Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Q4-2021* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 11 472.4
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 10 530.2
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 8 507.2
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 104.3
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 111.1
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 27.5
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 25.3
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 20.4
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 102.9
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 112.1
БДС ** на един зает-т.ц., лева 9 552.5
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 8 579.1
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 6 880.7
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 104.9
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 111.4
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 22.9
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 20.6
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 16.5
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 103.4
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 112.3

* Предварителни данни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
08.03.2022