Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2022 година

понеделник, 15 август 2022 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 2 207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 1 962 лв. и се увеличава със 17.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година

петък, 12 август 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2022 г. и достигат 2.31 милиона.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. и достига 1 730 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 година

петък, 12 август 2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. се повишава с 37.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 46.4%, а на продукцията от животновъдството - с 26.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 34.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 42.6%, а в животновъдството - с 24.8%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2022 г. е по-висок с 46.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През юни 2022 г. в страната са функционирали 3 090 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131.4 хил., а на леглата - 295.0 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 20.1%, а броят на леглата в тях - с 20.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г., е 2 824.7 хил., или със 71.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юни 2022 г. достигат 178.8 млн. лв., като 114.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 64.2 млн. лв. - от български граждани.

Статистическа област

Индекси на промишленото производство през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

По предварителни данни през юни 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с май 2022 година.

През юни 2022 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства със 17.4% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.4% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни за оборота запазват нивото си от същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

По предварителни данни през юни 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През юни 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юни 2022 година (предварителни данни)

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През периода януари - юни 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 33.9% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 14 697.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 63.6% и е на стойност 23 118.9 млн. лева.

През периода януари - юни 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 45 748.5 млн. лв., което е с 41.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 51 896.7 млн. лв. и нараства с 45.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - май 2022 година (предварителни данни)

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През периода януари - май 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 43.5% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 25 350.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 30.6% и достига 23 309.6 млн. лева.

През май 2022 г. износът за ЕС се увеличава със 72.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 788.2 млн. лв., а вносът нараства с 36.0% и е на стойност 5 013.6 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 8 август 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30.1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8.2%.

Прессъобщение
Статистическа област