Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ беше модератор по време на Европейската конференция за качество в официалната статистика

Публикувано на: 07.06.2024 - 12:08

Председателят на НСИ, доц. д-р Атанас Атанасов и директорът на дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ Антоанета Илкова, участваха в 11-тата Европейската конференция за качество в официалната статистика, която се проведе в Ещорил, Португалия. Събитието се организира от Португалската статистическа служба в тясно сътрудничество с Евростат под мотото „Официалната статистика като стълб на демокрацията“.

В първия ден от конференцията доц. Атанасов модерира сесия на тема „Внедряване на интелигентни статистически изследвания“. В сесията взеха участие представители на Евростат, статистическите служби на Германия, Италия, Нидерландия и Норвегия и Утрехтския университет. Участниците представиха концепциите си за внедряване на иновативни инструменти за извършване на потребителски изследвания и споделиха опита на респективните си институции в този процес.

По време на четиридневната конференция, в 40 различни сесии, представителите на националните статистики, академичните среди и потребителите имаха възможността да дискутират множество въпроси в областта на качеството на националните и европейската статистика. Сред разглежданите теми са институционалните рамки за качество в официалната статистика, иновациите и научните изследвания за повишаване на качеството, използването на изкуствен интелект и свързаните с неговата употреба етични въпроси, статистическа грамотност и много други.

Желаещите участници ще могат да се включат в обучения, посветени на управлението на качеството, употребата на изкуствен интелект, ефективната визуализация за разпространение на статистически данни, както и използване на административни и частни бази данни в производството на по-качествена официална статистика.