Премини към основното съдържание

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2023 година

Публикувано на: 08.05.2024 - 11:00

Към 31 декември 2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 041 кметства. Броят на населените места е 5 256 (в т.ч. градове - 257, и села - 4 999), а на селищните образувания е 166 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 158). Общините с население над 100 000 души са 8 - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен, като в тези 8 общини живее 40.8% от населението в страната.

Прессъобщение
Статистическа област