Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Q1-2022* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 9 739.9
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 8 525.0
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 6 483.5
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 103.3
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 118.6
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 23.9
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 20.9
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 15.9
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 102.8
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 117.6
БДС ** на един зает-т.ц., лева 7 820.1
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 6 646.9
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 4 936.4
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 102.1
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 116.4
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 19.2
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 16.3
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 12.1
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 101.6
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 115.4

* Предварителни данни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
08.06.2022