Премини към основното съдържание

ESDS Help Desk

Център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация (ESDS Help Desk)

Евростат - Статистическата служба на Европейските общности съгласно своята стратегия за безплатно разпространение на статистическа информация създаде мрежа от национални центрове в сътрудничество с националните статистически служби - "European Statistical Data Support" (ESDS) - за подпомагане на потребителите на европейски статистически данни.

Българският ESDS център започва своята работа от 1 април 2007 г. като член на европейската мрежа и дейността му се ръководи и координира от централния екип в Евростат. Експертите от центъра подпомагат потребители от България и чужбина като предоставят информация къде и как в сайта на Евростат могат да бъдат намерени и използвани търсените статистически продукти и услуги, както и да предлагат техническа помощ. Услугата се предоставя напълно безплатно, на български и на английски език.

За въпроси относно статистическите данни, публикувани на сайта на Евростат, както и при възникване на технически или други затруднения при достъпа до европейската статистическа информация можете да използвате следните начини за връзка с нашия екип:

          • електронна форма за запитване

          • по е-mail: [email protected]              

Пощенски адрес:
 
Национален статистически институт
Дирекция "Многосекторна статистика, методология и регистри"
София 1038, ул. "П. Волов" № 2
 
 
Работно време:
 
понеделник - петък: 10:00 - 12:00, 14:00 - 16.00