Премини към основното съдържание

Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

Подсистема Методолог Телефон
Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд Тодор Давидков 02/9857 568
  Емилия Милошева 02/9857 166
  Горица Бакалова 02/9857 581