Премини към основното съдържание

Плащания по писмени заявки

 
Банкова сметка на ТСБ - Югозапад:
IBAN: BG86 UNCR 7000 3122 2500 42
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
 
Банкова сметка на ТСБ - Юг:
IBAN: BG49 UBBS 8888 3144 5201 01
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД
 
Банкова сметка на ТСБ - Югоизток:
IBAN: BG66 UBBS 8002 3112 9735 10
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД
 
Банкова сметка на ТСБ - Североизток:
IBAN: BG04 STSA 9300 3127 4681 01
BIC: STSABGSF
ДСК ЕАД
 
Банкова сметка на ТСБ - Север:
IBAN: BG98 UBBS 8002 3112 9737 10
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД
 
Банкова сметка на ТСБ - Северозапад:
IBAN: BG12 UNCR 7000 3122 4320 85
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
 
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ