Премини към основното съдържание

Използване на информационно-комуникационните технологии и е-търговия в предприятията през 2009 г.

Публикувано на: 17.12.2009 - 11:00

Данните от изследването на ИКТ в предприятията отразяват широкото използване на интернет от бизнеса, като за периода 2004 - 2009 година се наблюдава прираст от 22.1 процентни пункта и през 2009 г. достига 83.9%. Широколентовата връзка нараства с още по-бързи темпове през последните шест години (41.2%) и 69.6% от предприятията имат високоскоростен интернет през 2009 година.

Прессъобщение
Статистическа област