване на статистическия инструментариум в областта на статистиката на селското и горското стопанство.

Една от основните цели на този преглед е намаляване натовареността на респондентите.

В резултат на направените предложения от ТРГ са предприети следните действия:

· преминаване към съвременни средства за събиране на статистическата информация (използване на онлайн въпросници);

· съкращаване броя на показателите в статистическите въпросници;

· използване на информация от други източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Няма установена политика за ревизия на данните.

Ревизия на данните - практика

След получаване на данните за последното тримесечие на календарната година се прави ревизия на предварителните данни за годината.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Въпросник за характеристиките на селскостопанските продукти – еднократен. Използва се еднократно обикновено при смяната на базовата година;

· Въпросник за цените на производител в селското стопанство – тримесечен. Използва се за събиране на информация за цените на избраните продукти за наблюдение.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Събирането на данните е в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ. Данните се събират със статистически on-line формуляр, чрез който респондентите подават информацията си по интернет или с хартиен, който се изпраща по обикновената поща. Данните от земеделските стопанства на домакинствата се събират по телефона, или при посещение в стопанството и интервю с главата на домакинството или друг член на домакинството, който е запознат с дейността.

Валидиране на данни

Валидирането на данните в процеса на статистическата обработка се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с техническо задание, разписано от отговорните експерти за провеждането на статистическите изследвания. Валидирането на данните се извършва на две нива – на регионално ниво – от експертите в ТСБ и национално – от експертите в НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в съответствие с Календара за събиране, обработка и разпространение на статистическата информация на НСИ. Обработката на данните се извършва с помощта на специално разработен за това софтуер. Разработването на софтуера е в съответствие с техническо задание, разписано от отговорните експерти за провеждането на статистическите изследвания. Обработката на данните се извършва на две нива – регионално – в ТСБ и национално – в НСИ.

На регионално ниво процесът включва проверка на данните, редактиране на данните, валидиране на данните и формиране на регионален масив.

На национално ниво процесът включва проверка на регионалните данни, редактиране на данните, валидиране на данните, формиране на национален масив, табулация, импутиране и изчисляване на индекси при бази: 2005=100, 2010=100, съответно тримесечие на предходна година и предходна година.

Изглаждане

При пресните плодове и зеленчуци се използват т.нар. „сезонни кошници” в съответствие с тегловата схема за изчисляване на индексите.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 
 • петък, 24 август 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. намалява с 5.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 8.5%, а на продукцията от животновъдството - с 2.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 2.9%, като в растениевъдството то е с 1.9%, а в животновъдството - с 4.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. е по-висок с 1.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.3% спрямо 2017 година.

 • вторник, 29 май 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2018 г. намалява със 7.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 11.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1.5%, като намалението в растениевъдството е с 3.1%, а в животновъдството е отчетено увеличение с 1.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2018 г. е по-висок с 0.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо 2017 година.

 • вторник, 24 април 2018 - 11:00

  През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв., което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 46 лв., или с 4.5% повече спрямо 2016 година.

 • вторник, 27 февруари 2018 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. намалява с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава със 7.5%, а цените на продукцията от животновъдството се увеличават с 8.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 5.1%, като спадът в растениевъдството е с 8.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение със 7.5%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. се повишава с 2.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо 2016 година.

 • вторник, 19 декември 2017 - 11:00

  Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2017 г. възлиза на 7 700.1 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година. Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2017 г., достига 3 371.3 млн. лв. и е с 3% по-ниска от 2016 г., а стойността на предприемаческия доход е 2 270.3 млн. лв., и намалява с 0.9% спрямо миналата година.

 • понеделник, 27 ноември 2017 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.6% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 2.3%, а на продукцията от животновъдството - с 10.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1.9%, като намалението в растениевъдството е с 3.4%, а в животновъдството е отчетено увеличение с 6.8%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 г. се запазва почти без изменение - с 0.1% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 0.1% по-нисък спрямо 2016 година.

 • петък, 25 август 2017 - 15:30

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява с 0.8%, а на продукцията от животновъдството се увеличава с 6.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 4.5%, като увеличението в растениевъдството е с 3.9%, а в животновъдството - с 5.3%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2017 г. е с 2.0% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.6% спрямо 2016 година.

 • понеделник, 29 май 2017 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 6.7%, а на продукцията от животновъдството - с 1.8%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 6.8%, като увеличението в растениевъдството е със 7.8%, а в животновъдството - с 5.2%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 г. е с 1.4% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо 2016 година.

 • понеделник, 24 април 2017 - 11:00

  През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., или с 4.8% повече спрямо 2015 година.

 • понеделник, 27 февруари 2017 - 11:00

  Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството - с 11.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%.

  Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. е с 1.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.2% спрямо 2015 година.

Страници

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията „Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година” в печатен и електронен формат. Изданието е двуезично - предлага се на български и английски език.
 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.

Страници