Премини към основното съдържание

Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

Публикувано на: 02.10.2014 - 11:54

Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

Справочникът е оформен тематично в 20 раздела. Кратки методологични бележки са поместени в началото на изданието. Повече информация, отнасяща се до методологията на статистическите наблюдения, резултатите от които са включени в настоящото издание, може да се намери в Статистическия годишник на Република България, издание на Националния статистически институт, или на интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg).

Публикуваните данни са в съответствие с административно-териториалното деление на България и са структурирани на ниво област, а където е възможно, данните са представени и на ниво общини.

Цена на електронното издание (CD): 12.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Бургас, жк „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 3, ет. 5, стая 14, отдел „Обща администрация”, тел.: (56) 851-938; e-mail: [email protected].
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой:
- В Териториално статистическо бюро - Бургас, жк „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 3, ет. 5, стая 14, отдел „Обща администрация”, тел.: (56) 851-938.
По банков път
Банкова сметка на ТСБ - Бургас
IBAN: BG75 UBBS 8002 3106 1329 08
BIC: UBBS BGSF
ОББ АД 
 
Статистическа област