Премини към основното съдържание

Статистическата грамотност беше дискутирана на конференция в Брюж

Публикувано на: 07.05.2024 - 13:46

Статистическата грамотност в Европа беше обсъдена на международна конференция, в която взеха участие председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов и директорът на дирекция "Многосекторна статистика, методология и регистри" Антоанета Илкова. Събитието се проведе в Брюж, Белгия и беше организирано съвместно от Статистическата служба на Белгия и Евростат във връзка с белгийското председателство на ЕС.

Разговорите по време на конференцията се насочиха върху повишаването на статистическата и информационната грамотност сред младите хора чрез насърчаване на по-тясното сътрудничество между образователните институции и официалните статистики. Беше обменен опит относно интегрирането на официалната статистика в образователни материали, дейности и програми за младите хора.

Акцент в дискусиите бяха значението на статистическата грамотност във времена на дезинформация и фалшиви новини, ефективна комуникация с младите хора и стратегии за ангажирането и образоването им. Бяха споделени добри практики и  начертана пътна карта за бъдещи съвместни инициативи.

Българската статистика също от години работи за повишаването на статистическата грамотност като провежда състезания за ученици, организира изложби и други събития.