Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Основни данни за културата в Република България през 2021 година

понеделник, 23 май 2022 - 11:00

През 2021 г. в страната функционират следните културни институции:

  •  184 музея с музеен фонд 7 624 хил. фондови единици;
  •  71 театъра, организирали 9 970 представления, посетени от 885 хил. зрители;
  •  47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  •  76 кина с 221 киноекрана.
Прессъобщение
Статистическа област

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2019 - 2021 година

петък, 20 май 2022 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 77.4 години.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 19 май 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2022 година

вторник, 17 май 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2022 г. спрямо март 2022 г. е 102.5%, т.е. месечната инфлация е 2.5%.

Прессъобщение

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

вторник, 17 май 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 4.5% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2022 година

понеделник, 16 май 2022 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13.3% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

През първото тримесечие на 2022 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година

петък, 13 май 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 2.27 милиона.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 1.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 593 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 година

петък, 13 май 2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. се повишава с 25.6% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 31.2%, а на продукцията от животновъдството - с 13.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 21.4%, като в растениевъдството те се увеличават с 25.9%, а в животновъдството - с 11.2%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 37.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 24.8% спрямо 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 май 2022 - 11:00

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 28.3% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 6 761.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.0% и е на стойност 10 447.0 млн. лева.

През периода януари - март 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20 962.2 млн. лв., което е с 34.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 24 281.7 млн. лв. и нараства с 41.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 май 2022 - 11:00

През периода януари - февруари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 29.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 8 598.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 30.2% и достига 8 546.4 млн. лева.

През февруари 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 381.5 млн. лв., а вносът нараства с 28.0% и е на стойност 4 397.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област