Премини към основното съдържание

Заявки за услуги

 
 
 
Заявка за статистически продукти и услуги можете да направите по два начина:
• на хартия - във всички офиси на НСИ
• по електронен път.
Моля, преди да заплатите услугата, да уточните сумата с експерт от офиса, в който сте я заявили!
ТСБ E-mail Банкови сметки
ТСБ - Югозапад [email protected] ТСБ - Югозапад
ТСБ - Юг [email protected] ТСБ - Юг
ТСБ - Югоизток [email protected] ТСБ - Югоизток
ТСБ - Североизток [email protected] ТСБ - Североизток
ТСБ - Север [email protected] ТСБ - Север
ТСБ - Северозапад [email protected] ТСБ - Северозапад
Централно управление на НСИ [email protected] ЦY на НСИ
За допълнителна информация тел. 02 9857-111 (на цената на един градски разговор)
 
Писмени заявки, отправени към НСИ:
 
 
 
 
 
 
 
Писмени заявки, отправени към Териториалните статистически бюра на НСИ:
 
 
 
 
 
 
ТСБ Адрес на ТСБ Код Телефон E-mail Име
ТСБ - Северозапад 5800, Плевен, ул. "Хан Крум" № 1 064 89 04 17 PBEnchev@@nsi.bg Пламен Енчев
Отдел "Статистически изследвания - Видин" 3700, Видин , Южна промишлена зона № 49 094 60 92 82
60 92 77
[email protected]
[email protected]
Милена Димитрова
Нели Върбанова
Отдел "Статистически изследвания - Враца" 3000, Враца, ул. "Георги Бенковски" № 6 092 66 86 66 PMarinova@@nsi.bg Петя Маринова
Отдел "Статистически изследвания - Монтана" 3400, Монтана, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 2 096 39 18 28
39 18 12
[email protected]
[email protected]
Маргарита Езекиева
Лиляна Младенова
Отдел "Статистически изследвания - Ловеч" 5500, Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 56 068 68 60 61 [email protected] Паулина Фирева
68 60 80 [email protected] Николай Найденов
Отдел "Статистически изследвания - Плевен" 5800, Плевен, ул. "Хан Крум" № 1 064 89 04 17 [email protected] Пламен Енчев
 
ТСБ - Север 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16 082 811433 [email protected] Румяна Илиева
Отдел "Статистически изследвания - Русе" 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16 082 811433 [email protected] Румяна Илиева
Отдел "Статистически изследвания - Велико Търново" 5000, Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 61 062 614516 [email protected] Михаилка Григорова
Отдел "Статистически изследвания - Габрово" 5300, Габрово, ул. "Алеко Константинов" 65 066 819746 [email protected] Силвана Стоянова
Отдел "Статистически изследвания - Разград" 7200, Разград, бул. "Бели Лом" 15 084 616112 [email protected] Даниела Данаилова
Отдел "Статистически изследвания - Силистра" 7500, Силистра, ул. "Шар планина" 75 086 818316 [email protected] Дарина Попова-Арнаудова
 
ТСБ - Североизток 9027, Варна, бул."Сливница" 191 052 575 216 [email protected] Виолета Новакова
Отдел "Статистически изследвания - Варна" 9027, Варна, бул."Сливница" 191 052 575 216 [email protected] Виолета Новакова
Отдел "Статистически изследвания - Добрич" 9300, Добрич, пл. "Свобода" №5 058 655 315 [email protected] Илга Иванова
Отдел "Статистически изследвания - Търговище" 7700, Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №51 0 601 69 439 [email protected] Боян Бончев
Отдел "Статистически изследвания - Шумен" 9700, Шумен, бул."Велики Преслав" №47 054 850 616 [email protected] Светла Кръстева
 
ТСБ - Югоизток 8010, Бургас, ж.к. "Славейков", ул. "Янко Комитов" № 3 056 851 915 [email protected] Добромир Ангелов
Отдел "Статистически изследвания - Бургас" 8010, Бургас, ж.к. "Славейков", ул. "Янко Комитов" № 3 056 851 915 [email protected] Добромир Ангелов
Отдел "Статистически изследвания - Сливен" 8800, Сливен, бул. "Банско шосе" №5 044 613 419 [email protected] Сребрина Ганушева
Отдел "Статистически изследвания - Стара Загора" 6000, Стара Загора, ул. "Армейска" №5 042 619 437 [email protected] Красимира Панева
Отдел "Статистически изследвания - Ямбол" 8606, Ямбол, ж.к. "Златен рог" №20, ПК - 655 046 686 314 [email protected] Петя Станкова 
 
ТСБ - Юг 4000, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59 032 658 720 [email protected] Живко Курсов
Отдел "Статистически изследвания - Кърджали" 6600, Кърджали, ул "Екзарх Йосиф"№3 0361 67 034 [email protected] Ивайло Атанасов
Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик" 4400, Пазарджик, ул. "К.Величков" №20 034 402 742 [email protected] Гергана Спасова
Отдел "Статистически изследвания - Пловдив" 4000, Пловдив, бул. "Санкт Петербург" №59 032 658 740 [email protected] Стела Апостолова
Отдел "Статистически изследвания - Смолян" 4700, Смолян, бул. "България" №9 0301 67 412 [email protected] Николай Славов
Отдел "Статистически изследвания - Хасково" 6300, Хасково, бул. "България" №152 038 608 861 [email protected] Николай Латев
 
ТСБ - Югозапад 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2 02 9857 724 [email protected] Силвия Петрова
Отдел "Статистически изследвания - Благоевград" 2700, Благоевград, ул."Груев" № 38 073 88965 12 [email protected] Йорданка Чукарска
Отдел "Статистически изследвания - Кюстендил" 2500, Кюстендил, ул."Добруджа" № 2А 078 55 96 61 [email protected] Ивелина Иванова - Тамакярска
Отдел "Статистически изследвания - Перник" 2300, Перник, ул."Отец Паисий" № 2 076 6886 67 [email protected] Цветелина Евтимова - Делчева
Отдел "Статистически изследвания - Софийска област" 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2 02 9857 699 [email protected] Светла Иванова
Отдел "Статистически изследвания - София" 1038, София, ул. "Панайот Волов" № 2 02 9857 216 [email protected] Ваня Илиева